Je bekijkt nu BENG EN ZEN: Scenario’s voor bijna energieneutrale woningen

BENG EN ZEN: Scenario’s voor bijna energieneutrale woningen

  • Bericht auteur:

Als je kijkt naar een aantal huidige woningconcepten, zie je dat BENG en ZEN best kunnen, betoogt Harm Valk. ‘Het is geen rakettechnologie, maar je moet wel goed nadenken en de beperkingen zien.’

Valk laat zien dat nieuwbouwwoningen gaandeweg steeds energiezuiniger zijn geworden. Vanaf pakweg 2008 zijn ze standaard energielabel A. ‘En ook de EPC daalde gestaag, van 0,8 via 0,6 naar 0,4 nu. En steeds zeiden we ‘méér kan toch echt niet’, maar jawel hoor, innovatie en veerkracht in de sector maakt dat we steeds verder kunnen gaan’, aldus Valk.

Actief, Passief, Warm, Nul op de Meter

Van de grofweg vier bouwconcepten lenen zich er drie uitstekend voor BENG, voorspelt Valk. Active house hanteert een holistische visie op het gebouw en zijn bewoners met behoefte aan comfort, energie, akoestiek en aandacht voor milieu in de context van het landschap. Ook Passief bouwen is BENG-rijp: ‘zonbewust ontwerpen’ met glas op het zuiden (winter) en dakoverstekken (zomer), een hoogwaardige schil en actieve zonne-energie. Nul op de Meter, dat rekening houdt met de portemonnee van de gebruiker, biedt vooral perspectief in renovatie als er sprake was van een energierekening van hoger dan 110 euro per maand. ‘Er zit veel kaf tussen het koren, dat nog moet worden gescheiden’, zegt Valk.

Lees hier het hele verslag van de plenaire inleiding ‘Woningconcepten om ZEN-woningen (van bijna energieneutraal tot energieleverend) te realiseren’ die Harm Valk (Nieman RI) gegeven heeft tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 10 december. Verslag door René Didde.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info