Je bekijkt nu Het Buitenhuis in het Groene Hart
Het Buitenhuis (Daylighthouse 3) ontwerp Mirck Architecture

Het Buitenhuis in het Groene Hart

Comfort was een belangrijke parameter bij het ontwerp van Het Buitenhuis van Mirck Architecture, ook daglicht en uitzicht wogen zwaar mee.

foto’s Katje Effting.

Het Buitenhuis (Daglichthuis 3) van Mirck Architecture bevindt zich in het Groene Hart. Met name in de leefruimtes zoals de grote open woonruimte valt de grote hoeveelheid daglicht op. Dit draagt bij aan het comfort. Met de ‘room-in-a view’ voelt de bezoeker zich onderdeel van het landschap.

Domotica
In de vele ramen in de gevels en daken zitten permanente en dynamische zonweringen. De glaspuien herbergen een buitenscreen, lamellen en voiles. De bewoner kan op een eenvoudige manier de zonwering aanpassen voor een optimale comfortbeleving. De zonwering, net als de temperatuur en de verlichting, worden gestuurd met een domotica huissysteem.

Ventilatie
Door te kiezen voor een balansventilatiesysteem is er sprake van een gecontroleerde luchtkwaliteit. Deze activeert als er mensen worden gedetecteerd. De ventilatie optimaliseert het CO2-niveau en houdt de luchtvochtigheid laag. Het balansventilatiesysteem heeft geluidsdichte kanalen.

Het warmteverlies van de schil is geminimaliseerd door voor de beste isolatieoplossingen te kiezen en er een luchtdichte constructie van te maken. Hiermee zijn koudebruggen uit den boze. De luchtdichtheid is vlak voor oplevering getest met een blowerdoor-test.

Bodemwarmtepomp
Het gebouw maakt gebruik van een bodemwarmtepomp. Om de grond als warmtebron te kunnen gebruiken zijn er 120 meter lange buizen in de bodem geboord.

De lage temperatuur vloerverwarming wordt ingezet voor verwarming en koeling en kan eenvoudig met het domoticasysteem worden aangestuurd. De opbrengst van de hernieuwbare energie voorziet bijna helemaal in de energiebehoefte. Er liggen 72 zonnepanelen op de aanpalende schuur.

Dragende structuur
Het beton van de dragende structuur fungeert namelijk als onderdeel van de waterkerende dijk. De stalen dakstructuur kan volledig worden ontmanteld en hergebruikt. De muren en daken zijn gemaakt van houten balken met isolatie ertussen.

Het geveloppervlak heeft een cortenstaal-structuur die beschermt tegen directe regen, waardoor oppervlaktebehandeling niet zo snel nodig is.

032 Daylighthouse 3
Locatie: Groene Hart, Nederland
Architect: Mirck Architecture
Project type: Huis

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info