Je bekijkt nu Groen als bindende factor in een buurt

Groen als bindende factor in een buurt

  • Bericht auteur:

Groen heeft een rechtstreeks effect heeft op het sociale welzijn. “Om goed te kunnen functioneren, moet het groen voldoen aan voorwaarden ten aanzien van aard, omvang, inrichting en kwaliteit”, aldus onderzoekers van Wageningen Environmental Research, het kennisinstituut voor de groene leefomgeving, van Wageningen University Research.

De onderzoekers deden hun bevindingen aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. In het rapport ‘Niet bij rood alleen: Buurtgroen en sociale cohesie’ onderscheiden zij vier mechanismen die een rol spelen: gebruik, beheer, beleidsbeïnvloeding en identificatie. “In alle gevallen begint het mechanisme met meer contact tussen buurtbewoners. Het leidde tot meer wederzijds begrip, waardering, uitwisseling en soms ook tot aanpassing van normen en waarden”, aldus de onderzoekers.

Sociaal klimaat

Een groen ingerichte buitenruimte leidt tot een beter sociaal klimaat. Joop Spijker, onderzoekscoördinator Groen en welbevinden van Wageningen Universiteit en Research (WUR): “Een groter gevoel van sociale samenhang draagt bij aan het zich veilig voelen in de buurt en aan de factor welzijn. Doordat mensen een sociaal netwerk krijgen, draagt het ook bij tot het psychisch welbevinden en heeft het een direct gezondheidseffect. Bovendien is het maatschappelijk gezien natuurlijk ook gunstig dat mensen elkaar kennen.”

Spijker is een van de samenstellers van de factsheet ‘Groen en Wonen’, waarin positieve effecten van groen op een rij zijn gezet. Een van de effecten is dat groen meehelpt depressies te bedwingen, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie in 2020 volksziekte nummer één. Ook wordt meer groen geassocieerd met minder agressie en criminaliteit.

Goeie mix

Sociale cohesie ontstaat als een buurt aantrekkelijk is om naar buiten te gaan. Er moet zowel rust als vertier mogelijk zijn: zoals bijvoorbeeld straten met bomenrijen, kleine buurtparkjes, speelplekken en altijd een mix van schaduw- en zonplekken. “Randen van zon en schaduw zijn heel populair als het om groepen mensen gaat”, stelt Spijker, “de een houdt van zon, de ander van schaduw.”

Een sprekend voorbeeld is het Marconipark in Rotterdam, aangelegd op het dak van een winkelcentrum. In een buurt waar voorheen nauwelijks groen te bekennen was, heeft dit dakpark de bewoners het buurtgevoel gegeven, met alle positieve effecten van dien.

Plekken waar je actief bezig kunt zijn, versterken de sociale cohesie en het positieve effect op de gezondheid nog meer. Zoals projecten op het gebied van stadslandbouw of volkstuintjes.

Ondanks zoveel gunstige uitwerkingen, juicht niet iedereen meer bomen, parken en speelweides toe. “Er zijn mensen die last hebben van vallende eikels of lekkende lindebomen, of een tekort aan parkeerplaatsen noemen als argument tegen buurtgroen”, zegt Spijker. “En dan zijn er nog praktische bezwaren, zoals leidingen, kabels of riolering.”

Blijvend groen

Als de doelstelling is om meer sociale cohesie te bereiken, dan zijn er ook andere manieren, zoals een gezellige buurtbarbecue. “Maar groen doet meer: het zorgt ervoor dat mensen beter in hun vel komen zitten, ook als er sociale problemen zijn, zoals geldzorgen, eenzaamheid en werkeloosheid”, aldus Spijker. Groen doet er dus een extra schepje bovenop én is blijvend.

Meer informatie over groen in de stad via: The Green City

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info