Je bekijkt nu Innovatieve Bouw•Novum 5.4 woning beloond met prestigieuze prijs

Innovatieve Bouw•Novum 5.4 woning beloond met prestigieuze prijs

  • Bericht auteur:

De Bouw•Novum 5.4 woning is beloond met de Overall Active House Award 2022. Een mooie kroon op het harde werk, aldus Marcel van den Noort. “We willen bewoners naast een energiepositieve en duurzame woning vooral ook een gezonde en comfortabele woning bieden.” De pilot met de demontabele houten woningen in Nijverdal is een succes gebleken.

Tekst Gerard Vos

We zijn een club van mensen die vanaf het begin van een proces integraal samenwerken, vertelt Marcel van den Noort, founding member van Bouw•Novum. “Met echte aandacht voor ieders belang in de keten, willen we maximale kwaliteit leveren.”

Bij de oprichting van Bouw•Novum werd direct een goede invulling voor sociale woningbouw gezocht, waarbij nog veel maatschappelijke vragen onbeantwoord waren. “De nadruk in de markt lag met de epc eerst op energie en daarna kwam de MilieuPrestatie gebouwen (MPG, red.). Maar in de bouwkolom zie je helaas dat er nog erg weinig aandacht is voor het comfort van bewoners. We vonden dat dat juist het uitgangspunt moet zijn.”

Active House-principes
Al snel kwamen Van den Noort en mede founding member van Bouw•Novum Gerrit Hospers uit bij Active House. “In 2015 hebben we met SBR CUR op de TU Delft workshops gedaan en hebben we nagedacht over het definiëren en vormgeven van een Active House. Het comfortaspect was hier leidend in. We vinden dat mensen rond en onder de sociale huurgrens in een comfortabele woning moeten wonen waar veel daglicht is en een goed binnenmilieu.”

Daar hoort om meerdere redenen een woning met een fatsoenlijke beukmaat (5.4m) bij, weet Van den Noort. “Het moet niet zo zijn dat je een heel smalle woning levert omdat die per se op de vrachtwagen moet passen. Dat is echt een tekortkoming.” Het zorgde ervoor dat er niet met modules wordt gewerkt, maar met elementen.

Van den Noort: “We bouwen met elementen en dat heeft als voordeel dat je geen fabriek nodig hebt. Onze woning heeft een uitgekiend ontwerp en is als basisproduct eenvoudig te realiseren. We maken gebruik van deelproducten van verschillende leveranciers en producenten die worden samengesteld in een assemblagehal. Hier worden de gevel-, vloer- en dakelementen volledig voorbereid en daarna naar de bouw vervoerd.”

Ontkoppeld bouwen
Een demontabele woning was een must, daarnaast was het voorwaarde om de woning levensloopbestendig maken binnen een minimale beukmaat van 5.4 m. We gaan uit van een anderhalve laags-variant die we kunnen uitbreiden. De woning kan met de bewoner vanaf het begin af aan meegroeien, maar kan ook weer krimpen als het huishouden kleiner wordt. Die inbreidbaarheid, uitbreidbaarheid en levensloopbestendigheid heeft ontwerptechnisch veel hoofdbrekens gekost, maar het is gelukt.”

Het ontkoppeld bouwen was ook zeker niet eenvoudig. “We wilden absoluut geen installaties in wanden, vloeren en ook niet in het dak. Hierdoor zijn we bij de verschillende levensduren nog steeds heel flexibel. We hebben een techniekwand bedacht, dit is een holle wand, die in het hart van de woning zit. Hierin is een skid opgenomen waaraan alle leidingen en alle natte ruimtes zijn gekoppeld”

In de skid zit onder andere de DucoBox Focus. Deze zorgt voor de zonale en vraaggestuurde ventilatie op basis van CO2 detectie per ruimte. Dit systeem van DUCO levert niet alleen ventilatie op in de verschillende zones in het huis, maar zorgt er ook voor dat er een fikse energiebesparing is ten opzichte van continu draaiende ventilatiesystemen. Zonaal ventileren leidt tot kleinere ventilatiehoeveelheden en dus minder ventilatieverliezen. Het verwarmingsgebruik wordt zo tot een minimum herleid.

Daglicht door de zonneschoorsteen
Een ‘zonneschoorsteen’ zorgt voor een aangenaam binnenklimaat in de woning in de vorm van een grote hoeveelheid daglicht, natuurlijke ventilatie én zomernachtkoeling. “Dit is bij uitstek een comfort-item”, vertelt Van den Noort.

