Je bekijkt nu Schoolplein verandert in een groene speelplaats

Schoolplein verandert in een groene speelplaats

  • Bericht auteur:

Onder de grond van het schoolplein bij de basisschool Paschalis, dat midden in een Haagse woonwijk ligt, is het Rockflow watermanagementsysteem van Lapinus (onderdeel van de Rockwool Group) toegepast.

De Rockflow infiltratiebuffer is een praktische en duurzame totaaloplossing om wateroverlast op pleinen en verharde oppervlaktes te verminderen na een fikse regenbui. Bijkomend voordeel is dat de volledig recyclebare infiltratiebuffer hemelwater buffert en infiltreert in de bodem, waardoor het waterpeil onder en rondom het schoolplein op niveau blijft.

“Dat creëert de mogelijkheid om het plein bij de herinrichting ook veel groener te maken”, zegt Margo van Holthe, adjunctdirecteur van basisschool Paschalis. Bureau RIS uit Gouda maakt het ontwerp van het nieuwe schoolplein en Hovenier van der Heijden uit Den Hoorn verandert het in een kindvriendelijk privé-stadsparkje. Het nieuwe schoolplein is in mei 2020 gerealiseerd.

Wateroverlast

Van Holthe vertelt dat wateroverlast op het schoolplein al jarenlang een probleem is. De school, in 1923 opgericht, is in 2004 herbouwd en uitgebreid. Tijdens deze verbouwing is het schoolplein vol gelegd met betonnen tegels. “Kinderen konden op het schoolplein eigenlijk alleen maar voetballen”, zegt Van Holthe. “We hadden dus veel wateroverlast. Zelfs bij een normale regenbui, konden we al bootje varen op het schoolplein, omdat het regenwater niet wegliep via het rioleringssysteem.”

Van Holthe vertelt dat ze via het Hoogheemraadschap Delfland op ideeën is gebracht om de wateroverlast aan te pakken. Het Hoogheemraadschap Delfland wilde graag meedenken over hoe deze aanpak binnen de Klimaatadaptatie handen en voeten te geven.

Daarnaast wilde het waterschap onderzoeken op welke manier regenwater in dit verharde gebied midden in de stad beheerst en opgevangen kan worden. “Toen we het plein moesten openbreken om het rioleringsprobleem aan te pakken, zagen we kans om het hele plein opnieuw en duurzaam in te richten. Dit gebaseerd op de voorstellen van de Klimaatadaptatie van het Hoogheemraadschap Delfland en de gemeente Den Haag Waterbeheer”, legt Van Holthe uit.

Verbinding met de natuur

Bureau RIS uit Gouda ontwierp de nieuwe inrichting van het schoolplein van de Paschalis basisschool. Bureau RIS is een ontwerp- en adviesbureau voor de groene buitenruimte, dat zich met name richt op natuurspeelplaatsen voor kinderdagverblijven, scholen en recreatieparken om de relatie tussen kind en natuur te bevorderen.

“Kinderen zijn de toekomst en duurzaam met het klimaat omgaan hangt daar sterk mee samen”, zegt Donny Thieme, mede-eigenaar van het bureau. “Kinderen die opgroeien in een stedelijke omgeving missen vaak de verbinding met de natuur en de school kan daarin niet altijd voorzien”, zegt Thieme. Het schoolplein van Paschalis en het kinderdagverblijf ernaast dat gebruik maakt van hetzelfde speelplein, ligt middenin een woonwijk, waar weinig ruimte is voor bomen en planten.

“De school en het kinderdagverblijf hebben beide een specifieke speelplek nodig”, zegt Thieme. Het plein was niet echt een fijne plek om te spelen, alleen maar tegels die in de zomer het plein flink opwarmden. “Dat hebben we verbeterd, door de plek te ontharden, met extra schaduw en door uitdagende spelcomponenten toe te voegen.

Het plein is aangelegd met verschillende bomen en vaste planten. Het duurt natuurlijk wel een paar jaar voordat deze zijn gegroeid en het schoolplein groener is geworden. We houden bij hoe het groen zich ontwikkelt en we bekijken ook welke insecten het aantrekt. De school heeft een tuinteam, dat samen met de leerlingen het groen verzorgt.” Volgens Thieme heb je niet veel oppervlakte nodig om een kleine biotoop te laten ontstaan.

(Lees verder onder de foto.)

Buffering hemelwater

Bureau RIS, de gemeente Den Haag en het Hoogheemraadschap Delfland onderzochten hoeveel hemelwater op het plein gebufferd en geïnfiltreerd kan worden. “Het plein ligt op een zandrug en het grondwater zit op anderhalve meter diepte, waardoor tussen het maaiveld en grondwater volop ruimte is voor een waterbuffersysteem”, legt Thieme uit.

Samen met Hovenier van der Heijden heeft Thieme naar een geschikt infiltratiesysteem gekeken. Aarnoud van ’t Hof, algemeen directeur van Hovenier van der Heijden legt uit dat de Rockflow-infiltratiebuffer van Lapinus een praktische en duurzame oplossing is voor wateroverlast.

“Voor de herinrichting van dit Haagse schoolplein draagt dit watermanagementsysteem bij tot de realisatie van een groenblauw plein waarin de klimaatadaptieve maatregelingen zijn meegenomen”, zegt Van ’t Hof. Het ondergrondse Rockflows-systeem is eenvoudig te installeren. De oude, betonnen tegels zijn vervangen door waterpasserende betontegels met brede voegen, waardoor het hemelwater makkelijk door de bodem wordt opgenomen.

“In het ontwerp van het schoolplein zijn ontstening en vergroening de belangrijkste thema’s. Minder stenen en meer groen in de stad zorgen in de zomer voor verkoeling”, legt Van ’t Hof uit. Het hemelwater dat op het verharde deel van het plein terechtkomt, stroomt via molgoten en kolken naar het infiltratiebuffersysteem. Het water dat op de pannaveldjes valt, infiltreert onmiddellijk naar de waterbuffer dat onder de veldjes is geplaatst.

Waterberging

Op basis van berekeningen van zware piekbuien is een ondergrondse waterberging van 75 kubieke meter ruim voldoende om bij fikse hoosbuien het hemelwater snel te bergen en daarna geleidelijk in de bodem te infiltreren.

“Hierdoor blijft de waterhuishouding in dit verharde gebied op niveau”, zegt Van ’t Hof. Daan Los is technisch adviseur water management bij Lapinus. “De infiltratiebuffer is van steenwol en dat is volledig recyclebaar. Dit was voor alle betrokken partijen een zwaarwegend argument om voor dit systeem te kiezen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een kunststof krattensysteem”, geeft Los aan.

Onze totaaloplossing heeft geen geotextiel nodig dat op den duur dicht slibt. Hierdoor blijft ook de bodem van de buffer beschikbaar om water in de bodem te infiltreren. Los legt uit dat dit systeem uit modules bestaat, waardoor het makkelijk op locatie is te installeren, aan te passen en te verwerken.

“Dit Rockflowsysteem heeft een hoge doorlatendheid en hoge opnamesnelheid, het kan 95% van zijn eigen volume aan water absorberen.” Het systeem is praktisch onderhoudsvrij. “Je graaft het in en je hebt er vervolgens geen omkijken meer naar”, voegt Los toe.
Het nieuwe schoolplein is opgeleverd in mei 2020.

Meer informatie: Rockflow 

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info