Je bekijkt nu Nederlandse versie Active House-specificaties

Nederlandse versie Active House-specificaties

  • Bericht auteur:

De volledig herziene, derde editie van de internationale Active House-specificaties zijn naar het Nederlands vertaald. De specificaties maken het eenvoudig om een nieuw of bestaand gebouw te voorzien van een gezond binnenmilieu met aandacht voor comfort, energie en milieu. De Nederlandse Active House-specificaties zijn gratis te downloaden.

De meeste mensen brengen het overgrote deel van hun leven binnen door. Er is behoefte aan gebouwen met een gezond binnenklimaat voor de mensen die er wonen, werken en spelen, zodat zij hun volledige potentie kunnen ontwikkelen zonder dat het binnenklimaat hen belemmert.

Comfort, energie en milieu

Bij een Active House komen gezondheid en comfort dan ook samen met energie-efficiëntie en milieuprestaties. De nieuw uitgekomen specificaties zijn toe te passen voor nieuwbouw en bestaande bouw. De Active House Specificaties leggen de visie van Active House uit en beschrijven de technische specificaties die de kwaliteit en
prestaties van een Active House bepalen. Comfort, energie en milieu vormen de uitgangspunten.

Ieder gebouw is anders

Active House is voor veel ontwerpers een aantrekkelijke keuze omdat er geen vast stappenplan is. Het is juist mogelijk om zelf oplossingen, combinaties of innovatieve creaties te realiseren.

Ieder gebouw is anders, wat maakt dat het niet realistisch is om ze op basis van dezelfde criteria of op hetzelfde niveau te vergelijken. Want bij sommige gebouwen ligt de nadruk op energie-efficiëntie, bij andere ligt de nadruk juist op binnenklimaat of een lage ecologische voetafdruk.

Radar

Active House maakt gebruik van een Radar. Deze is ontwikkeld voor negen criteria en bijbehorende scores. Er zijn vier criteria voor comfort, drie voor energie en twee voor milieu. De Active House Radar is een geweldig middel om achteraf aan te tonen welke ambities en berekende waarden er zijn bereikt.

Op het moment dat het gebouw bewoond is en de criteria op basis van metingen worden berekend, kan de Radar ook een handig middel zijn om het gebouw te monitoren, evalueren en verbeteren.

Als communicatiemiddel verschaft de Radar helderheid over de vraag waarom de integratie van criteria belangrijk is bij het creëren van een Active House.

Om de verschillende waarden van de Radar weer te geven, kunnen er verschillende tools worden gebruikt.

Download de Active House Specificaties

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info