Je bekijkt nu House of Tomorrow Today 2 met een smart totaalventilatiesysteem

House of Tomorrow Today 2 met een smart totaalventilatiesysteem

  • Bericht auteur:

Het nieuwe House of Tomorrow Today 2 van Jos Lichtenberg is de tweede woning gebouwd volgens de principes van Active House en Slimbouwen.

De houten skeletbouwwoning biedt een gezond en comfortabel leefklimaat en geeft gehoor aan de aangescherpte BENG- en TOjuli eisen dankzij het smart totaalventilatiesysteem met producten van Duco en VELUX. Eind 2020 is de familie Lichtenberg verhuisd van het House of Tomorrow Today 1 in het Brabantse Sterksel naar het House of Tomorrow Today 2 in het Limburgse Montfort.

De Active House visie en de procesvisie Slimbouwen vormen de uitgangspunten voor zowel het HOTT1 als het onlangs gerealiseerde HOTT2. Active House focust zich op het bouwen van woningen met een zo goed mogelijk binnenklimaat, dat ontstaat door het vinden van een balans tussen de aspecten gezondheid, milieu en energie. Volgens ‘slimbouwen’ wordt er snel een casco neergezet, gevolgd door de omhulling (gevel). Daarna worden alle leidingen in één keer in de hele woning geplaatst en vindt de afbouw plaats. Het is een circulaire bouwmethode, doordat het leidingwerk droog wordt aangebracht.

Oververhitting
In tegenstelling tot het HOTT1 is de nieuwe HOTT2 woning gerealiseerd met een populair, houten skelet. Houtenskeletbouw (HSB) woningen zijn relatief licht en van lichte woningen is bekend dat ze snel opwarmen. In het HOTT2 zijn dan ook diverse middelen toegepast om oververhitting tijdens warme perioden te voorkomen. Zo zijn de ramen voorzien van buitenzonwering en is het dak door Lichtenberg in de vorm van een parasolconstructie ontworpen.

“De zuidzijde van de woning beschikt over zonnepanelen die dienstdoen als buitenblad. Aan de noordzijde komt door de geringe dakhelling (30 graden) ’s zomers ook nog veel zon. Daarom hebben we bewust een parasolconstructie gemaakt die de warmte via de gesloten delen reduceert. Het deel dat dan wel nog binnendringt, kunnen we ’s nachts weg ventileren door de slimme totaaloplossing van VELUX en Duco. De warme vochtige lucht verdwijnt via de dakramen boven de trap naar buiten en door de spectaculaire lichtinval wordt zelfs de saaiste ruimte van het huis opeens toch heel bijzonder”, vertelt Jos Lichtenberg, Emeritus Professor Bouwinnovatie van de TU Eindhoven.

Ventilatiesysteem
De ventilatieluiken van Duco zorgen er dankzij het zomernachtventilatiesysteem bij temperatuuroverschrijding voor dat de woning op natuurlijke wijze wordt gekoeld. Wanneer de zon onder is gegaan en de buitentemperatuur tot onder de binnentemperatuur is gedaald, komt er koelere lucht via de ventilatieluiken binnen en verlaat het de woning door een ‘schoorsteeneffect’ via de VELUX dakramen boven aan de trap, in het centrum van de woning. De hoogteverschillen in de woning creëren een aangename luchtstroom, zelfs als het buiten niet waait.

“Het binnenklimaat van het HOTT2 wordt mede veraangenaamd door de bijzondere lichtinval dankzij VELUX dakramen bovenaan de trap, die elektrisch worden aangestuurd op basis van een eigen protocol. Via een api (Application Programming Interface) communiceert het Duco-systeem met onze interface, waardoor het dakraam kan worden overgenomen door het slimme ventilatiesysteem. De oplossing voorkomt de noodzaak van een airco-installatie om het huis leefbaar te houden”, zegt Marcel Vreeken, Manager Public Affairs bij VELUX Nederland.

In het licht van de BENG-eisen en de daaraan toegevoegde TOjuli voor temperatuuroverschrijding die vanaf 1 januari 2021 is ingaan, vormt de smart technologie met producten van VELUX en Duco een goede oplossing om enerzijds woningen op natuurlijke en duurzame wijze te koelen en anderzijds ook te voorkomen dat te veel nieuwe woningen worden gebouwd met minder daglichtinval of zonder zonwering.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info