Je bekijkt nu Active House van Edwin van der Werff

Active House van Edwin van der Werff

  • Bericht auteur:

Edwin van der Werff ontwierp en bouwde samen met architect en aannemer zijn eigen Active House. Het was voor Edwin niet heel gek om zelf het ontwerp ter hand te nemen, want hij werkt als adviseur bij Building voor Tomorrow een bureau voor huisvestingadvies en bouwmanagement.

Hoe ben je op het idee gekomen om een Active House te bouwen?
“In een vakantiehuisje in Denemarken vroegen we ons af hoe kan je op een verantwoorde manier bijdragen aan een duurzame toekomst. Hoe creëer je een gezonde leefomgeving? Hoeveel ruimte heb je nodig om fijn in te kunnen leven, wonen en werken nu en in de toekomst? Hoe is het om zelf een duurzaam huis te bouwen?”

Hoe lang ben je hier mee bezig geweest?
“Na 2,5 jaar ontwerpen en bouwen was ons nieuwe huis in Zwaag klaar. Het ging zeker niet allemaal vanzelf. We hebben er veel tijd aan besteed en geduld voor moeten opbrengen, maar het was een mooie en leerzame weg. In een tijd waarin we midden in een transitie zitten naar een duurzamere samenleving heeft de bouw van ons huis ook impact gehad op mensen in onze omgeving en interessante vragen en discussies opgeleverd. We wonen er nu vier maanden en we zijn er ongelofelijk blij mee.”

Wat voor maatregelen zijn er genomen?
“De wanden en het dak hebben een hoge isolatie waarde en zijn opgebouwd uit een houtskeletconstructie. De ramen bestaan uit triple glas. De lage temperatuur verwarming en het warme water worden opgewekt met een lucht/water warmtepomp. Het huis wordt met roosters op natuurlijke wijze geventileerd. Een EPC waarde van 0 gaan we behalen met de aanschaf van nog een paar extra zonnepanelen. Het ontwerp is gebaseerd op de principes van een Active House: energie, binnenklimaat(comfort) en milieu in balans brengen.”

Meer informatie hierover kan je vinden op Case Study Active House

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info