Je bekijkt nu Active House voor energie en een goed binnenmilieu

Active House voor energie en een goed binnenmilieu

  • Bericht auteur:

14 november 2013 is de Stichting Active House Nederland gelanceerd. Het doel is om gebouweigenaren en hun adviseurs bewust te maken van het belang van een goed binnenmilieu . Dit is vooral een aandachtspunt bij energiebesparende gebouwen.

Energie en binnenmilieu

Kunt u zich voorstellen wat het energetisch beste gebouw is? Dit zou een gebouw moeten zijn zonder openingen, want waardoor kan energie weglekken. Voor het gebruik van dit gebouw is het echter handig om door een deur naar binnen te kunnen en naar buiten te kijken door een raam. Dit zijn eigenlijk de eerste gebruiks-eisen die in strijd zijn met energiebesparing. In de praktijk wordt hierin dus een balans gevonden.
Zo is bij het zoeken naar energiebesparende maatregelen van de afgelopen decennia de balans nog wel eens naar de verkeerde kant uitgeslagen, of zijn de aspecten van het binnenmilieu die belangrijk zijn voor de mens vergeten of onderschat. Vooral de laatste tijd begint men zich te realiseren dat een goed binnenmilieu en bijvoorbeeld voldoende verse lucht zijn weerslag heeft in het functioneren van de mensen. Verse lucht helpt bijvoorbeeld bij het concentratievermogen: er worden minder fouten gemaakt en men werkt sneller.
Reden genoeg om aandacht te geven aan een gezond en comfortabel binnenmilieu.

Active House visie

De stichting Active House Nederland is gelieerd aan de Internationale Active House Alliance. Zij heeft zich als doel gesteld om de Active House principes tot standaard voor gebouwen te maken. Dit betekent dat in alle gebouwen een holistische benadering wordt gevraagd van aspecten als energie, binnenmilieu en milieuprestatie. Hiervoor zijn er Internationaal specificaties samengesteld waaraan een dergelijk gebouw zou moeten voldoen. Het gaat hierbij om de werkelijke prestaties van het gebouw in de gebruiksfase. De prestaties kunnen worden weergegeven in een radardiagram waarbij in één oogopslag duidelijk is hoe dit gebouw presteert. Dit diagram kan ook gebruikt worden om de huidige prestaties in beeld te brengen en een ambitie neer te leggen. Vervolgens kan de ambitie na realisatie van de wijzigingen (of verbouwing)bekeken worden of de ambitie werkelijk behaald is.

Kantoorgebouwen

Op dit moment zijn de meeste Active House voorbeelden woningen. De specificaties die opgesteld zijn, zijn bedoeld voor woningen. De specificaties voor kantoren zijn op dit moment in ontwikkeling en worden eind volgend jaar verwacht. Toch kunnen de specificaties van woningen goed gebruikt worden als uitgangspunt voor andere type gebouwen. Het voorbeeld van het ‘Green Light House’, een kantoor en verblijfsgebouw voor de staf van de Universiteit van Kopenhagen, laat dit goed zien. Dit is een gebouw met een zeer prettig binnenklimaat: op een zomerse, klam warme dag is dit gebouw alsof er een fris briesje waait en de temperatuur is een verademing vergeleken met buiten. Dit alles met natuurlijke ventilatie en wijd openstaande ramen.

Wet milieubeheer

In de beheerfase van een gebouw worden vanuit de wet milieubeheer alle energiebesparende maatregelen die een terugverdientijd van minder dan 5 jaar hebben verplicht gesteld. De overheid is bezig met een voorbereidingstraject waarbij de inspectie aangescherpt kan gaan worden. Hiertoe worden er lijsten voorbereid waarop de maatrelen benoemd worden die een terugverdientijd hebben van minder dan 5 jaar.
Wanneer u bezig gaat met energiebesparende maatregelen die ook direct de kwaliteit van het binnenmilieu beïnvloeden, wil ik u graag op het hart drukken om rekening te houden met de effecten die deze energiebesparing kan hebben op uw comfort. Neem als voorbeeld de kierdichting: fijn voor uw comfort betreffende mogelijke tochtklachten, maar indien onvoldoende doordacht kan het zijn dat de aanvoer van verse lucht onvoldoende wordt. Kortom om met Active House te spreken: het gaat om de holistische benadering van de diverse aspecten zoals energie en binnenmilieu.

 

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info