Je bekijkt nu Healthy Buildings Day 2018

Healthy Buildings Day 2018

  • Bericht auteur:

Een select groepje van tien deelnemers uit de Nederlandse bouwbranche ging op uitnodiging van VELUX Nederland mee naar de Healthy Buildings Day in Brussel. Ook al nemen de meeste mensen de gesteldheid van het binnenklimaat in gebouwen als vanzelfsprekend – want Nederlandse gebouwen zijn heus zo slecht nog niet ten opzichte van andere Europese Landen – werden er zeker nieuwe opzichten opgedaan in de staat van onze gebouwen.

Architect Marthijn Reekers van VELUX Nederland: “De Healthy Buildings Day wil vooral bewustwording van de noodzaak en behoefte aan gezonde gebouwen creëren. En het gaat daarbij om zowel nieuwe als bestaande gebouwen. Dit is niet alleen een Europese aangelegenheid, maar ook een noodzaak in Nederland.”

Reekers signaleert dat we in Nederland al behoorlijk ver zijn in de acceptatie van gezondheid in zowel techniek als regelgeving van gebouwen. “Maar dat kan nog veel beter. Helaas ligt de nadruk bij ontwerpen en bouwen doorgaans nog steeds alleen op de technische haalbaarheid van milieu- en energie eisen en minder op de effecten hiervan op het binnenmilieu.”

Voor de gezondheid in residentiele gebouwen worden op dit moment nog geen hoge ambities gehanteerd, vertelt Reekers. “Zoals deze er wel zijn voor scholen (frisse scholen) en kantoorgebouwen (LEED, BREEAM, WELL). Dat is best vreemd, want juist in (sociale) woongebouwen zijn bewoners kwetsbaar en is de invloed op het binnenklimaat minimaal. Het gaat gelukkig in Nederland vaak goed, maar ook bewoners van woningen waarbij dit niet geldt hebben recht op een gezond en comfortabel gebouw.”

Reekers vindt dat de ambities om energieneutraal en onafhankelijk te worden niet ten koste mogen gaan van de gezondheidsaspecten in woongebouwen. “De vraag hoe dit gerealiseerd kan worden stond centraal tijdens deze editie van Healthy Buildings Day. Hebben we de overheid en regeldruk nodig om onze gezondheid te borgen of zijn marktpartijen hiertoe zelf instaat?”

“Het beleid van de overheid op dit vlak is op dit moment deregulatie,” aldus Reekers. “Door dit aan de markt over te laten, is het van belang om bewustwording te creëren bij de marktpartijen maar ook bij de bewoners van de gebouwen. Zij missen vaak de sensoren om ongezonde leefomstandigheden te identificeren en hierop te acteren. Deze situatie moet worden aangepakt en de Healthy Buildings Day en de Healthy Homes Barometer biedt een platform om te reflecteren, te inspireren en kennis te delen.”

Gezonde leefomgevingen

Harwil de Jonge, Directeur Heijmans Vastgoed, is naar Healthy Buildings Day gekomen om interessante inzichten op te doen over de manier waarop we onze gebouwen gebruiken.

De Jonge: “Het is van belang om ook te kijken naar de menselijke gewoontes bij de inrichting van gebouwen en woningen zoals de menselijke drang om een raam open te kunnen zetten. Sociale cohesie is erg belangrijk voor de gebouwde omgeving, evenals slimme toepassingen voor in en rond het huis en in de omgeving. Het is mooi om te zien dat wij inmiddels binnen Heijmans ook grote stappen zetten op het gebied van gezonde gebouwen en vooral ook in gezonde leefomgevingen.”

Well is de nieuwe buzz

Voordat Alijd van Doorn, directeur Habeon architecten en duurzaamheid bij Heembouw, werd uitgenodigd voor de Healthy Buildings Day had ze weinig nagedacht over ‘Gezonde Gebouwen’. “Natuurlijk ken ik het Sick Building Syndrome, maar dat was in mijn beleving diep verleden tijd. En ‘Well’ is de nieuwe buzz, maar zag ik toch echt als ‘iets extra’s doen’. De woonkwaliteit was in mijn beleving voldoende geborgd in het Bouwbesluit. Met andere woorden: in mijn hoofd was gezond bouwen de standaard.”

In dat opzicht kun je stellen dat deze dag Van Doorn de ogen heeft geopend. “De Healthy Homes Barometer die tijdens het congres werd gepresenteerd, toont wetenschappelijk de relatie tussen de gebouwde omgeving en gezondheid aan. Uit dit onderzoek van Ecofys en Fraunhofer blijkt dat in Europa een op de zes woongebouwen mensen ziek maken. Ik vond dat schokkend.”

Verleiden is key

De reden dat Wouter Borsboom, Business Consultant bij TNO, bij de Healthy Buildings Day aanwezig was, was een simpele. Borsboom ziet het als een uitdaging om het wonen en werken gezond en comfortabel te maken, en energieneutraal.

“Ik denk dat het in de gebouwde omgeving vooral een zaak is om stakeholders te verleiden. Het lijkt weleens een onneembare horde, maar bewoners kunnen echt veranderen. Als je ze maar het juiste perspectief biedt. Tien jaar geleden was bijvoorbeeld roken algemeen geaccepteerd, tegenwoordig is het not done.
We hebben qua duurzaamheid nog genoeg te doen de komende jaren, signaleert Borsboom. “Maar dat is ook het mooie aan mijn vak. Er is nog een wereld te winnen.”

Healthy Buildings Day wordt geïnitieerd door de VELUX Groep.

Meer info over de Healthy Homes Barometer 2018

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info