Je bekijkt nu Break Out-sessie over de kracht van daglicht

Break Out-sessie over de kracht van daglicht

  • Bericht auteur:

Architect Merijn Bink van Dutch Daylight  sprak tijdens het Active House Symposium 2022  op 13 april 2022 over het belang van daglicht en de relatie met een gezond binnenmilieu.

Daglicht is belangrijk voor de mens, waarom is daglicht ook belangrijk in huizen?
De mens is van origine een buitenmens. Duizenden jaren lang heeft het een sterke verbondenheid gekend met de directe buitenomgeving. Sinds de industriële revolutie, de opkomst van kunstmatig licht en een maatschappij die 24/7 doordraait is de mens langzaamaan een binnenmens geworden. Een verandering die niet meer aan te passen is naar de huidige wensen en maatstaven.

Vanuit deze optiek is het van groot belang om in deze binnen omgeving een leefklimaat te ontwerpen passend naar de behoefte die de mens. Onze huizen zijn een belangrijke basis voor de bescherming, ontspanning en recreatie. Maar nog meer voor onze algehele gezondheid. Voldoende daglicht, know-how van de potentie en begrijpen van de effecten kan een actieve bijdrage leveren in het creëren van een mens stimulerende omgeving voor welzijn, comfort en gezondheid.

Waarom wordt de component daglicht niet standaard meegenomen bij het ontwerpen van een gebouw/huis?
De rol van daglicht wordt (helaas) veelal benaderd vanuit een wet en/of regel die bepaald wat er minimaal moet komen. Dit in samenhang met sterk op kosten en duurzaamheid gedreven ontwikkelsector brengt uitdagingen met zich mee. Rondom de implementatie van stimulerend daglicht voor de gebruiker is kennis, ervaring en vooral een drive nodig om dit goed tot haar recht te laten komen.

De kracht van daglicht komt steeds meer aan de orde binnen de gezondheidszorg, schoolomgeving en werkplekken. Echter loopt de ‘reguliere’ woningbouw achter op deze ontwikkeling. Standaardisatie, kostenafwegingen en onvoldoende kennis bij de betrokkenen toont aan dat hier een stap gezet kan worden.

Wat vind je een schoolvoorbeeld van een renovatieproject waarbij er goed gebruik is gemaakt van daglicht.
In mijn optiek moet niet een voorbeeld de pijler worden voor een goed daglicht gericht renovatieproject. Een pijler kan gezien worden als richting, transformeren naar standaard en uiteindelijk richting geven als geheel. De urgentie richt zich meer tot het vormgeven van een woon- en werkomgeving stimulerend voor welzijn, gezondheid en comfort.

Daglicht kent hierin een sterke factor en dient zodoende aanbod te komen als potentieel. Geen project is hetzelfde, kent dezelfde context, bewoners, behoefte en omgeving. Binnen de renovatie ligt een grootschalige opgave waarin het gewenste toekomstige aanbod een bijdrage moet dienen richting de gebruiker. In dit geval is het van groot belang om theorie, wetenschap, praktijk en kennis van alle expertise gebieden samen te brengen.

Merijn Bink spreekt om half twee in Sessie D Comfort and healthy inside op het Active House Symposium 2022 in De Doelen

Foto door Buro Leeflicht – Merijn Bink

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info