Je bekijkt nu Onderzoek – Parametrisch ontwerpen met daglicht

Onderzoek – Parametrisch ontwerpen met daglicht

  • Bericht auteur:

Voor de opleiding Bouwkunde aan de Haagse Hogeschool liep Danita Aalbrecht stage bij DGMR. Ze studeerde recentelijk af op het onderwerp parametrisch ontwerpen met daglicht, thermisch binnenklimaat en de energievraag, gebaseerd op de Active House visie.

Parametrisch ontwerpen is een ontwerpproces. Het gaat er hierbij om dat je op basis van data en relaties tussen onderdelen een ontwerp kunt genereren. Dit maakt dat je complexe geometrie en constructies kunt ontwerpen. Met parametrisch ontwerp kun je tot in een laat stadium van het ontwerpproces wijzigingen in een responsief model doorvoeren.

Aalbrecht deed onderzoek naar de mogelijkheden van parametrisch ontwerpen op het gebied van bouwfysica en Active House. Ze gaat in het onderzoek nader in op het verschil tussen de resultaten van een parametrisch ontwerp en een ontwerp van een bouwfysisch adviseur. Het onderzoek is gedaan in samenwerking met DGMR in Den Haag.

Ontwikkeling van de schil

Aalbrecht: “Tegenwoordig wordt er veel gedaan met parametrisch ontwerpen. Echter, op het gebied van bouwfysica wordt parametrisch ontwerpen nog weinig toegepast en zijn de mogelijkheden nog relatief onbekend. Reden temeer om te onderzoeken op welke manier parametrisch ontwerpen kan helpen bij het ontwikkelen van de schil van een vrijstaande woning. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van de Active house specificaties uit 2020, wanneer gekeken wordt naar Comfort, Energie en Milieu. Deze staan niet los van elkaar, maar worden integraal benaderd om zo tot het beste binnenklimaat te komen.”

Doel

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een parametrisch script, vertelt Aalbrecht. “Dit script kan gebruikt worden bij het ontwerpen van de gevel van een vrijstaande Active House woning.

“Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt tussen de prestaties van een bestaande Active House gevel en een Active House gevel ontworpen door een parametrisch script. Hierbij wordt gekeken of een automatisering betere resultaten biedt dan de bestaande Active House.”

Zie voor de conclusie van deze casus de Whitepaper hieronder.

Whitepaper_ActiveHouse_Danita_Aalbrecht

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info