Active House-training goed gewaardeerd

Active House-training goed gewaardeerd

Afgelopen woensdag 13 maart werd bij Greenworks in Apeldoorn een Active House-training gegeven aan een publiek met diverse achtergronden; o.a. architect, ontwikkelaar, woningbouwcorporatie, ontwikkelende bouwer en adviseurs.

John Bouwman van Nieman Raadgevende ingenieurs, Rogier Stoker van Isover, Marthijn Reekers van VELUX Nederlan, Jos Bouman van Zehnder en Gerhard Hospers van Greenworks gaven met hun specifieke kennis een toelichting op de vraag: ‘Hoe gaan comfort en energieprestatie hand in hand?’

Breed en toch specifiek

Met het doorlopen van de 10 stappen komen heel concreet alle onderdelen aan bod, die ervoor zorgen dat een woning zowel zeer gezond en comfortabel is, als energiezuinig of zelfs energieleverend.

John Bouwman legde de visie en insteek van Active House uit en hoe de gebruiker hierbij altijd het uitgangspunt is. De eerste vragen die spelen bij een ontwerp zijn vooral op locatie en oriëntatie gericht. Die hebben een grote invloed op zowel plattegrond als gebruik van de woning en ook grote invloed op energie en comfort.

Met Rogier Stoker werd dieper ingegaan op het belang van isolatie in de schil, hoe dat in Active House geregeld is en hoe het zich verhoudt tot de nieuwe BENG (-1) normeringen. Active House gaat daarin een stuk verder dan de BENG-normen.

Marthijn Reekers diepte gebruik en belang van daglicht in woningen uit. Normeringen gaan uit van praktisch toepassingen bij licht, terwijl we juist veel daglicht nodig hebben voor onze gezondheid, ons bioritme en prestaties. Sterker: comfort, thermisch en energetisch is daglicht breed van belang. De kunst is de juiste gewenste hoeveelheid daglicht binnenlaten en te weren wat ongewenst is.

Jos Bouman haalde ook die normeringen aan om ons ervan te overtuigen dat die de absolute ondergrens zijn, ook in ventileren. Dat we te vaak die als richtnorm hanteren bij ontwerp in plaats van uit te gaan van de gezondheid van de gebruiker. Met de voor- en nadelen van verschillende ventilatiesystemen in prestaties en comfort is ook hier de keuze aan de gebruiker.

Gerhard Hospers sloot af met zijn kennis over (bouw)materialen die een steeds prominentere rol krijgen in het ontwerp door oa. de overheidsdoelen op gebied van circulaire economie. Hoe kan je enerzijds hier aan voldoen en anderzijds het gewenste comfort in ontwerp hoog houden?

De cursus kreeg een 8,3 als totaalcijfer. Qua inhoud werd een 8,1 als rapportcijfer gegeven.

In 10 stappen een Active House vormde het uitgangspunt van de cursus. Klik hier voor meer info over het 10 stappenplan.

Sluit Menu

[oceanwp_library id=”5785″]