Je bekijkt nu VPR Consultants

VPR Consultants

Het bijzondere van de sociaal maatschappelijke transitie rond klimaatadaptatie en circulariteit is dat verschillende domeinen elkaar raken. Bestaande segmentatie tussen woningbouw, utiliteitsbouw en grond- weg- en waterbouw vervaagt. Maar ook de segmentatie tussen gebiedsontwikkeling, vastgoedontwikkeling, bouw en exploitatie (beheer).

VPR Consultants is in 2015 opgericht om opdrachtgevers mee te helpen het gehele spectrum aan mogelijke oplossingen voor hun vraagstukken in het ruimtelijk domein in beeld te brengen, de criteria te ontwikkelen waarmee keuzes kunnen worden gemaakt en uiteindelijk tot duurzame besluitvorming te komen.

Dat doen wij op het vlak van vastgoedportefeuilles voor grote organisaties zoals ziekenhuizen, onderwijsinstellingen het Rijksvastgoedbedrijf en Schiphol, maar ook voor gebiedsontwikkelaars bij de ontwikkeling en transformatie van duurzame stadswijken.

De activiteiten van Active House spreken tot de verbeelding van de inmiddels achttien maten en medewerkers tellende maatschap VPRC, en die van medeoprichter Bert van Eekelen in het bijzonder.
Ooit actief in de stadsvernieuwing van Rotterdam, Den Haag en Dordrecht weet hij als geen ander dat de bewoners en hun gezondheid en welbevinden centraal dienen te staan. Woningen zijn een middel en geen doel.

Nu dertig jaar later speelt er van alles op het vlak van energiebesparing en verduurzaming en moet er – zowel bij nieuwbouw als in de transformatie van de bestaande voorraad – een enorme omslag worden gemaakt waarbij opdrachtgevers hun nieuwe eisen moeten formuleren, ontwerpers nieuwe ontwerpen moeten maken en bouwers op een nieuwe manier moeten gaan bouwen. Dat alles omdat bij het wonen, werken, leren en recreëren van mensen de gezondheid voorop dient te staan. Daar zijn passende woningen, kantoren en onderwijsgebouwen bij nodig. Maar die moeten we wel opnieuw uitvinden.

Active House biedt concrete handvatten om dit transitiepad in te gaan.

VPR Consultants
Cambridge Innovation Centre
Groothandelsgebouw Rotterdam
Postbus 10050
3004 AB Rotterdam

Contactpersoon ir. A.L.M. (Bert) van Eekelen M.B.A.
Tel (06)53646771
bert.vaneekelen@vprc.nl

Meer informatie VPR Consultants

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info