Je bekijkt nu Active House blog Bas Hasselaar deel 51: Active House voor dummies

Active House blog Bas Hasselaar deel 51: Active House voor dummies

  • Bericht auteur:

Er is steeds meer interesse in Active House in Nederland. Dit merk ik aan het aantal vragen dat ik krijg over Active House, als ook aan het aantal projecten dat gerealiseerd wordt waarin de Active House visie een prominente rol heeft. De Active House Ontwerprichtlijnen, in combinatie met de Specificaties, bieden in beginsel alle informatie die een architect of iemand anders met enige bouwkundige kennis nodig heeft om zelf een Active House te kunnen ontwerpen.

Echter, de Ontwerprichtlijnen zijn van begin tot eind ruim 80 pagina’s, de Specificaties nog eens ruim 50. Dat is nogal wat als u in beginsel nieuwsgierig bent naar wat Active House nou eigenlijk is, maar nou ook weer niet direct een paar uur wilt studeren. En daarom hier en nu: een 10-stappen plan op één pagina waarmee gegarandeerd een Active House verkregen kan worden. Natuurlijk mist hier toelichting en wat nuance, maar de essentie van een Active House wordt er wel mee verkregen.

1. Locatie. Inventariseer het kavel, breng aspecten in kaart die belangrijk zijn maar waar weinig invloed op kan worden uitgeoefend, zoals:
• Waar komt de zon op en gaat deze onder?
• Waar is de ontsluiting?
• Waar is het beste uitzicht?
• Welke gevel is het meest geluidbelast?

2. Plattegrond. Maak een vlekkenplan met de uitkomst van stap 1 in het achterhoofd en bepaal het gewenste klimaat voor verschillende ruimtes:
• Slaapkamers koeler (noord/oost oriëntatie indien mogelijk)
• Keuken en woonkamer warmer (zuid/west oriëntatie indien mogelijk)
• Werkkamer met indirect licht (noord oriëntatie indien mogelijk)

3. Daglicht. Ga voor de belangrijkste verblijfsruimtes uit van ramen op minimaal 2 oriëntaties, meer is beter. Daglicht kan ook van boven komen! Breng ook daglicht in de kern (boven het trappenhuis) middels een daklicht.

4. Ruimte. Vrije hoogte van de belangrijkste verblijfruimtes 3 meter (of hoger, bijvoorbeeld met een vide) met ramen tot aan het plafond. Een vrije overspanning van 5 (liever 6) meter of meer is in de toekomst nog op te delen in verschillende bruikbare ruimtes, minder niet.

5. Ventilatie. Overdimensioneer ventilatiemogelijkheden, minimaal 1,5x bouwbesluit. Bij balansventilatie: systeem voldoet in stand 2 al aan de eisen. Bij natuurlijke toevoer: plaats roosters zo hoog mogelijk direct onder het plafond, bij voorkeur bij alle ramen. Hierdoor kunnen er roosters gesloten worden en nog steeds voldoende geventileerd worden. Ongeacht welk ventilatiesysteem, ventileer naar behoefte op basis van CO2 monitoring in minimaal twee zones (leef- en slaapzones). Zorg voor ruime spuivoorzieningen in combinatie met het daklicht boven de trap voor zomernachtventilatie.

6. Zontoetreding/-wering. Zon is een bron van warmte! Gebruik dit door in de winter zoveel mogelijk zonnewarmte te oogsten door ramen, maar voorkom oververhitting door ’s zomers ongewenste warmte te kunnen weren middels dynamische (buiten-)zonwering. Vermijd grote ramen op het zuiden, dit geeft risico op oververhitting in goed geïsoleerde woningen.

7. Isolatie. De woning wordt zorgvuldig kierdicht opgeleverd en goed geïsoleerd, met:
• qv-10 <0,25 dm2/s.m2
• Rc-vloer ≥ 4,5 m2K/W
• Rc­­-wand ≥ 6,5 m2K/W
• Rc­­-dak ≥ 8,0 m2K/W
• U-waarde ramen ≤ 0,9 W/m2K

8. Warmte. Omwille van energiebesparing is warmteterugwinning noodzakelijk. Bij balansventilatie gebeurt dit met een lucht/lucht warmtewisselaar. Daarnaast zal nog een warmtepomp geplaatst moeten worden voor verwarming/warm tapwater. Bij natuurlijke toevoer wordt een warmtepomp toegepast op de afgezogen ventilatielucht. De warmte wordt opgeslagen als warm water voor ruimteverwarming en/of tapwater. In aanvulling op de afgezogen binnenlucht zal de warmtepomp nog buitenlucht aanzuigen om voldoende warmte te kunnen genereren. Verwarm ruimtes via lage temperatuur, watergedragen vloer-, plafond- en/of wandverwarming.

9. Energieopwekking. Gebruik het dakvlak om zoveel mogelijk zonne-energie op te wekken. Let op beschaduwing, maar realiseer dat een dakvlak onder 45⁰ op het noorden gericht nog steeds ruim 50% van de beschikbare zonne-energie oogst! Een zonnecollector (thermisch) heeft per m2 een drie maal hogere opbrengst dan zonnepanelen (elektrisch), maar levert het gros van zijn energie op het moment dat deze het minste nodig is: ’s zomers. Wanneer beschikbare ruimte beperkt is, kies zonnepanelen (PV), een warmtepomp compenseert het verschil in efficiëntie en elektriciteit is veel breder inzetbaar.

10. Materialisatie. Kies zoveel mogelijk natuurlijke (biobased) bouwmaterialen met keurmerk van verantwoorde herkomst. (Zware) materialen met veel thermische massa (bijvoorbeeld in vloeren of muren) helpen oververhitting te voorkomen en houden warmte langer vast. Dampopen materialen met groot vochtopnemend vermogen helpen het binnenklimaat stabiel (luchtvochtigheid, temperatuur) te houden, maar vragen extra aandacht bij detaillering. Vermijd materialen met veel oplosmiddelen (zoals formaldehyde) bij de inrichting.

Bovenstaande is natuurlijk niet de enige manier om een Active House te maken. Juist de vrijheid om met eigen oplossingen te komen is een kwaliteit die velen aanspreekt in de Active House visie. Maar mocht u toch op zoek zijn naar een quick-and-dirty methode om zo snel mogelijk zoveel mogelijk kwaliteit te realiseren, dan zit u met deze 10 stappen in ieder geval goed.

Bas Hasselaar is werkzaam als Adviseur Bouwfysica & Duurzaamheid bij DGMR en te bereiken op bha@dgmr.nl.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info