Je bekijkt nu Active House Renovatie van grachtenpanden aan de Leidsekade te Amsterdam

Active House Renovatie van grachtenpanden aan de Leidsekade te Amsterdam

  • Bericht auteur:

Versie 1 mei 2023
ing. Robert Sengers | Kernwaarde Groen

Grachtenpanden, bouwjaar 1885, in Amsterdam zijn gerenoveerd, verduurzaamd en van het gas af.
Van Energielabel G naar een Energielabel A, met een uitschieter naar Energielabel A+++

In overleg met de opdrachtgever zijn ambities opgesteld voor de Renovatie van het project. Om invulling te geven aan deze ambities zijn de Active House Specificaties ter hand genomen.

De volgende ambities zijn opgesteld voor de Renovatie van het project Leidsekade 100 en Leidsekade 101 :
1. Toekomstbestendig vastgoed realiseren, rekening houdend met de energie transitie.
2. Optimaliseren van duurzaamheid en gezondheidsaspecten binnen de financieel en kwalitatief gestelde kaders.
3. Genoeg flexibiliteit inbouwen om aan te sluiten bij toekomstige wensen en eisen van bewoners.
4. Waardevast voor de komende 75 jaar.
5. Gebouwen realiseren die de levens van bewoners gezonder en comfortabeler maken, zonder dat het milieu en het buitenklimaat negatief worden beïnvloed.

Een Plan van Aanpak is opgesteld met daarin een belangrijk rol weggelegd voor de Active House-principes :

COMFORT – creëert een gezondere en prettigere leefomgeving
Een Active House creëert een binnenklimaat dat gezonder en comfortabeler is voor de bewoners. Het gebouw zorgt voor een overvloed aan daglicht en frisse lucht, een aangename binnentemperatuur en minimale geluidsoverlast. De gebruikte materialen hebben een neutraal of zelfs positief effect op het comfort en binnenklimaat.

ENERGIE – levert een positieve bijdrage aan de energiebalans van het gebouw
Een Active House is energie-efficiënt. Het maakt gebruik van slimme energiebronnen: de benodigde energie uit duurzame energiebronnen die zijn geïntegreerd in het gebouw of uit nabijgelegen collectieve energiesystemen of elektriciteitsnetwerken.

MILIEU – heeft een positief effect op het milieu
Een Active House heeft een positieve interactie met het milieu door de optimale relatie tussen het gebouw en de lokale omgeving, weloverwogen hulpbronnen en de totale invloed op het milieu gedurende de levensduur van het gebouw.

Dit klinkt natuurlijk allemaal mooi theoretisch maar hieronder laten we met voorbeelden zien hoe we dit in werkelijk hebben uitgevoerd.

MILIEU
Er is zo veel mogelijk gekozen voor milieu vriendelijke materialen.
Bijvoorbeeld is de gehele elektrische installatie uitgevoerd in Halogeenvrije buis.
Halogeenvrije buis bevat geen halogenen (chloor of fluor). Fijn voor de leefomgeving en bij brand komen geen giftige chloordampen vrij.
Houten parketvloeren geschikt voor vloerverwarming en dus geen pvc laminaat.
Handhaven van houten kozijnen. Nieuwe kozijnen natuurlijk ook in hout.
Waterbesparende toiletten, douchekoppen, kranen enz.

FUNDERING EN KELDERBAK
Het realiseren van een nieuwe fundering en kelderbak onder de bestaande panden.
Met het realiseren van een nieuwe fundering worden er ook nieuwe actieve funderingspalen geplaatst, maar liefst 54 stuks.
Deze actieve funderingspalen dienen als bodemwarmtewisselaar en halen energie uit de bodem.

KIERDICHTING
Luchtdichtheidsklasse 2 is het uitgangspunt, met een Qv;10-waarde van 0,80 dm3/s·m2 vloeroppervlak.

ISOLATIE VAN DE SCHIL
Isolatie is toegevoegd aan de buitenkant van de achtergevel met een Rc waarden van 4,5 en isolatie voor het dak met een hoge RC-waarde van 6,0.
Isolatie is toegevoegd aan de binnenkant van de voorgevel, met een Rc waarde van 2,5. Meer was niet mogelijk met behoud van monumentale details.
In de voorgevels van Leidsekade 100 en 101 is HR++ glas geplaatst in de bestaande kozijnen, vanwege het beschermd stadsgezicht.
In de achterzijde nieuwe kozijnen met triple glas, Ug-waarde 0,60 en Uw-waarde 1,10.

ENERGIE
Voor Leidsekade 100 t/m 101 wordt gebruik gemaakt van warmtepompen. Het is een brijn/water warmtepomp.
Vanwege de goede isolatie, kierdichting en ventilatie met warmteterugwinning zal de verwarming heel veel minder energie vragen dan voor de renovatie.
Er wordt vloerverwarming toegepast (Zeer Lage Temperatuur verwarming).
Op het dak zijn zonnepanelen geplaatst. Aandeel hernieuwbare energie loopt op naar 63% voor Leidsekade 101F.
De appartementen gebruiken circa 59 kWh/m² fossiele energie per jaar.

COMFORT
In combinatie met ZLT verwarming is een ventilatiesysteem D, mechanische toevoer en mechanische afvoer gerealiseerd, met voorverwarming van de toevoerlucht door warmteterugwinning.
We noemen dit Balansventilatie. Ventilatie voor de woon- en slaapkamers worden geregeld op basis van het gemeten CO2 gehalte. De badkamer kan apart geregeld worden.
Alle appartementen zijn voorzien van een Priva Touchpoint One thermostaat welke zeer gebruiksvriendelijk is.
Het geluidsniveau veroorzaakt door installaties is maximaal 30 dB(A) in de verblijfsgebieden. De geluidsdruk in slaapkamers mag niet hoger zijn dan 25 dB(A).

LICHT
Voor zover het mogelijk was binnen de omgevingsverguning (beschermd stadsgezicht) is zo veel mogelijk daglicht toegevoegd. Aan de achterzijde zijn enkele kozijnen en Velux dakvensters toegevoegd wat zorgt voor meer comfort. Dakraam boven het trapgat voor de bovenste appartementen.
Alle verlichting is dimbaar en door de bewoners naar wens in te stellen.

Met alle inspanningen is het gelukt om Leidsekade 100 en 101, duurzaam te renoveren met nadruk op een gezonde leefomgeving en het reduceren van energie.
De Active House principes hebben hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info