Active House
Active House is een visie op het bouwen van Gezonde Gebouwen. Het uitgangspunt in de visie is dat de aspecten comfort, energie en milieu zo in balans zijn, dat het beste binnenklimaat van een gebouw ontstaat. Deze integrale benadering zorgt ervoor dat de Gebruiker en zijn Gezondheid centraal staan en dat gebruiker het hoogst mogelijke Wooncomfort ervaart.

Active House Alliance
Active House is een internationale beweging onder de naam Active House Alliance. De Internationale Alliantie kent circa veertig internationale partners die wereldwijd al vele projecten hebben gerealiseerd en het aantal neemt toe. Neem ook eens een kijkje op de Internationale site.

Active House NL
Active House Nederland is ontstaan uit de Internationale Active House Alliance en richt zich specifiek op de Nederlandse markt. Focusgebied is woningbouw in de breedste zin, zowel nieuwbouw als renovatie. De partners zijn experts en bestaan uit architecten, adviseurs, bouwers en toeleveranciers. Allemaal met een holistische kijk op bouwen en met eigen specialismen.  Meer info op de Partner-pagina.

Op de pagina Verdieping zijn filmpjes te vinden, staat meer info over de Radar en kunt u ‘In 10 stappen een Active House’ downloaden.

Het Bestuur
Het bestuur van Active House NL bestaat uit drie, maximaal vijf vertegenwoordigers van de Partners van Active House.

Hoofdtaak van het bestuur is controle op het bereiken van de doelen van de stichting en het informeren en activeren van haar donateurs. Zij organiseert daarvoor een aantal Bestuur- en Partnerbijeenkomsten per jaar. In de Partnerbijeenkomsten worden de ontwikkelingen en actiepunten, ingebracht door alle Partners besproken en besloten.

Het huidige bestuur
Voorzitter: Bas Hasselaar;
Bestuurslid: Marcel Vreeken.

Oud bestuursleden
– Herman de Haas;
– Cindy Vissering;
– Atto Harsta;
– Jos Lichtenberg;
– Marthijn Reekers.

Partners
Active House bestaat uit betrokken Partners die niet alleen hun diensten of producten delen maar ook hun kennis. Door die kennisbijdrage vergroten we de relevantie van onze visie en ons platform met als doel meer gezonde, energiezuinige en duurzame woningen gerealiseerd te krijgen volgens de Active House visie.

Wat vragen wij van je?
Om iets te halen moet je ook iets komen brengen: je kennis over je diensten of producten, maar bovenal je kennis gerelateerd aan de componenten van de visie; gezondheid, comfort, milieu of energie. Daarnaast vragen we een actieve bijdrage in het platform.

Wat heb ik eraan?
1 Een divers netwerk van betrokken Partners.
2  Geregeld updates van ontwikkelingen binnen Active House.
3  Een stem in onze Partner-overleggen.
4  De kans om je kennis te delen in projecten.
5 Het recht om je te associëren met Active House,  en de naam en het logo te gebruiken in publicaties en commerciële uitingen.

Hoe word ik partner?
Lees en onderteken de Partnerbijdrage en het Aanmeldingsformulier, die op deze pagina te downloaden zijn en stuur ze naar het contactadres: info@activehousenl.info

Om partner te worden vragen wij een jaarlijkse bijdrage in de kosten van de stichting. Hier kennen we een staffel voor gebaseerd op het type bedrijf en omzet/FTE’s.
(Da’s wel zo eerlijk!)

Partnerbijdrage:

Aanmeldingsformulier:

Word Partner! En werk mee aan onze visie om Active House de leidende visie in de ontwikkeling van gezonde woningen te laten worden.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info