Je bekijkt nu Wat u nog niet wist over zonnepanelen

Wat u nog niet wist over zonnepanelen

  • Bericht auteur:

Binnen de Active House visie is het opwekken van de eigen energie één van de specificaties waarnaar wordt gekeken. Één van de meest voor de hand liggende methodes is het zonnepaneel. In het kiezen van een type zonnepaneel en de oriëntatie ervan zijn een aantal aspecten van belang. Daarover hieronder meer.

Zonnepanelen zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden, dat zal niemand ontgaan zijn. Niet alleen zijn er steeds meer aanbieders van zonnepanelen, maar ook een toenemend aantal bedrijven en particulieren dat overgaat tot installatie ervan. Dit houdt ook in dat er steeds meer informatie en kennis wordt gedeeld. Hieronder zullen een paar onderwerpen aangestipt worden die vermoedelijk nog niet bij iedereen even bekend zijn.

Typen zonnepanelen

Zonnepanelen zijn onder te verdelen in drie verschillende typen: monokristallijn, polykristallijn en dunne film panelen. De monokristallijn zonnepanelen hebben het hoogste rendement en dat gaat doorgaans ook gepaard met de hoogste prijs. De polykristallijn zonnepanelen zijn scherper geprijsd omdat ze ook een lager rendement hebben. De dunne film panelen zijn wat voordeliger, maar hebben voor eenzelfde opbrengst zo’n 20% meer oppervlak nodig. Deze panelen zijn vooral populair vanwege hun diepe zwarte kleur. Belangrijke technische verschillen zijn daarnaast dat de efficiëntie van de kristallijn panelen bij hogere temperaturen afneemt, terwijl dunne film panelen daar minder nadeel van ondervinden. Bovendien presteren dunne film panelen beter bij zwak licht dan de andere varianten. Tenslotte is het belangrijk om er bij te vertellen dat niet alleen het gewicht per vierkante meter, maar ook de levensduur van de kristallijn panelen gemiddeld genomen hoger is dan die van dunne film zonnepanelen.

Onderhoud zonnepanelen

Niet iedereen staat er direct bij stil dat voor het behoud van het rendement van de zonnepanelen er regelmatig onderhoud nodig is. Hoe vaak dit exact is, is afhankelijk van de omgeving waarin u woont en waar de panelen geplaatst zijn. Omdat zonnepanelen vaak in serie geschakeld staan, wordt de energieopbrengst van de gehele keten gemeten aan de hand van het minst presterende zonnepaneel. Het laatste dat je wil is dat de zonnepanelen geen zon opvangen doordat er schaduw op valt. Dit kan gebeuren door een hoge boom die door groei de zon is gaan blokkeren, maar ook door blad en vuil dat op de panelen belandt. Panelen op een plat dak worden sneller vuil dan op een schuin dak. Het vuil spat tijdens een regenbui nu eenmaal sneller op de panelen en het spoelt er juist weer minder makkelijk vanaf. Er wordt geschat dat vuil op de zonnepanelen zo’n 2% tot 4% verschil maakt op het rendement van de zonnepanelen. Het is daarom verstandig om minimaal één keer per jaar onderhoud uit te laten voeren, bij voorkeur aan de start van de lente als de zon weer veel begint te schijnen.

Terugverdientijd

De terugverdientijd van zonnepanelen ligt meestal rond de 7 tot 10 jaar. Er zijn verschillende zaken die hier een rol in spelen. Logischerwijs spelen zaken als de energiebehoefte, het aantal en het type zonnepaneel een rol. Maar ook de plaatsing speelt hierin een rol; de plaatsing en daarmee de hellingshoek en positie ten opzichte van de zon van een zonnepaneel beïnvloedt namelijk het rendement. Andere factoren die nog een rol spelen zijn het (wijzigende) energietarief van de energiemaatschappij, de kosten van het zojuist genoemde onderhouds- en schoonmaakwerk en eventueel rendementsverlies over de jaren heen.

Naast de technsiche aspecten van de zonnepanelen zelf is ook de integratie van de zonnepanelen in het ontwerp van belang. Op www.zonnepanelengids.com kun je meer achtergrondinformatie vinden over type zonnepanelen, rendement en andere aspecten die de keuze voor een type paneel helder maken.

Deze blog is tot stand gekomen door Evi de Lange.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info