Je bekijkt nu Atriensis nieuwe partner van Active House

Atriensis nieuwe partner van Active House

  • Bericht auteur:

Active House mag Atriensis als nieuwe partner verwelkomen. Het Eindhovens adviesbureau wil het Active House-gedachtegoed onder de aandacht gaan brengen bij hun klanten – de woningcorporaties.

Het is een beetje een Apple-verhaal over de start in de garage. Zo verging het ook het nu als Atriensis bekend staande adviesbureau. In 2006 zat Dyon Noy alleen achter een bureau. Een kantoor had hij niet, maar wel veel goede ideeën over duurzame volkshuisvesting en sociale huurwoningen. Vandaag de dag heeft het bedrijf ruim honderd man personeel in dienst en bedient het vanuit drie kantoren woningcorporaties over het hele land.

Toekomstbestendige woningen

Zo beheert Atriensis de data van ongeveer 600.000 sociale huurwoningen, een kwart van de totale woningvoorraad. Atriensis heeft dan ook bij de meeste Nederlandse woningcorporaties wel aan tafel gezeten voor een adviestraject of iets soortgelijks.

Die corporaties kunnen alle hulp dan ook goed gebruiken. Ze hebben namelijk genoeg op hun bordje liggen. Enkele onderwerpen waar ze mee te maken krijgen zijn beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. En dat alles met een beperkt budget en het liefst zo min mogelijk overlast voor bewoners.

Arjan van Helvoort is teammanager bij Atriensis. “Duurzaamheid is ons speerpunt. We houden ons bezig om voor woningcorporaties gezonde, veilige en toekomstbestendige buurten en woningen te maken. In onze teams zitten projectadviseurs die zich bezighouden met het schrijven van plannen voor complexen en voor woningen. We hebben verder beleidsadviseurs die op strategisch niveau werken. Zij zijn bezig met de energietransitie en het maken van routekaarten. Tot slot zitten er in onze teams woonconsulenten die zorgen voor de communicatie richting de bewoners.”

Energielabels

De labelsprong is nu leidend bij de corporaties, maar het gaat natuurlijk om meer dan die energie alleen, weet Van Helvoort. “Energielabels schieten soms wel hun doel voorbij. Ze zijn ooit in het leven geroepen om iets aan de energieprestatie te doen. Maar regelmatig is het een heilige graal op zich geworden. In tachtig tot negentig procent van de gevallen is tegenwoordig de uitvraag van corporaties: ‘we willen energielabel A voor onze voorraad.’ Wij geven mee dat het niet alleen om energie besparen gaat, dat er nog veel meer is.”

Van Helvoort: “Je ziet nog weleens dat corporaties zich verliezen in een systeemwereld, waarin ze zich gekker en gekker laten maken. Je komt dan steeds verder van het praktische doel af te staan, want de basisvraag is: ‘is mijn woning straks energiezuinig en prettig om in te wonen, ja of nee?’ En vervolgens is de vraag wat moet ik eraan doen om dat te bereiken?”

Ook al is de huidige praktijk vaak alleen gericht op die energieprestatie alleen, Atriensis gaat actief zoeken duurzame maatregelen. Van Helvoort: “Je wil ook aspecten als een comfortabel binnenmilieu meenemen en veel daglicht. Factoren waarbij een bewoner zich gelukkig voelt. Daarom sluit het Active House-gedachtegoed zo goed aan bij onze visie.”

Maar we zien ook dat die boodschap nog niet altijd landt. “Door ons bij Active House aan te sluiten en onze kennis van de bestaande woningbouw in te zetten hopen we dat we een beweging in gang kunnen zetten. Zo kunnen we laten zien dat je met een praktische visie, een verschil kunt maken. Met minimale inspanningen, een maximaal effect bereiken, is ons motto.”

Fotobijschrift
Active House-voorzitter Marthijn Reekers (links) en Arjan van Helvoort van Atriensis projecten.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info