Je bekijkt nu Active House Schiedam

Active House Schiedam

Na twee jaar proefdraaien gebruikt de eerste gasloze nieuwbouwwoning van Schiedam beduidend minder stroom dan een gemiddeld huishouden.

De woning is ontwikkeld volgens de principes van Active House. KAW had eerder met het project “HoTT Sterksel”(het woonhuis van Jos Ligtenberg) het eerste Active House van Nederland ontworpen. In het Active House Schiedam zijn enkele lessen uit dit eerste project verwerkt en is nieuwe ervaring opgedaan met betrekking tot de toepassing van de ontwerpprincipes van woningbouw.

Ruimtelijke context

Op de plaats van het voormalige Vlietland Ziekenhuis heeft de gemeente Schiedam de nieuwe zelfbouwbuurt Oranjeburgh ontwikkeld. De architectuur van de Schiedamse stadsarchitect Piet Sanders (1882-1937) was hierbij inspiratiebron voor het stedenbouwkundig plan van bureau Wissing. De nieuwe buurt bestaat voornamelijk uit laagbouw met kap, gemetselde gevels en veel aandacht voor details, van gevel tot de inrichting van de omgeving.

Duurzaam

Enkele kavels in de buurt waren gereserveerd voor een afwijkende, moderne bouwstijl. Op één daarvan is het Active House gebouwd. Verkaveling, volumeopbouw en beeldtaal waren vrij streng vastgelegd. Hierdoor was het project een goede casus om de beperkte mogelijkheid tot vrije oriëntatie voor optimaal gebruik van licht en zoninstraling bij seriematige woningbouw te toetsen. De woning wekt voor verwarming, warm water en ventilatie, maar ook het volledige huishoudelijke verbruik net zoveel energie lokaal op als zij verbruikt. Voor dit gasloze concept is het energieverbruik van de woning zo laag mogelijk gehouden. Dit stelde hoge eisen aan isolatiewaardes en de kwaliteit van uitvoering. Active House is een internationaal principe dat voorziet in het maximaliseren van het wooncomfort, door een goede oriëntatie op het licht, eenvoudige, natuurlijke ventilatie en een gezonde woning door het zo veel mogelijk vermijden van schadelijke bouwmaterialen. Het ontwerp is daarbij geen eco-woning, maar maakt zoveel mogelijk gebruik van principes, die ook op te schalen zijn naar grotere en seriematige projecten.

Woningbouw

De woning is gebaseerd op basisprincipes van woningbouw. Het casco heeft een eenvoudige structuur. Door de positionering van ramen en een open plattegrond op de begane grond, ervaar je de woning desondanks eerder als een open Loft. En waar in de reguliere woningbouw verkeersruimte wordt uitgeknepen, zijn hier de kamers bewust vrij klein gehouden, waardoor trap, hal en overloop met een kleine overmaat zijn uitgevoerd. Dit maakt de ruimtelijke beleving veel groter en de verkeersruimte voor bruikbaar voor bijvoorbeeld spelen en werken.

Geen technische ruimte

De woning heeft geen technische ruimte. Alle techniek is in een centrale zone in de restruimten bij inbouwkasten ondergebracht. Er gaat op deze manier geen ruimte verloren voor separate ontsluiting van techniek. Alles is vanuit de gangen bereikbaar voor onderhoud.

Binnen en buiten

Er was weinig speelruimte om de woning in relatie tot de directe omgeving vorm te geven. Oriëntatie en hoofdvolume waren een gegeven. Voor meer gevoelde ruimte zijn binnen en buiten zijn als één ontworpen. De tuin op het oosten heeft een houten terras, tussen de bij het hoofdgebouw ontworpen berging en een lage tuinmuur. Op dit zitje vang je nog tot rond de middag zon. Aan de straatzijde is ook de mooiste plek om in de avond te zitten. Hier is een grote luifel als onderdeel van het gebouwvolume gebruikt als beschutte zitplek. Plafond, gevel en bestrating zijn van hetzelfde materiaal. Samen met het maasgrind en het wit gebeitste hout aan de binnenkant ontstaat in kleur en materiaal een mooie overgang van binnen naar buiten.

Afwegingen en keuzes tijdens het ontwerpproces

Voor de ontwerpkeuzes was het drieluik van de Active House principes leidend: comfort, milieu en energie. Hierbij zijn de afwegingen niet volgordelijk maar zoveel als mogelijk holistisch gemaakt. De woning is als dampopen systeem gebouwd. De voor de constructie gebruikte massiefhouten wanden maken dit mogelijk en sluiten tegelijkertijd veel CO2 in het constructiemateriaal in.

Nul Op de Meter

Voor het tweede achtereenvolgende jaar is er een totaal verbruik van 4.500 kWh per jaar. Dat is beduidend minder dan de ooit globaal bepaalde 5.000 – 6.0000 kWh. Uitgaande van 2.500 kWh huishoudelijk, houd je circa 2.000 kWh gebouw gebonden over. Dat is maar net 11 kWh /m2.

Omdat er ca 6.000 kWh wordt geproduceerd is er een overschot dat wordt teuggeleverd. Het huis is daarmee ook werkelijk “Nul Op de Meter”. In financiële zin levert het huis jaarlijks ca € 400,- op.

Projectgegevens

Functie
Particulier woonhuis

Oppervlaktes en inhoud
223 m² BVO
190 m² GO
732 m³ bruto inhoud

Bouwperiode
Februari t/m oktober 2017

Naam en adres architectenbureau
KAW
Pelgrimsstraat 1
3029 BH ROTTERDAM

Naam projectarchitect

Reimar von Meding

Overige projectteamleden
Manora van Wijck

Adviseurs
Constructeur: Brak en Eijlers, Gouda
Installatieadviseur: Bloem Installatieadvies, Rotterdam

Uitvoerende samenwerkingspartners
Bouwbedrijf Verbiest, Oegstgeest
Kingspan Insulation, Tiel
Duco Ventilation & Sun Control, Veurne (B)
Binderholz / Ekoflin, Bavel
All-Dak BV, Rotterdam
Rolsma / Gebroeders van der Geest, Enschede
Mindow
Mosa, Maastricht
Prolance Projecten en Interieurs, Schiedam
Forbo, Assendelft
Gebroeders Bodegrave, Nieuwkoop
Deppe Backstein-Keramik, Uelsen (D)
JK-vloerverarming, Ede
Fermacel, Wijchen
Tenback, Eindhoven
Installatietechniek Van Oorschot, Riethoven
Van Geffen Electrotechniek, Eersel
Whout interieur, Rotterdam

Fotograaf
Ossip van Duivenbode
Trustfull Photodesign, Schiedam

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info