Je bekijkt nu Active House , Erasmushove Den Haag

Active House , Erasmushove Den Haag

Aan de rand van Den Haag woont Bas Hasselaar met zijn twee zoontjes in een innovatief, duurzaam huis. Alles in dit zogenaamde Active House draait om wooncomfort, duurzaamheid en beleving. Met hulp van zijn vader, die net als Bas specialist duurzaam bouwen is, hebben de mannen samen het huis ontworpen en gebouwd.

“We hebben met onze kennis en ervaring elkaar kunnen helpen om van dit huis een zo’n gezonde en energiezuinig mogelijke woning te maken.” Voor de buitenkant heeft Bas gekozen voor een blauwe kleur. “Hiervoor heb ik Scandinavische kookverf gebruikt. De reden voor blauw is dat ik wist welke (biologische, duurzame) verf ik wilde toepassen, en dit is de kleur die ik het mooist vond. Dit ook in contrast met de oranje baksteen. Daarnaast is de huidige mode om woongebouwen wit te stucen (zoals de buren van Bas, redactie) en was ik niet bang een statement te maken.

Erasmushove
Bas liep in 2014 bij toeval tegen plannen van de Gemeente Den Haag aan om de meest duurzame wijk van Nederland te realiseren. In de Erasmushove werden 25 vrije kavels uitgegeven zonder welstandseis, maar met de verplichting om met een EPC van 0 (of equivalent aan duurzame maatregelen) te bouwen.

Het Active House is biodivers, klimaatadaptief en circulair. Vorig jaar hield het Active House van Bas netto 1.900 kWh over, oftewel 17,5 kWh/m2. Sinds de nieuwe warmtepomp is geïnstalleerd en goed ingeregeld is het verbruik met dertig tot vijftig procent afgenomen.

Hasselaar heeft het bouwproces van zijn Active House nauwgezet bijgehouden, lees hier alles over in De Blog van Bas.

(Lees verder onder het filmpje)

Active House Award
Bas Hasselaar won tijdens het internationale active House Symposium in Toronto in 2019 een Active House Award voor zijn eigen woning.

Hasselaar werd winnaar van een Active House Award 2019 in de categorie Built Building with Radar. Uit het rapport van de jury:
“A beautiful small and compact single-family house, we could see it as a ‘wood living nest’ where all the strategies of Active House and empathy with nature, environment, comfort and energy are clearly solved.”

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info