Je bekijkt nu House of Tomorrow Today in Sterksel

House of Tomorrow Today in Sterksel

HoTT staat voor House of Tomorrow Today. Het is in 2014 i.o.v. Jos Lichtenberg gerealiseerd als eigen woning, maar ook als demo en experiment. HoTT verenigt Active House-kwaliteiten en Slimbouwen-beginselen. Het ontwerp is van KAW/e uit Eindhoven.

HoTT laat de stand der techniek zien op het gebied van gezond binnenklimaat, decentrale energieopwekking en bouwprocesinnovatie. Met bijna 100 m2 PV wordt genoeg gratis stroom opgewekt voor de warmtepomp (lucht-water) en dus de verwarming en koeling van de woning, voor het huishoudelijk gebruik en voor elektrisch rijden.

Voor het warm tapwater zijn zes collectoren geplaatst. Deel van het koelsysteem is de vloer maar ook het natuurlijke ventilatiesysteem, waarbij naast mechanische en gereguleerde toevoer ook de dakvensters een rol spelen. Daarnaar is in de woning uitgebreid onderzoek gedaan. De typische Active House kenmerken komen tot uiting in een hoogwaardige ventilatie en dus de luchtkwaliteit, het rijkelijke daglicht, het contact met buiten en het gebruiksgemak.

HoTT heeft een energieoverschot op jaarbasis zonder concessies te doen aan comfort en gezondheid. HoTT scoort dus ook zeer goed in de Active House radar en daarnaast ook andere duurzaamheidsinstrumenten zoals GPR-gebouw. HoTT omvat tevens vele innovaties die destijds i.s.m. leveranciers in dit project zijn gedemonstreerd, bijvoorbeeld i.r.t. domotica, arbotechniek, een low embodied energy brick, een aorta met demontabele afdekking, etc.

Op basis van dit project wordt momenteel gewerkt aan een commerciële opschaling op basis van Houtskeletbouw. Jos Lichtenberg realiseert daartoe in 2020 HoTT 2.0.

Foto’s: Dick Holthuis Photograpy

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info