Je bekijkt nu Kernwaarde Groen makes monuments natural gas-free

Kernwaarde Groen makes monuments natural gas-free

  • Bericht auteur:

Kernwaarde Groen (Green Core Value) has recently become a member of the Dutch Active House Alliance. Robert Sengers has been working on sustainability for many years. The current icing on the sustainability cake is to make two canal houses in Amsterdam free of natural gas.

This project is all about Comfort, Energy and the Environment

Robert Sengers: “When I started Kernwaarde Groen in 2014, I believed the whole world was working on sustainability but it was not bringing about tangible results. Commercial investors sitting at the table would often dig their heels in at the mere mention of sustainability. Only in the last few years have I seen property investors taking steps when it comes to sustainability.”

Saving energy

Sengers points out that sustainability is often a point on the agenda, but the focus is usually on saving energy. “My portfolio has clients committed to becoming Paris Proof, but it is clear that the requirement imposed on office buildings to have energy label C or higher will not be met. This requirement will probably need to be postponed. For investors and contractors, it is a complex process, even though they are only addressing the energy label.”

The principles of circular construction and the use of reusable raw materials have not been taken up by private investors. “Institutional and commercial investors, with a market share of approximately 10%, are adopting sustainability and circularity. It hasn’t caught on more widely yet.”

Get your Tickets for the Active House Symposium on renovation

Gas-free canal house

Kernwaarde Groen makes offices, houses, shops and monuments more sustainable. One standout project consists of two canal houses on the Leidsekade in Amsterdam having been made gas-free.
The roof, façades and foundations of the buildings were addressed at the same time to improve the thermal envelope. The resulting decrease in heat loss means lower energy consumption.

Robert Sengers: “We are adding thermo-active piles to two canal houses, to use energy from the ground. We have built a basement, consisting of a very large pre-fab container with new piles. When building the new foundations, new piles were also driven in, 54 of them in total. These piles function as a geothermal heat exchanger to extract energy from the soil.
The system is based on very low temperature (VLT) heating, with a maximum input temperature for the central heating as low as 35 °C. The heating system requires less energy than before the renovations, as a result of improved insulation, draught exclusion and heat recovery ventilation. Healthier materials have been selected to improve the salubriousness of the indoor climate.

Robert Sengers: “The upshot is the completion of two beautiful buildings that improve the residents’ health and comfort with no negative impact on either the environment or the broader outdoor climate. This project is all about Comfort, Energy and the Environment.” These canal houses are ready to be lived in for another 75 years.

For further information: Kernwaarde Groen

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info