Je bekijkt nu Ontwerp een Tiny Office

Ontwerp een Tiny Office

  • Bericht auteur:

In samenwerking met Bouwend Nederland heeft het Open Innovatie Lab een challenge opgezet. Die luidde: ‘ontwerp en bouw zo duurzaam en circulair mogelijk een tiny office op The Field’. Een team van studenten van de Haagse Hogeschool Bouwkunde, studenten bouw van mboRijnland/Bouwmensen en mboRijnland Smart Technology gaan met deze challenge aan de slag.

De challenge is onderdeel van een project dat vanuit de gemeente Leiden wordt ondersteund: de Duurzaamste Kilometer. In de buurt van Leiden Centraal ligt een klein stukje grond dat ‘the Field’ wordt genoemd.

Op deze plek zullen uiteindelijke de tiny offices gebouwd worden. Hiermee wil de Duurzaamste Kilometer de transitie naar een schone, eerlijke, duurzame en veerkrachtige economie versnellen en laten zien wat duurzaamheid allemaal inhoudt.

Het is dus ook de bedoeling dat de tiny office die de studenten ontwerpen, dient als een educatief middel voor mensen die willen leren hoe je een zo duurzaam mogelijk gebouw zo duurzaam mogelijk kunt bouwen.

Conceptschets

In deze challenge leveren de studenten zelf een conceptschets aan en bedenken ze innovatieve manieren om een gebouw duurzaam te bouwen en duurzaam te gebruiken.

Denk bijvoorbeeld aan duurzame en circulaire bouwmaterialen, duurzame en circulaire isolatie, maar ook aan circulair gebruik van meubilair.

Van der Hulst

Recentelijk zijn de studenten op bezoek geweest bij Van der Hulst Bouwbedrijf. Hier hebben ze inspiratie opgedaan voor hun challenge. Van der Hulst Bouwbedrijf heeft een woning ontworpen dat meer energie opwekt, dan dat een woning verbruikt.

Hierdoor krijg je een zogenaamde plus op de meter. Voor deze woning hebben zij dan ook een Duurzaamheidsprijs in ontvangst mogen nemen. De studenten vonden het erg indrukwekkend om te horen welke methoden en technieken gebruikt worden om zo`n duurzaam huis te kunnen bouwen.

Meer informatie over de open innovatie lab

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info