Je bekijkt nu Tien jaar Active House Alliance – Interview met voorzitter Yves Lambert

Tien jaar Active House Alliance – Interview met voorzitter Yves Lambert

  • Bericht auteur:

Als het in België over ventilatie gaat, valt al snel de naam Yves Lambert. April jongstleden sprak hij nog in het Vlaams parlement over ventileren en de Covid-pandemie. Nu spreekt hij als voorzitter van de Active House Alliance over het tienjarig jubileum en de noodzaak van gezonde woningen.

Yves Lambert: ‘Er is een discrepantie tussen het berekende verbruik en het werkelijke verbruik’

Het is een jaar vol jubilea. Niet alleen is Lambert 25 jaar verbonden aan Renson, hij mag zich ook al vijf jaar voorzitter van de Active House Alliance noemen. En dan bestaat de laatste ook nog eens tien jaar.

Lambert: “Het tienjarig bestaan vieren we 21 oktober met een webinar. Dat was nog best lastig om te plannen, omdat er wereldwijd Active House alliances zijn. We hebben besloten om vanaf 1 uur ’s middags te starten en dan hopen we dat veel Chinese deelnemers tot aan het eind (kwart over vijf, red.) erbij blijven. Voor hun is het naar het einde van het webinar toe dan wel een uur of elf.”

Programma Active House Webinar

Tijdens het webinar komen allereerst de oprichters van de Active House Alliance aan het woord. Vervolgens komen er voorbeelden van Active Houses aan bod die de afgelopen tien jaar zijn gerealiseerd. Daarna wordt er een award uitgereikt voor het beste Active House van de afgelopen decennium. Tot slot vindt er een panelgesprek plaats onder leiding van Lone Feifer over gezondheid en ontwerpen.

Groei

De Active House Alliance mag zich op veel belangstelling verheugen wereldwijd. Lambert: “Het is flink aan het groeien. We hebben een Alliance in China en. dit jaar komen er nog Active House Roemenië en Active House Amerika bij. Steeds meer landen zien o.a. door de klimaatopwarming de noodzaak om te acteren. Veel landen zoeken naar oplossingen en Active House komt dan steeds bovendrijven.”

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit speelt bij Active House een belangrijke rol. Nu door de Covid-pandemie staat ventilatie hoog op de agenda. Het belang van ventileren in huizen wordt al snel over het hoofd gezien, vertelt Lambert. “Nu we in deze pandemie zitten, staat ventileren dan eindelijk op de politieke agenda. Maar daar moet het ook blijven staan, dat is best lastig. In Nederland bijvoorbeeld zie je dat de focus vooral op de energiebesparing ligt.”

Gezond wonen

De essentie van Active House zit niet in energiebesparing alleen. Lambert: “Je bouwt een woning niet om energiezuinig te zijn. Je bouwt een woning waarin je je goed voelt. De gebruiker staat centraal. Neem de warme zomer van 2020. Het was toen in veel huizen te warm. Mensen treffen dan direct maatregelen en schaffen een airco aan. Maar een airco zorgt voor een hoger energiegebruik en maakt gebruik van milieuschadelijke koudemiddelen. De gebruiker kan in eerste instantie tevreden zijn, maar je had dit natuurlijk kunnen voorkomen door bij aanvang een goed ontwerp te realiseren.”

Gebruiker centraal

In de praktijk gaat het in het ontwerp vaak fout bij de gebruiker ziet Lambert. “Je hebt te maken met factoren als de gebouwschil, de installaties, de verlichting, de huishoudelijke apparatuur en de gebruiker. Die laatste is een onbeheersbare factor. Bij het ontwerp wordt uitgegaan van een standaard, dus hoe de bewoner zich gedraagt, en dat wordt in de praktijk bijna altijd overschreden. Er is een discrepantie tussen het berekende verbruik en het werkelijke verbruik.”

Lambert: “Daarom is Active House zo aantrekkelijk, omdat je in het proces vanuit de gebruiker start. Als je zorgt voor een goede luchtkwaliteit en een goede temperatuur door het jaar heen, dan maak je het de gebruiker gemakkelijk. Die hoeft niet allerlei noodgrepen uit te halen om een fijn klimaat te krijgen. Win-win!”

Aanmelden voor het webinar van de Active House Alliance

Meer informatie: In tien stappen een Active House 

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info