Je bekijkt nu De Poorters van Montfoort

De Poorters van Montfoort

Duurzaam renovatieproject volgens de Active House visie

De tien jaren ‘70 sociale huurwoningen van woningcorporatie GroenWest die samen De Poorters van Montfoort vormen, zijn de eerste in Nederland die volgens de principes van Active House duurzaam zijn gerenoveerd tot energieopwekkende woningen. Door het unieke renovatieconcept dat ontwikkeld is door de VELUX Groep en Danfoss en speciaal voor De Poorters van Montfoort verder werd uitgewerkt door de BouwhulpGroep en Nieman Raadgevende Ingenieurs, ontstaat een goede balans tussen energieontwerp, binnenklimaat en omgeving, waarbij het wooncomfort en de gezondheid van de bewoners centraal staat. Dit vormt de kern van de Active House visie. Hierdoor kunnen de bewoners niet alleen profiteren van een efficiënt energiegebruik, maar ook van meer leefruimte en wooncomfort.

Groot onderhoud met een toekomstvisie

De woningen in de Poorterstraat in Montfoort waren veertig jaar oud en hadden energielabel E. Vanwege hun goede ligging, maar vooral omdat het ruime woningen zijn met een hoge toekomstwaarde, besloot woningcorporatie GroenWest tien woningen naar een zeer hoge energieprestatie te brengen van energielabel A++. Door de manier van renoveren is de totale vraag naar energie en de CO2-uitstoot nu zeer beperkt. De woningen bieden de bewoners naast deze goede energieprestaties ook meer leefruimte, daglicht en een prettiger binnenklimaat.

BAM Woningbouw zorgde voor de ontwikkeling en realisatie. Alle delen van de woningen zijn opnieuw geïsoleerd. Er is een geheel nieuw dak geplaatst; de bestaande gevels kregen nieuwe isolatie en een bakstenen muur. De oude, slecht geïsoleerde ramen met hun dunne aluminium kozijnen zijn vervangen door drievoudige beglazing in houten kozijnen. En de bestaande vloer is vervangen door een nieuwe betonvloer met een hoge isolatiewaarde. Om de woningen van energie te voorzien, zijn op het dak pv-panelen en zonnecollectoren aangebracht. Het nieuwe verwarmingssysteem in de woningen gebruikt geen gasketel of schoorsteen. In plaats daarvan is er een warmtepomp geïnstalleerd. Deze warmtepomp krijgt zijn energie van de pv-panelen op het dak.

Totale energievraag 50% gereduceerd

De warmtevraag in de woningen is dankzij de renovatie met een factor van meer dan vijf gereduceerd en de totale energievraag is minder dan de helft van vóór de renovatie. Uitgezonderd de elektriciteit voor verlichting en huishoudelijke apparatuur, wordt het energieverbruik in de woningen gedekt door duurzame bronnen. In totaal komt 100 procent van de energie voor het gebouw nu uit duurzame bronnen.

Voor de betrokken partijen is het project een voorbeeld om aan te tonen hoe ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan een energie-efficiënte, kwalitatief hoogwaardige bouw- en levensstandaard voor de toekomst en de mondiale milieuproblematiek. In Nederland staan meer dan 3 miljoen woningen die ouder zijn dan 30 jaar en binnen niet al te lange tijd een energiemodernisatie moeten ondergaan. Het is de overtuiging van het consortioum dat mensen, als gebruikers van een woning, centraal moeten staan bij het ontwikkelen van deze duurzame woningen.

Wooncomfort en energiebesparing

De renovatie van de woningen in de Poorterstraat volgens de Active House visie biedt alle betrokken partijen voordelen. Woningcorporatie GroenWest heeft nu een meer waardevolle woningvoorraad en de huurders genieten van meer wooncomfort en energiekosten die bijna nul zijn. GroenWest is dan ook zeer tevreden met het resultaat. Projectmanager Bernard van Dam van GroenWest adviseert andere corporaties renovaties te beschouwen als een kans de waarde van de woningvoorraad te verhogen en de levensduur van bestaande gebouwen te verlengen. ‘Denk in termen van levensduur. Een woning moet niet na 50 jaar gesloopt te hoeven worden, maar minstens 100 jaar meekunnen. Denk niet in kleine stappen, denk in sprongen’.

Active House visie

Voor alle betrokken partijen is dit een prestigieus en innovatief project geweest. Het is belangrijk om inzicht te krijgen hoe om te gaan met het duurzame renovatievraagstuk voor de bestaande woningvoorraad. “De Poorters van Montfoort toont aan dat de Active House visie met een maximale energieprestatie, een hoge leefbaarheid en veel daglicht ook mogelijk is in bestaande woningen en niet voorbehouden is aan nieuwbouw. De Active House specificaties zorgen voor de spelregels om een duurzame, gezonde woning te kunnen (ver)bouwen, terwijl de ontwerpvrijheid behouden blijft. De BouwhulpGroep heeft de richtlijnen op een goede manier opgepakt en gebruikt om zo hun eigen ontwerp voor deze woningen te creëren,” aldus Kurt Emil Eriksen, Algemeen secretaris van de International Active House Alliance.

Experiment gaat verder

Om te testen of de gestelde doelstellingen in de praktijk daadwerkelijk worden behaald, wordt het project gedurende langere tijd gemonitoord. “We gaan de komende tijd zicht houden op het energieverbruik en de energieopwekking van de woningen en we monitoren hoe de bewoners het wooncomfort in hun woning ervaren,” vertelt Michel Sombroek, algemeen directeur van VELUX Nederland. “Alle kennis die we met dit unieke project opdoen zal ook via Active House Nederland met zoveel mogelijk mensen worden gedeeld. En we hopen dat elementen uit dit project in de toekomst kunnen worden toegepast bij andere woningen. Want met het aanpakken van de bestaande gebouwvoorraad is op dit moment de meeste energie te besparen en de meeste winst in wooncomfort te behalen. De bewoners die al enkele maanden in hun Active House wonen, zijn in ieder geval erg enthousiast en genieten van de hoeveelheid daglicht en frisse lucht die de woningen hebben. Aan het eind van het jaar moet ook de lagere energierekening nog verder bijdragen aan deze tevredenheid,” aldus Sombroek.

Kijk voor meer informatie over De Poorters van Montfoort op https://www.velux.nl/professionals/inspiratie/referentieprojecten

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info