‘Een Active House moet bereikbaar zijn voor iedereen’

  • Bericht auteur:

‘Een woning met een zeer comfortabel binnenklimaat, zeer hoog presterend qua energiezuinigheid én betaalbaar. ‘ SBRCURnet projectmanager Bas Hasselaar weet wat hij wil. Samen met een aantal gerenommeerde partijen gaat hij in januari om de tafel om zijn ultieme doel te bereiken: een referentiewoning bouwen die geheel voldoet aan de Active House-principes.

Een enorme drive om de wereld duurzamer te maken en daar een bijdrage aan leveren. Bas Hasselaar heeft het niet van een vreemde; zijn vader is specialist in gezond wonen. Als projectmanager bij SBRCURnet richt Bas zich de laatste jaren specifiek op het concept Active House. ‘Met als focus een comfortabel en gezond binnenklimaat’.

Persoonlijke touch

Wie de ontwikkelingen op het gebied van Active House een beetje volgt, is Bas ongetwijfeld online tegengekomen: in een reeks van tot dusverre 19 blogs deed hij de afgelopen 1,5 jaar verslag van zijn ideeën met het oog op dit veelbelovende concept. Verhalen met een zeer persoonlijke touch, want Active House sprak hem zozeer aan, dat hij besloot om zelf een nieuwe woning te laten bouwen, geheel volgens de uitgangspunten van dit innovatieve bouwconcept.

“Ik kwam een jaar of vijf geleden al op het idee, toen een collega van de TU Delft mij wees op het feit dat in Den Haag de duurzaamste wijk van Nederland zou verrijzen.” Nadat de 1e kavels verkocht waren trok Bas de stoute schoenen aan en nam Huis & Milieu in de arm (partnerschap tussen een aantal bedrijven). Een bouwregisseur wiens werkwijze hem zeer aansprak: zie zijn blog De geboorte van een Active House.

Het huis van Bas had een jaar geleden klaar moeten zijn, maar wie zijn blogs heeft gevolgd weet dat de zaken helaas helemaal anders liepen. Na een moeizaam voortraject ging Huis & Milieu in de zomer van 2015 failliet. Niet fijn, maar voor Bas geen reden om de handdoek in de ring te gooien: ‘Wat gebeurd is, is gebeurd.’

Andere boeg

Zijn droom blijft overeind, zij het dat hij het over een andere boeg gaat gooien om deze te verwezenlijken: ‘Ik ga het nu helemaal zelf doen. De gerenommeerde partijen waarmee ik binnenkort spreek , hebben – elk binnen hun eigen expertise – de nodige ervaring opgedaan met het Active House principe.’ Doel is om te inventariseren hoe elke partner zijn kennis of product optimaal zou kunnen inpassen in een Active House.

Uitgangspunt van Active House is dat binnenklimaat, comfort en energie in balans zijn en dat het wooncomfort en de gezondheid van de bewoners centraal staat. Een Active House heeft een positieve CO2-voetafdruk en geeft meer dan het neemt. ‘Het biedt kaders, en is een open concept, met veel ontwerpvrijheid. Dat is mooi, maar daardoor is Active House voor velen ook ongrijpbaar.’ Via de workshop die hij in januari organiseert, hoopt Bas dat hij samen met zijn partners een aantal concepten kan ontwikkelen voor de realisatie van zijn woning. ‘Zodat we aan de slag kunnen en er over een jaar inderdaad een model staat in Den Haag. Een referentieproject, waar opdrachtgevers, aannemers, en iedereen die dat wenst kan komen kijken hoe je een Active House realiseert.’ Noodgewongen moet het wel op een wat kleiner schaal, voor een hele scherpe financiering.  ‘Maar eigenlijk is dat juist een voordeel, want zo is de kans nog groter dat we een resultaat neerzetten dat voor iedereen bereikbaar is. Bas’ verhaal blijven volgen?

Lees dan de blogs die hij regelmatig publiceert op de site..

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info