Je bekijkt nu Drie Active House-presentaties op Building Holland

Drie Active House-presentaties op Building Holland

  • Bericht auteur:

Active House NL geeft tijdens Building Holland drie dagen lang de presentatie ‘In 10 stappen een Active House’.

Als je een goede, gezonde woning wil ontwerpen, moet je van goede huize komen. Je hebt te maken met regelgeving als Bouwbesluit en BENG. Je moet helder op het netvlies hebben wat de definitie voor een gezonde woning is, daarnaast wil je de opdrachtgever zoveel tegemoet komen in hun wensen.

Om ontwerpers het leven wat eenvoudiger te maken, is een stappenplan ontwikkeld. In de presentatie worden de tien stappen besproken aan de hand van praktische voorbeelden.

‘In 10 stappen een Active House’.
Bas Hasselaar Di 9 april 13:25 – 13.45 Nexus

Over Bas Hasselaar
Bas Hasselaar is adviseur Bouwfysica en Duurzaamheid bij DGMR. Vanuit die rol denkt hij mee bij veel tenders en projecten waarbij duurzaamheid en een gezond binnenmilieu gevraagd wordt. Daarnaast is hij bestuurslid bij Active House NL en lid van de Board of Directors van de internationale Active House alliantie. Hij is de hoofdredacteur van de Active House Ontwerprichtlijnen en zit in de werkgroep voor de update van de Active House Specificaties.

‘In 10 stappen een Active House’.
Jos Lichtenberg Wo 10 april 15.25 – 15.45 Nexus

Over Jos Lichtenberg
Jos Lichtenberg is Emeritus Hoogleraar Bouwinnovatie (TU Eindhoven). Hij helpt via Off Road Innovations en STIB.2030 organisaties met een innovatieambitie in de bouw en initieert hij grensverleggende projecten en onderzoek. Hij is initiatiefnemer en bewoner van het House of Tomorrow Today (HoTT), een Active House van het eerste uur.

‘In 10 stappen een Active House’.
Anne Struiksma Do 11 april 13:25 – 13.45 Nexus

Over Anne Struiksma
Anne Struiksma is junior specialist bij NIEMAN De Raadgevende Ingenieurs. Het interessantst vindt zij de kruisbestuiving tussen verschillende vakgebieden, al tijdens haar studie en nu ook bij NIEMAN. Die ideeën neemt Anne Struiksma mee in haar werkzaamheden op het gebied van Energie, Duurzaamheid en Circulariteit. Van het eerste concept tot de laatste berekening werkt zij mee aan diverse nieuwbouw- en renovatieprojecten. Insteek daarbij is om bijzondere projecten realiseerbaar te maken tot energiezuinige gebouwen met zeer comfortabele gebruikers. Zij gelooft dat door goede samenwerking en door mooie en integrale oplossingen toe te passen we met elkaar de juiste steentjes bijdragen aan de verduurzaming van onze leefomgeving en ons leefmilieu, hoe groot of klein de schaal dan ook is.

Meer informatie over Building Holland

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info