Je bekijkt nu Morsen mag weer

Morsen mag weer

  • Bericht auteur:

Door Joost van ’t Klooster, KAW/e (eerder verschenen op Actief Bouwen.nl)

Als we de zon effectief weten te oogsten mag er weer gemorst worden.

Historisch gezien ligt er een duidelijke denkomslag op het gebied van energie op het moment van de oliecrisis in 1973. Daarvoor waren fossiele brandstoffen voldoende voorradig en dus relatief goedkoop. Het consumeren liep samen op met de steigende welvaart. Steeds minder kolenkachel, steeds meer gaskachels en koken op gas. Niemand maakte zich druk dat de energie grotendeels door wanden en daken werd gemorst. Pas op het moment dat er een kunstmatig tekort aan brandstoffen werd gecreëerd en de prijs fors steeg werd de afhankelijkheid keihard duidelijk.

Vanaf dat moment is de weg ingezet van het minderen, steeds efficiënter gebruik van onze voorraden aan fossiele brandstoffen. De tweeschalige scheiding tussen binnen en buiten deed zijn intrede: de spouwmuur waar overigens ook een comfortvraag aan ten grondslag lag. In plaats van één kachel per woning die het hele huis moest verwarmen wordt de warmte vervoerd en afgegeven op de plaats waar de warmte gevraagd wordt: centrale verwarming. Dit heeft zich de laatste jaren gestaag doorontwikkeld. Naast dubbele wanden is er ook dubbel glas gekomen, in de spouw en op daken is isolerend materiaal toegevoegd, met kitten, tochtprofielen en schuimen wordt de woning tochtvrij en het verbrandingsrendement van ketels gaat steeds verder omhoog (HR 107).

Een volgende stap is bewustwording met de introductie van de Energieprestatienorm (EPN) voor nieuwbouw en het Energielabel voor bestaande bouw. Warmteweerstand van de kruipruimte, wanden en daken nemen nog verder toe, de warmte uit ventilatielucht wordt terug gewonnen met een gestuurd binnenklimaat (WTW balansventilatie) en ook de warmte uit afvalwater wordt hergebruikt (douchewater warmteterugwinning). Deze benadering beleeft een piek met het Passivehouse concept.

Efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen werkt goed in een transitieperiode om technologische en economische ontwikkelingen te overbruggen maar is op termijn geen oplossing. Deze vorm van energie is eindig, ook als je er steeds minder van gaat gebruiken. De duurzame energietechnieken zijn nu zo ver dat we niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.  Als we er in slagen om de energie van de zon goed te oogsten, ontstaat de mogelijkheid om weer te morsen, echter nu op een verantwoordelijke manier. De schil is nog steeds hoogwaardig maar er is ook ruimte om lucht en licht van buiten toe te laten, gebouwen kunnen weer anticiperen op een verschil in gebruik in de vier seizoenen, de schil opent en sluit zich. De energiebron is de zon die effectief geoogst wordt. Een fris zomerbriesje door de slaapkamer, familie Vogel nestelt op het groene dak, de auto staat op te laden: gebouwen vormen een meerwaarde voor de leefomgeving.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info