Je bekijkt nu Active House blog Bas Hasselaar deel 30: Communicatie. Altijd weer die communicatie!

Active House blog Bas Hasselaar deel 30: Communicatie. Altijd weer die communicatie!

Communicatie. Keer op keer blijkt maar weer hoe belangrijk het is. Hoewel we de hele dag met de mensen om ons heen praten, blijkt keer op keer ook weer hoe moeilijk het kennelijk kan zijn om eenduidig over te brengen wat we willen bereiken.

In juli berichtte ik gefrustreerd over het feit dat ik 10 weken moest wachten voordat de bouwaansluiting voor water en elektra zou worden aangelegd. Inmiddels is dat drie weken geleden, en is er nog steeds niets gebeurd!

Via mijnaansluiting.nl kan je de aanvraag van elektra en water regelen. In de regio waar ik ga bouwen wordt Elektra wordt opgepakt door Stedin, water door Evides . In eerst instantie leek alles netjes te verlopen. Ik kreeg een offerte van Stedin en ik kreeg een offerte van Evides. Het type aansluiting werd nog even gecheckt, de offerte werd betaald en daarna was het afwachten tot er contact met me werd opgenomen om de afspraak in te plannen.

Enige weken later kwam ik per stom toeval iemand op mijn kavel tegen die bezig was met een grondboor. Het bleek dat hij monsters nam om de mate van verontreinig van grond en grondwater te bepalen, zodat men zeker wist dat het veilig was om er onbeschermd in te graven. Jammer dat het onderzoek niet even was aangekondigd, maar wel fijn dat er kennelijk toch  iets gebeurt en de boel niet alleen maar stil ligt.

De deadline voor de aanleg naderde echter met rappe schreden, en nog steeds was er geen contact met me opgenomen. Dus twee weken voor de deadline besloot ik zelf maar even te bellen. Stedin verwees me door naar Baas, een aannemer die in opdracht van zowel Stedin als Evides beide aansluitingen tegelijk zou aanleggen. Dit is handig , want dan hoef je maar één keer te graven. Baas gaf aan dat de opdracht van Stedin is ontvangen, maar nog niet van  Evides. Evides op zijn beurt gaf aan nog op informatie te wachten, en  gaf me een telefoonnummer van weer een vierde partij, Siers. Navraag bij Siers leverde op dat zij alle benodigde informatie en verklaring dat de grond schoon was (gelukkig…) in bezit hadden, maar nog wachtte op de opdracht van Evides. Ik moest nog even geduld hebben, er zou contact met me worden opgenomen.

Ik had dus nog even geduld. Twee weken later niet meer, en ik belde opnieuw. Na weer twee keer het hele rondje te hebben gebeld had ik boven tafel  dat nog steeds passief afgewacht werd totdat iemand actie zou ondernemen. Niemand die even zelf actie onderneemt en de telefoon oppakt. Nee, afwachten is makkelijker. En beloven dat ik zou worden teruggebeld.

Weer twee weken later, inmiddels twee weken na de deadline, klim ik maar weer in de telefoon. Dit keer leg ik hen zelf uit wat er fout is gegaan, en of er alsjeblieft een beetje kan worden doorgewerkt, omdat anders de bouw van mijn woning vertraging gaat oplopen. Omdat zij de zaken niet op orde hebben. Baas vertel ik dat de opdracht van Evides niet zal komen, en dat ze maar de elektra vast moeten aanleggen. Siers vertel ik dat zij zelf alvast water moeten aanleggen en checken bij Evides wat ze moeten checken, maar dat er in ieder geval doorgewerkt moet worden. Wederom krijg ik het antwoord dat er volgende week contact met me zal worden opgenomen, dit keer voor het plannen van de schouw, om te kijken of alles klaar is voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Ik ben benieuwd.

Precies om dit soort communicatieproblemen te voorkomen heb ik afgelopen week een middag lang met alle partijen die een rol hebben bij de bouw van mijn woning om de tafel gezeten. Ik heb mijn plannen toegelicht, uitgelegd waar de uitdagingen liggen en gevraagd aan iedere partij om vanuit zijn eigen perspectief een reactie te geven. Het resultaat was een middag met levendige discussies en intensief contact waarbij iedereen precies weet welk gezicht bij welke werkzaamheden hoort. Mogelijke knelpunten en synergiën zijn besproken en er ontstond een onderling vertrouwen dat mijn toch redelijk ambitieuze plannen op een goede manier uitgevoerd kunnen worden. Een leverancier van klimaatinstallaties sprak zelfs uit dat hij normaal gesproken pas op het laatste moment bij de bouw betrokken wordt, als alles al helemaal vastligt. En dat dit overleg zoveel beter was en wat hem betreft eigenlijk standaard in het bouwproces zou horen. Iets wat volmondig werd beaamd door de overige partijen.

Tot slot mijn belofte uit mijn laatste blog dat ik een foto zou plaatsen van de start van de bouw. Belofte maakt schuld, en daarom hier: de eerste paal wordt geboord!

Bas Hasselaar is projectmanager bij SBRCURnet en is momenteel bezig met de realisatie van een eigen Active House in Den Haag.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info