Je bekijkt nu Actief aan de slag met renoveren

Actief aan de slag met renoveren

  • Bericht auteur:

Er komt de komende jaren genoeg op corporaties af, ziet Bas Hasselaar. De adviseur duurzaamheid en gezondheid bij DGMR over gemaakte fouten en hoe je die kunt voorkomen.

Bas Hasselaar is secretaris bij Active House Nederland en bouwde zijn eigen Active House. We spreken hem over de corporatiewoningen in Zoetermeer die onlangs negatief in het nieuws kwamen.

Tussen de oren

Veel bewoners van de volledig energie-neutrale woningen in Zoetermeer hebben gezondheidsklachten sinds hun bestaande woning is verduurzaamd en CO2-neutraal is gemaakt. Het Algemeen Dagblad berichtte dat ze al een jaar hoofdpijn hebben door een te hoge concentratie CO2 in huis. Verder kampen bewoners met benauwdheid, hebben ze een droge mond en ze slapen slecht.

Het verbaast Hasselaar niet echt. “Ik ga er vanuit dat het een kwestie is van verkeerd inregelen.” Maar er is meer aan de hand, vertelt Hasselaar. “Nog los van de kwalijke reactie van een van de leveranciers dat het misschien wel mee viel met die klachten, dat het bij de bewoners ‘tussen de oren zou zitten’. Ik denk dat er hier een verkeerd uitgangspunt is gehanteerd. Er bestaat namelijk een risico dat als je gaat ontwerpen voor energiebesparing dat dan het binnenklimaat kan verslechteren als je er onvoldoende prioriteit aan geeft.”

Hasselaar: “Het uitgangspunt moet zijn: ‘we willen een gezonde, comfortabele woning maken die energieneutraal is.’ Dus niet: ‘we willen een energieneutrale woning maken waar mensen fijn in kunnen wonen.’ Het lijkt hetzelfde, maar de nuance is anders.”

Beter presteren

We zitten in de vooravond van een van de grootste renovatieslagen in de geschiedenis van Nederland, schetst Hasselaar. “Fouten zoals die gemaakt zijn in Zoetermeer vind ik niet kunnen. De publieke opinie is al aan het kantelen, de projecten waar het niet goed is, krijgen de volle aandacht. Zaak is nu om te presteren als bouw.”

En hier ligt voor Active House een mooie taak, schetst Hasselaar. Corporaties kunnen met Active House goed inzichtelijk maken welke kwaliteit een gebouw heeft. Dat kan om utiliteit gaan, om nieuwbouw of bestaande bouw. “De labelsprong is nu leidend bij de corporaties, maar het gaat natuurlijk om meer dan die energie alleen. Als je Active House als visie omarmt dan wordt je aandacht automatisch breder getrokken dan alleen de energieprestatie. Het welzijn van de bewoner heeft een duidelijke rol erin en aspecten als daglicht, thermisch comfort, luchtverversing en akoestisch comfort spelen een belangrijke rol.”

Zaken die voor de bewoner heel tastbaar zijn en waar ze dagelijks mee in aanraking komen, weet Hasselaar. “Daar kun je als corporatie uitstekend over communiceren. Active House voorziet in al deze aspecten zonder dat het duurder hoeft te zijn.”

* Dit artikel verscheen eerder op de Active House-pagina’s in Bouw en Uitvoering nummer 7 2019.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info