Je bekijkt nu VELUX bouwt aan duurzamere toekomst: woningen met recordlage CO-voetafdruk

VELUX bouwt aan duurzamere toekomst: woningen met recordlage CO-voetafdruk

  • Bericht auteur:

© Adam Mork

VELUX opende de deuren van Living Places Kopenhagen, een experimentele leefomgeving met zeven woonprototypes die aantonen dat we niet hoeven te wachten op toekomstige technologie om duurzamer te bouwen. Het Living Places-concept laat zien hoe we gebouwen met een drie keer lagere CO2-voetafdruk dan de huidige Deense wetgeving en tegelijk een comfortabel binnenklimaat kunnen ontwikkelen. De volgende stap is uitbreiding van het concept naar een volledige leefomgeving buiten Kopenhagen, naar verwachting in 2025. De Nederlandse bouwsector kan zich laten inspireren om te bouwen binnen een CO2-budget met deze duurzamere bouwmethodes.

Tijd voor innovatie
De bouwbranche is verantwoordelijk voor 34% van het wereldwijde energieverbruik en voor 37% van de wereldwijde CO2-uitstoot1.In het meest recente IPCC-rapport van het VN-klimaatpanel wordt duidelijk dat koolstofarme oplossingen opgeschaald moeten worden2, zo ook in de bouwsector. In Kopenhagen laat VELUX in samenwerking met partners zien hoe dat kan: door woningen te bouwen met een CO2-voetafdruk van slechts 3,8 kg/CO2eq/m2/jaar– tegen een prijs die overeenkomt met de marktprijs voor een eengezinswoning of rijtjeshuis. Daarnaast is Living Places Copenhagen ontworpen met een sterke focus op de Active House principes, het creëren van een gezond en comfortabel binnenklimaat dankzij voldoende daglicht en frisse lucht.

De leefomgeving in Copenhagen is het eerste prototype van het totaalconcept Living Places en een initiatief van VELUX en partners EFFEKT en MOE. De gezamenlijke missie is om het voortouw te nemen binnen de bouwbranche en te laten zien hoe een nieuwe manier van bouwen kan bijdragen aan het oplossen van enkele wereldwijde klimaat- en gezondheidsuitdagingen. Het Living Places-concept is gebaseerd op vijf belangrijke principes: woningen moeten gezond, betaalbaar, eenvoudig, schaalbaar en te delen zijn.

“Als onderdeel van een branche die verantwoordelijk is voor een groot deel van de wereldwijde CO2-uitstoot, willen
wij onze verantwoordelijkheid nemen om duurzamere bouwmethodes te vinden. Met dit project laten we zien hoe dit nu al mogelijk is. Dit project is een goed voorbeeld van hoe we binnen het CO2-budget met het bouwen van duurzamere en gezondere woningen zowel de klimaatproblemen in onze branche kunnen aanpakken, als de gezondheid van mensen kunnen verbeteren.” aldus Jeroen Proemstra, Market Director VELUX Nederland.


© Adam Mork

Een voorbeeld voor Nederland
VELUX heeft, in samenwerking met partners en Enemærke & Petersen, een volledige levenscyclusanalyse van het Living Places Copenhagen project uitgevoerd, opvallend detail daarbij is de verrekening van biogene CO2. Elk soort materiaal, elk ontwerp en elke bouwtechniek is zorgvuldig bekeken en in kaart gebracht wat betreft de emissies die zij uitstoten in vergelijking met een gemiddeld Deens huishouden. Op basis hiervan zijn de prototypes gebouwd en een case study met learnings en vervolg acties zijn al beschikbaar, klik hier voor meer informatie
Living Places Copenhagen is open voor het publiek tijdens de UIA World Congress of Architects dat van 2 tot 6 juli 2023 in deze stad wordt gehouden.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info