Je bekijkt nu Bewoners centraal bij duurzame sociale woningbouw

Bewoners centraal bij duurzame sociale woningbouw

  • Bericht auteur:

Bouw●Novum realiseert prijsvriendelijke sociale woningen waarbij energiezuinigheid, circulariteit, levensloopbestendigheid en duurzaamheid in een integraal bouwproces samenkomen.

Bijzonder kenmerk is dat de gezondheid en het wooncomfort van bewoners centraal staan. De eerste woningen van Bouw●Novum met traditionele beukmaat van 5,40 meter zijn dit jaar in Nijverdal opgeleverd. Een slimme oplossing van kennispartner VELUX, een ‘zonneschoorsteen’, zorgt voor een aangenaam binnenklimaat in de woningen in de vorm van veel daglichtinval, verwarming én zomernachtkoeling.

Oog voor bewoners

De woningen van Bouw●Novum zijn ontstaan vanuit de visie dat het traditionele bouwproces efficiënter moet en het eindresultaat in dienst moet staan van de bewoners. Bouw●Novum brengt alle noodzakelijke processen tijdens de bouw daarom samen in één opdracht, waarmee er voor de klant, zowel in de woning- als utiliteitsbouw en civiele techniek, een aanspreekpunt is tijdens het gehele proces.

Daarmee spelen de woningen in op de grote bouwopgave waar Nederland voor staat in de komende jaren. Gerrit Hospers, een van de initiatiefnemers van Bouw●Novum: “We doen er als sector alles aan om nul-op-de-meterwoningen te maken. Daar gaat een behoorlijk deel van het budget van de woning heen, maar dit gaat vaak ten koste van ruimte, comfort en andere aspecten van gezond wonen. Zeker binnen sociale woningbouw ligt dit gevaar op de loer, terwijl we de komende jaren juist veel grondgebonden rijtjeswoningen moeten vervangen.”

Project in Nijverdal

Bouw●Novum heeft zijn ideeën in Nijverdal volledig in de praktijk gebracht. De houten woningen zijn volledig remontabel gebouwd en aanpasbaar aan verschillende levensfasen. Er zijn beperkt grondstoffen gebruikt (o.a. kozijn loze beglazing), is er sprake van ontkoppelde bouw (drager en inbouw volledig gescheiden) en prefabricage en volledig gebruik van duurzame, natuurlijke energiebronnen.

De woningen zijn ontworpen aan de hand van de Active House-richtlijnen, voldoen aan de BENG-eisen en bieden daarnaast een comfortabel binnenklimaat, mede dankzij een slimme oplossing van VELUX.

Zonneschoorsteen

De zonneschoorsteen bestaande uit een lichtstraat van VELUX Integra dakramen zorgt ook voor een enorme hoeveelheid daglicht in het midden van de woning. Hospers: “Mensen hebben daglicht nodig, dat is een belangrijk onderdeel van comfort. In normale rijtjeswoningen komt daglicht doorgaans alleen aan de voor- en achterkant de woning binnen. Met de zonneschoorsteen zorgen we voor daglicht in het hart van de woning. In iedere ruimte, behalve het toilet en de berging, komt natuurlijk licht naar binnen, waardoor er ook minder vraag is naar elektrische verlichting.”

Ventileren, verwarmen, koelen

Naast de lichtinval heeft de zonneschoorsteen een cruciale rol in het ventileren, verwarmen en koelen van de woning. Door de koppeling aan het smarthome-systeem VELUX Active zijn de dakramen eenvoudig met een smartphone of op voorgeprogrammeerde momenten te openen. In combinatie met nachtventilatieluiken van Duco kan de woning zo dankzij thermische trek na een warme zomerdag eenvoudig worden gekoeld. Deze energiezuinige manier van koelen draagt bij aan het voldoen aan de BENG-eisen en de hieraan toegevoegde TO-juli-indicator voor temperatuuroverschrijding in woningen.

Daglichtberekening

Marcel Vreeken, Manager Public Affairs bij VELUX Nederland: “We hebben voor deze woningen een daglichtberekening gemaakt. De score zit in elke ruimte ver boven het minimum en voldoet zelfs al aan toekomstige Europese Daglichtnorm. Daarnaast worden in deze woningen fantastische stappen gezet op het gebied van circulariteit en energiezuinigheid, maar het wooncomfort en de gezondheid van de bewoners staat centraal. Binnenklimaat, comfort en energie zijn echt in balans. De woning voldoet aan de BENG-eisen door met een verantwoorde balans gebruik te maken van integrale technologische oplossingen, zonder de aarde uit te putten.”

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info