Je bekijkt nu Active House woning dient de bewoner

Active House woning dient de bewoner

  • Bericht auteur:

Verslag van de kennissessie Active House door Bas Hasselaar (SBRCURnet) o.l.v. Leendert Meijers (NVB) tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 22 maart – door René Didde.

Active House is een holistische visie op gebouwen. ‘Gebouwen moeten de levens van bewoners gezonder en comfortabeler maken zonder het klimaat en het milieu negatief te beïnvloeden’, zegt Bas Hasselaar van adviesbureau SBRCURnet. Tijdens een ZEN-werksessie licht Hasselaar de kernpunten van Active House toe en gaat hij in op praktische uitgangspunten bij het ontwerpen ervan.

De deelnemers aan de werksessie zitten bovenop het nieuws want Hasselaar reikt vers van de pers de ontwerprichtlijnen van Active House uit. De Nederlandse tak van deze internationale stroming werd in 2011 opgericht door producenten van bouwmaterialen als Velux en Rockwool. Niet alleen aandacht voor energie staat centraal, legt Hasselaar uit. ‘Minstens zo belangrijk zijn het welzijn van de bewoner (comfort) en milieu.’

Voor deze drie aandachtspunten zijn specificaties of prestatie-eisen te ontwikkelen door ze onder te verdelen in drie subthema’s. Zo bestaat comfort uit daglicht, thermisch klimaat en binnenluchtkwaliteit. Energie valt uiteen in de energievraag, energievoorziening en de jaarlijkse energieprestaties – thema’s die dichtbij de BENG-eisen komen. Milieu is onder te verdelen in milieubelasting, drinkwaterverbruik en duurzaam materiaalgebruik.

Daglicht en uitzicht

Alle deelfactoren zijn van belang bij het ontwerp van een Active House, betoogt Hasselaar. ‘Daglicht beïnvloedt de hormoonhuishouding en algeheel welbevinden. Kunstlicht kan dat niet kopiëren.’ Vooral licht van boven (daklicht) is belangrijk. Thermisch klimaat is niet alleen een zaak van luchttemperatuur, thermische massa en luchtvochtigheid, maar ook de invloed van zonnestraling en de kwaliteit en flexibiliteit van de gevel. ‘Bijvoorbeeld door aanwezigheid van een serre’. Ook uitzicht, zoals op een park in plaats van op een parkeerplaats is hieronder te rangschikken. Voor binnenklimaat zijn de bekende ventilatievormen van belang, waaronder vraaggestuurde ventilatie.

Voor energie geldt de trias energetica: ontwerp het huis zo dat energieverliezen door de schil beperkt blijven en installaties efficiënt zijn. De benodigde energie wordt vervolgens zoveel mogelijk op het perceel zelf opgewekt en ten derde wordt het gebruik van fossiele energie beperkt. Hasselaar: ‘Voor elk criterium gelden vier niveaus waarbij de strengste eis uit de jaarlijkse energievraag van het gebouw 150 MJ/m2 overeenkomt met 42 kWh/m2. Dat is dus ruimer dan de BENG-eis, maar het omvat ook meer, zoals de verlichting van het huis.’

Om het milieu te ontzien worden levenscyclusanalyses van de materialen gebruikt, bij een levensduur van 50 jaar. Recyclebaarheid is daarbij een must. Bouwmaterialen moeten na vijftig jaar een nieuw leven kunnen beginnen. Het waterverbruik kan worden beperkt door besparende toestellen, maar ook door bijvoorbeeld te wassen met regenwater. ‘Dat water is zachter en scheelt dus niet alleen drinkwater maar ook wasmiddel en wasverzachter’, weet Hasselaar.

De woning moet niets voorschrijven

In de tweede helft van zijn lezing gaat Bas Hasselaar in op manieren waarop de boodschap van het Active House wordt verspreid. ‘In ieder geval niet door kopers en huurders te vertellen hoe ze hun leven moeten leiden aan de hand van technologische berekeningen.’ Statements als ‘uw verbruik is te hoog’ of ‘u gebruikt uw huis verkeerd’ passen niet bij het idioom van Active House. ‘De bewoner moet wonen zoals hij/zij dat wil. De woning moet niets voorschrijven.’

Als je weet wie de bewoner is, valt er beter te ontwerpen. Er zijn wel enkele algemene stelregels, zoals autonoom ramen kunnen openen, een koele slaapkamer en een hal als temperatuur-overgang tussen buiten en binnen. Hasselaar raadt ook aan niet te veel nadruk te leggen op de besparing van geld (in een NOM-woning maakt het voor de portemonnee niet veel uit), maar op de winst van licht en comfort. Comfort is wel een lastig, wat ongrijpbaar begrip. Tocht of geluid is nog wel te snappen, maar hoe omschrijf je het gevoel dat iedereen wel eens heeft van ‘hier is het fijn’ (of niet fijn).

Vervolg

Een vervolgbijeenkomst zou aandacht kunnen besteden aan de vraag hoe Active House in hoogbouw te realiseren. En de tweede helft van de werksessies nadert het domein van de werkgroep marketing en bewonerscommunicatie: hoe krijg je leefbaarheid en comfort in de vingers en goed op de agenda. Hoe bereik je het ‘Apple’-gevoel: dit is mooi en het is gemakkelijk in het gebruik.

Download de presentatie van Bas Hasselaar

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info