Je bekijkt nu Duurzaam bouwen = Comfortabel binnenmilieu

Duurzaam bouwen = Comfortabel binnenmilieu

  • Bericht auteur:

Door Cindy Vissering, SBRCURnet (eerder verschenen op SBRCURnet.nl)

Voor het creëren van een comfortabel binnenmilieu is de regelbaarheid van de systemen een vereiste. Met comfortabel bedoel ik ‘voldoende daglicht’, ‘zuivere lucht’, een ‘aangename omgevingstemperatuur’ en ‘geen storende geluiden’ vanuit de omgeving. Maar wat is ‘voldoende’, of ‘niet storend’?

Bandbreedte

De ene mens is de andere niet, dus de precieze waarden van deze elementen zijn niet exact vast te stellen. Het creëren van een comfortabel binnenmilieu betekent dat u moet werken binnen een bepaalde bandbreedte. Vanwege dit gegeven en de vaak zeer uiteenlopende wensen van gebruikers, vraagt elke situatie om een andere oplossing.

U kunt uitgebreide maatregelen nemen, maar dit is lang niet altijd nodig. Uit verschillende onderzoeken is namelijk gebleken, dat de wijze waarop we het binnenmilieu ervaren voor een groot deel afhangt van de mate waarin we het idee hebben dat we het kunnen beïnvloeden. Er zijn zelfs onderzoeken waaruit blijkt dat het al helpt wanneer we een loze knop aan de muur hangen, waarmee gebouwgebruikers de temperatuur zogenaamd kunnen regelen.

Daglicht

Zoomen we specifiek in op het element daglicht, dan weten we dat dit een duidelijk effect heeft op het comfortgevoel én op de productiviteit. Bij grote hoeveelheden daglichttoetreding geldt wel dat er gelet moet worden op verblinding en schittering. Lost u dit namelijk niet goed op, dan gaat de luxaflex of wat verder voor handen is dicht. Daglicht van boven (voor zover mogelijk) kan hierbij helpen, evenals indirect daglicht via een prachtige oplossing die al stamt uit de jaren 70: de lichtplank.
Bron: Velux.com, Foto: Adam Mørk

Temperatuur

Om het een en ander te verduidelijken met het oog op de temperatuur, neem ik mezelf als voorbeeld: wanneer ik druk aan het klussen ben in mijn huis, dan heb ik het liefst een omgevingstemperatuur van 18 graden. Maar zit ik film te kijken, dan geef ik de voorkeur aan ongeveer 21 graden. Zou ik in een modern huis wonen met een traag verwarmingssysteem, dan zou ik dat dus niet aan mijn wensen kunnen aanpassen. In dat geval zou het continue ongeveer 20 graden zijn, ook in ruimten die ik graag wat frisser heb, zoals mijn slaapkamer.

Lucht

Over de zuiverheid van de lucht in een gebouw is heel wat te doen. Vanuit de constructiematerialen worden vluchtige, giftige stoffen uitgescheiden in het binnenmilieu. Ook de mens levert zijn aandeel in het vervuilen van de lucht. Omdat het lastig is om alle verschillende stoffen te meten, wordt de CO2 aangehouden als maatstaf. Daarom is het slim om een ventilatiesysteem in te zetten dat zich automatisch regelt op de hoeveelheid aanwezige CO2.

Geluid

Ten slotte sta ik kort stil bij een element dat misschien wel het meeste ‘stof’ doet opwaaien. Geluidsoverlast leidt immers vaak tot grote irritaties: denk maar eens aan lawaai van de buren, of een hinderlijk geluid van een luchtverversingssysteem. Let daarom op voldoende afscherming van de installaties.

Meer informatie en brainstormsessie

Met deze blog heb ik kort wat aspecten willen aantippen voor het creëren van een comfortabel binnenklimaat. Uiteraard komt hier nog veel meer kijken. Wilt u hiermee aan de slag, neem dan de uitgangspunten van Active House als leidraad. U kunt ze vinden op www.activehouseNL.info.

Ook het Praktijkboek Gezonde Gebouwen is een aanrader. Daarnaast organiseert SBRCURnet in samenwerking met stichting ISSO op 6 november een brainstormsessie over het meten van het comfort in woningen. U kunt hier op uitnodiging aan deelnemen. Heeft u interesse, stuur dan alstublieft een e-mail naar cindy.vissering@sbrcurnet.nl

Bron: Velux.com, Afbeelding: COWI

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info