Je bekijkt nu Het ontwerpen van gezonde steden

Het ontwerpen van gezonde steden

  • Bericht auteur:

De pandemie heeft grote gevolgen gehad voor de gezondheid in het algemeen en voor de manier waarop wij leven, werken en communiceren. Zij heeft ons bewust gemaakt van het belang van het ontwerpen van steden die de gezondheid en het welzijn bevorderen van de mensen die erin wonen.

Uitnodigende stad

Er bestaat een complex verband tussen het milieu, onze maatschappelijke systemen en onze fysieke en mentale gezondheid. Een groene, uitnodigende stad die beweging bevordert en gezonde gebouwen waarin het binnen- en buitenmilieu nauw met elkaar verbonden zijn, zijn cruciaal voor onze gezondheid en ons welzijn.

In een nieuw rapport hebben ingenieurs en architecten van Sweco de handen ineengeslagen om een visie te bieden die uit drie onderdelen bestaat: een groene stad, gezonde gebouwen en bewuste burgers.

Uitzicht

“Uit studies blijkt dat mensen die tijdens de pandemie uitzicht hadden op groene zones een positievere emotionele situatie hadden en minder symptomen van angst en depressie vertoonden dan mensen zonder dergelijk uitzicht. Dat wijst op het belang van het ontwerpen van steden met meer groene zones per inwoner en groene zones van hogere kwaliteit,” zegt Camilla Julie Hvid, ingenieur en landschapsarchitect bij Sweco in Denemarken.

Het tweede onderdeel van de visie erkent een nauwe band tussen het buiten- en binnenmilieu. De COVID-19-pandemie heeft het belang van een gezond binnenmilieu blootgelegd.

Binnen

We brengen negentig procent van onze tijd binnen door en er bestaat een duidelijk verband tussen onze gezondheid en het binnenontwerp en -klimaat van de gebouwen waarin we wonen en werken.

“Zo slapen werknemers die op kantoor worden blootgesteld aan natuurlijk licht gemiddeld 46 minuten langer per nacht tijdens de werkweek dan werknemers die alleen aan kunstlicht worden blootgesteld”, zegt Daniel Hojniak, senior adviseur duurzaamheid en welzijn bij Sweco in Polen.

Ten derde moeten onze toekomstige steden en gebouwen mensen inspireren om de gezondste keuze te maken wanneer ze zich verplaatsen. Om dat te bereiken, moeten ingenieurs en architecten de openbare buitenruimte ontwerpen als een fijnmazig netwerk met verbindingsplaatsen die interactie en activiteit bieden.

Welzijn

‘Gezonde gebouwen, steden en u” is het tweede in een reeks van Urban Insight-rapporten van Sweco over het onderwerp ‘Stedelijke gezondheid en welzijn’, waarin deskundigen specifieke ideeën, oplossingen en wetenschappelijke bevindingen belichten die nodig zijn om veilige en veerkrachtige toekomstige stadsomgevingen te plannen en te ontwerpen.

Download het rapport Gezonde gebouwen, steden en u

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info