Je bekijkt nu Lancering Active House label

Lancering Active House label

  • Bericht auteur:

Vanuit de internationale Active House Alliance is met behulp van partners van Active House Nederland een label uitgebracht. Dit label werkt als een markering dat het project is ontwikkeld met de visie van Active House in gedachten. Het label zelf geeft geen oordeel over de kwaliteit en behaalde prestaties van de woning. Daarvoor blijft de Active House radar van toepassing. Voor een goede indruk van de kwaliteit van de woning is het dus nodig om naast het label ook de radar te bekijken.

Het werken met Active House is daarmee in 9 heldere stappen vormgegeven, waarvan de eerste stappen die werkelijk het verschil in het project gaan maken door iedereen vrij toegepast kunnen worden. Pas wanneer je een label wil verkrijgen voor je project wordt je gevraagd om partner te worden. Daarnaast is een kleine bijdrage nodig om de controle op de gegevens te kunnen uitvoeren.

Stap 1: Leer de 9 Active House parameters kennen.
Stap 2: Bepaal de ambitie per parameter en leg deze vast in een ambitieradar
Stap 3: Pas de Active House principes toe op je ontwerp. Het gaat hierbij zowel om de 9 kwantitatieve parameters als de 40 kwalitatieve parameters.
Stap 4: Bereken de kwantitatieve parameters met de officiële Active House radar-tool [link tool internationaal] Hier kun je 30 dagen gratis gebruik van maken. Als partner van Active House heb je onbeperkt toegang tot de tool.
Stap 5: Word partner van Active House
Stap 6: Volg een webinar over het correct toepassen van de rekentool en hoe je de benodigde gegevens voor aanvraag van het label aan kunt leveren
Stap 7: Vraag het label aan een en lever de gegevens in
Stap 8: De gegevens worden gecontroleerd, op 2-3 parameters wordt aanvullende informatie gevraagd
Stap 9: Verkrijg en gebruik het label.

Het label kan ook al in Nederland toegepast worden. Heb je belangstelling en wil je meer informatie, neem dan contact op met Marthijn Reekers, secretaris Active House (marthijn.reekers@velux.com)

Het eerste label is vorige week in Canada uitgereikt.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info