Je bekijkt nu Rockzero bouwsystemen

Rockzero bouwsystemen

Het huis in Zwaag van architect Ewoud Blok is tot stand gekomen met Rockzero. Dit is een dragend bouwsysteem voor gevel en dak.

Het huis in Zwaag heeft doorlopende glaspartijen van de begane grond tot het dak. Hiermee wordt een open en lichte structuur gecreëerd in het hart van de woning. Door te kiezen voor het Rockzero bouwsysteem is een dampopen huis met een hoge isolatiewaarde gerealiseerd. Zowel de daken als de muren hebben een Rc-waarde van 8.

Het resultaat is een stabiel en comfortabel binnenklimaat met een natuurlijke en gezonde luchtvochtigheid. De gebruikte ROCKWOOL steenwol heeft een geweldige geluidsabsorptie. Geluiden van de buren, voorbijrijdende voertuigen en vliegtuigen worden zwaar gereduceerd.

De flexibele bouwmethodiek zorgt ervoor dat Rockzero kan worden afgewerkt met diversen gevelbekledingsproducten, zoals plaatmateriaal, steenstrips of zelfs een spouwmuur.

Brandvertragend
Voordeel van steenwol is dat het onbrandbaar is en een brandvertragende werking heeft. De steenwol produceert bij brand geen giftige gassen en draagt niet of nauwelijks bij aan de rookontwikkeling. Dit maakt dat bij brand vluchtroutes niet in gevaar komen.

Het ademende karakter van het Rockzero-bouwsysteem betekent dat warmte wordt vastgehouden, maar vocht op natuurlijke wijze wordt afgevoerd. Het systeem biedt uitstekende akoestische en brandveiligheidsprestaties; het heeft een hoge warmte-accumulerende capaciteit.

Besparing energiekosten
Met Rockzero is een constant en comfortabel binnenklimaat gegarandeerd. In de winter houdt het huis zijn warmte goed vast en in een hete zomer blijft het huis langer koel. Dit betekent dat er – in termen van isolatie – enorm bespaard kan worden op de energiekosten.

Het bouwsysteem van Rockzero overtreft zelfs de eisen van de overheid voor het bouwen van huizen in Nederland. Het Rockzero systeem voldoet eenvoudig aan de door de overheid opgelegde minimale isolatiewaarde.

Rockzero-systeem
Het gebruikte Rockzero-systeem bestaat voor meer dan vijftig procent uit gerecyclede materialen en de resterende vijftig procent kan volledig worden gerecycled na ontmanteling of sloop, samen met de materialen die al zijn gerecycled.
Ook is er een mogelijkheid om het systeem na de levensduur van de woning op een demontabele manier toe te passen. Daarnaast zorgt het lichtgewicht van de schaal en zorgen prefab elementen ervoor dat er minder zwaar transport en kranen gebruikt hoeven te worden.

In vergelijking met een traditionele constructie met bijvoorbeeld prefab beton wordt er drie keer minder vracht vervoerd. Minder transportbewegingen betekent minder CO2-uitstoot.

Performance
Performance dak Rockzero: Minimaal 7,0 Rc – Prestatie dak overheid: 6,3 Rc
Performance muur Rockzero: Minimaal 7,0 Rc – Prestatiemuur overheid: 4,7 Rc.

Wat is steenwol?
Steenwol is een natuurproduct gemaakt van vulkanisch gesteente basalt: een onuitputtelijke grondstof die rechtstreeks uit de aarde komt. Deze hulpbron wordt uit de aarde gehaald en is vrijwel onuitputtelijk: elk jaar produceert de aarde 38.000 keer meer basalt dan ROCKWOOL gebruikt om steenwol te maken.
ROCKWOOL steenwol heeft een levensduur van maximaal 75 jaar, zonder prestatieverlies. Het is recyclebaar, keer op keer en het behoudt zijn oorspronkelijke prestaties en kwaliteit.

Rockzero
Locatie: Noorderdracht 90 in Zwaag
Architect: Ewoud Blok
Project type: Huis

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info