Je bekijkt nu Active House-training goed gewaardeerd

Active House-training goed gewaardeerd

  • Bericht auteur:

Afgelopen woensdag 13 maart werd bij Greenworks in Apeldoorn een Active House-training gegeven aan een publiek met diverse achtergronden; o.a. architect, ontwikkelaar, woningbouwcorporatie, ontwikkelende bouwer en adviseurs.

John Bouwman van Nieman Raadgevende ingenieurs, Rogier Stoker van Isover, Marthijn Reekers van VELUX Nederlan, Jos Bouman van Zehnder en Gerhard Hospers van Greenworks gaven met hun specifieke kennis een toelichting op de vraag: ‘Hoe gaan comfort en energieprestatie hand in hand?’

Breed en toch specifiek

Met het doorlopen van de 10 stappen komen heel concreet alle onderdelen aan bod, die ervoor zorgen dat een woning zowel zeer gezond en comfortabel is, als energiezuinig of zelfs energieleverend.

John Bouwman legde de visie en insteek van Active House uit en hoe de gebruiker hierbij altijd het uitgangspunt is. De eerste vragen die spelen bij een ontwerp zijn vooral op locatie en oriëntatie gericht. Die hebben een grote invloed op zowel plattegrond als gebruik van de woning en ook grote invloed op energie en comfort.

Met Rogier Stoker werd dieper ingegaan op het belang van isolatie in de schil, hoe dat in Active House geregeld is en hoe het zich verhoudt tot de nieuwe BENG (-1) normeringen. Active House gaat daarin een stuk verder dan de BENG-normen.

Marthijn Reekers diepte gebruik en belang van daglicht in woningen uit. Normeringen gaan uit van praktisch toepassingen bij licht, terwijl we juist veel daglicht nodig hebben voor onze gezondheid, ons bioritme en prestaties. Sterker: comfort, thermisch en energetisch is daglicht breed van belang. De kunst is de juiste gewenste hoeveelheid daglicht binnenlaten en te weren wat ongewenst is.

Jos Bouman haalde ook die normeringen aan om ons ervan te overtuigen dat die de absolute ondergrens zijn, ook in ventileren. Dat we te vaak die als richtnorm hanteren bij ontwerp in plaats van uit te gaan van de gezondheid van de gebruiker. Met de voor- en nadelen van verschillende ventilatiesystemen in prestaties en comfort is ook hier de keuze aan de gebruiker.

Gerhard Hospers sloot af met zijn kennis over (bouw)materialen die een steeds prominentere rol krijgen in het ontwerp door oa. de overheidsdoelen op gebied van circulaire economie. Hoe kan je enerzijds hier aan voldoen en anderzijds het gewenste comfort in ontwerp hoog houden?

De cursus kreeg een 8,3 als totaalcijfer. Qua inhoud werd een 8,1 als rapportcijfer gegeven.

In 10 stappen een Active House vormde het uitgangspunt van de cursus. Klik hier voor meer info over het 10 stappenplan.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info