In de meeste woningen komt licht alleen aan de voor- en achterkant binnen. In deze woning heeft iedere ruimte natuurlijk licht. “Het daglicht bereikt door de zonneschoorsteen met VELUX dakvensters, de badkamer op de eerste verdieping en de keuken op de begane grond die centraal in het midden van de woning zijn geplaatst.” De daglichtberekening voldoet nu al aan de toekomstige Europese regelgeving.

Zonneschoorsteen en luchtkwaliteit
Er zijn in het verleden weleens pilots gedraaid met een zonneschoorsteen, maar niet zoals het hier is toegepast, weet Van den Noort. “Het is alleen al uniek door de manier waarop deze integraal wordt samengevoegd met de andere usp’s van de woning. De schoorsteen zorgt voor een beter binnenklimaat als je het hebt over luchtkwaliteit. VELUX heeft niet alleen daglichtstudies gedaan, maar ook indoor airquality studies. In Denemarken zijn er simulaties gemaakt met 3D modellen van ons woning. Hier werd aangetoond dat de zonneschoorsteen écht bijdraagt aan een gezond en comfortabel binnenklimaat.”

De nachtventilatieluiken in de gevels en de dakvensters in de zonneschoorsteen zorgen voor zomeravond-/nachtkoeling. Na een warme zomerdag kan de hele woning eenvoudig en energiezuinig worden gekoeld door thermische trek. Het bouwen met een natuurlijke isolatie houdt de warmte lang buiten, een lichte massa zorgt ervoor dat de warmte niet in het gebouw blijft zitten. Hierdoor is de woning klimaatadaptief.

De TO-juli eisen voor oververhitting in een nieuwbouwwoning vormen dan ook geen enkel beletsel door de toegepaste zonneschoorsteen.

Award
Tijdens het Internationale Active House Symposium in De Doelen werd de Bouw●Novum 5.4 woning uit 44 projecten uit tien verschillende landen gekozen als winnaar van de Overall Active House Award 2022. Niet eerder kreeg een Nederlands project deze eer. “Dat was een prachtige kroon op al ons harde werken”, aldus een trotse Van den Noort.

De jury, onder leiding van de Italiaanse professor Marco Imperadori, oordeelde: “Het gebouw voldoet aan de Active House-criteria voor comfort, energie, milieu én nieuwe Europese Bauhaus-waarden. De woning creëert een eenvoudige maar elegante omgeving welke kan worden gerepliceerd als een strategiemodel met een goed onderzochte mate van circulariteit. Er is veel licht in alle binnenruimtes en de gevelopening zorgen voor een zeer goed geproportioneerde gevel.”

Er is echter geen tijd om lang te genieten van de prijs, want een nieuwe versie van de Bouw•Novum 5.4 woning is in ontwikkeling. Van de Noort: “In deze woning hebben we onder andere nog meer aandacht voor natuurinclusiviteit van de gevels en daken.“

Bouw•Novum gaat nu een stuk verder. Van den Noort: “We zijn bezig om te kijken naar opslagmogelijkheden voor stroom. Verder kunnen we de woningen bijvoorbeeld leveren met groene gevels. Ook hebben we de berging op natuurinclusiviteit aangepast en hebben we meer mogelijkheden voor het bergen en gebruiken van hemelwater.”

Klaar voor de volgende stap
De Bouw•Novum 5.4 woning is klaar voor de markt, vertelt Van den Noort tot slot. “Onze woning heeft veel slimme noviteiten en de levensloopbestendigheid bevordert sociale inclusie van mensen in wijken. Mensen kunnen ondanks beperkingen meedoen in de wijk en er echt bij horen. De woning kan naar wens uitbreiden, inkrimpen of worden voorzien van domotica, waardoor iedereen comfortabel in hun eigen favoriete buurt kan (blijven) wonen. Dat vind ik echt een grote meerwaarde.”

Features
– Houten woning.
– Natuurlijke gevel en dakisolatie (hergroeibaar en circulair).
– Gebouwschil dampopen.
– Kozijnloze beglazing.
– CO2-neutraal.
– Onderhoudsarm.
– Levensloopbestendig, de modules zijn naar wens uit te breiden.
– Hemelwaterinfiltratie.
– CO2 opnemende bestrating.
– Natuurinclusieve toepassingen voor biodiversiteit.
– Stikstof uitstoot beperkend door lokale productie en beperkte vervoersbewegingen.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info