Je bekijkt nu Active House blog Bas Hasselaar deel 50: Energieneutrale woning beter met deze technologie

Active House blog Bas Hasselaar deel 50: Energieneutrale woning beter met deze technologie

  • Bericht auteur:

Ik heb een energieneutrale woning. Mensen die mijn blogs regelmatig lezen weten dit al langer. Op drie juni had ik zelfs al meer energie opgewekt dan dat ik dit jaar heb verbruikt, en ben ik dus netto energieleverend. Nu is het in principe niet zo heel gewikkeld om energieleverend te zijn. De huidige bouwregelgeving is nog helemaal niet zo streng, en zelfs als je volgens de minimale regels van het Bouwbesluit een woning bouwt kan je met een overmaat aan PV per saldo energieneutraal zijn. Maar heb je dan een goede woning? Ben je dan goed bezig?

Natuurlijk, je bent energieneutraal. Maar dat is net zoiets als met een Tesla model X (grote zware elektrische SUV) naar je werk rijden, en zeggen dat je zo bewust met het milieu omgaat. Dat kan natuurlijk veel efficiënter met een kleinere, lichtere auto. Energiebesparing gaat verder dan zorgen dat je slimme meter net zoveel opgewekte als afgenomen stroom toont. Efficiënt met materialen omgaan en onnodig verbruik verminderen zijn stappen die eerst komen, vòòr het compenseren van het resterende gebruik. En dat betekent onder andere isoleren, bewust ventileren en rekening houden met de zonnestraling, zowel voor het gebruik van zonnewarmte als het voorkomen van ongewenst hoge temperaturen.

Wat je na de bouwkundige maatregelen overhoudt is het gebruik, de bewonersinvloed op de energierekening. En het blijkt dat deze een enorme invloed heeft. Ik heb een keer een wetenschapper gesproken die de energierekeningen van verschillende, vergelijkbare woningen naast elkaar had gelegd. De woningen hadden energielabels A-E, maar op basis van de energierekening was niet te achterhalen welke woning – bouwkundig gezien – energiezuiniger was dan de ander. Het verschil in gebruik door de bewoners was zo groot dat bouwkundige verschillen wegvielen. En hierin kan het verschil worden gemaakt tussen een energieneutrale woning en een betere energieneutrale woning. Dat verschil zit hem in domotica, of zoals dat tegenwoordig heet, Smart Home.

Bij het ontwerpen van mijn eigen woning heb ik een aantal keer een discussie gehad met mijn vader over het integreren van Smart Home technologie in mijn plan. Hij vond dit onnodige luxe, want ‘je kan prima met de hand de gordijnen dicht en het licht aan doen’. Nu heeft hij daar een punt, maar dat was niet waarom ik Smart Home wilde (hoewel ik moet bekennen dat ik nu wel een aantal scenes heb ingesteld met verschillende soorten verlichting, zoals ochtend, avond, eten, etc). De reden waarom ik Smart Home in mijn huis wilde, en nu ook heb (want ik heb hem overtuigd), is vanwege de mogelijkheid om energiestromen te monitoren en te sturen.

De warmte in mijn huis wordt geleverd door een warmtepomp in combinatie met een buffervat (ik heb een gasloze woning). In goed geïsoleerde woningen blijkt het energieverbruik voor meer dan de helft aan warm tapwater op te gaan, dus hoe die warmtepomp wordt aangestuurd is van grote invloed op mijn totale energieverbruik. Omdat mijn BeNext Smart Home systeem registreert hoeveel energie mijn PV-dak opwekt en daarnaast ook monitort hoeveel energie ik gebruik, weet dit wanneer ik een overschot heb aan energie en dit het landelijke elektriciteitsnet in teruglever. Op dat moment wordt mijn warmtepomp ingeschakeld om het buffervat op temperatuur te brengen. Het voordeel is dat ik zo ‘gratis’ de warmte opwek die ik nodig heb en daarnaast het elektriciteitsnet minder belast met mijn opgewekte stroom. Ik hoef immers niet meer de warmtepomp in te schakelen als ik ‘s avonds wil douchen. In de toekomst zal me dit nog extra geld schelen, want nu kan ik nog salderen, maar vanaf 2020 zal deze regeling een andere invulling krijgen.

Het inzicht in mijn stroomverbruik en opwekmomenten heeft ook mijn gedrag veranderd. Zo was ik bijvoorbeeld niet meer alleen ‘s avonds of in het weekend, maar juist wanneer de zon schijnt. Puur het hebben van inzicht via een app op mijn telefoon of display aan de muur leidt tot gedragsverandering, tot een zuinigere leefstijl. Niet omdat ik me gecorrigeerd voel of omdat Smart Home zich opdringt, maar juist het tegenovergestelde: uit nieuwsgierigheid houd ik bij en word ik me bewust van mijn gedrag, mijn Hollandse zuinigheid doet de rest.

Ik gebruik Smart Home dus vooral om mijn woning nóg efficiënter met energie om te laten gaan. Hoewel, nu ik het systeem toch heb, vind ik het stiekem toch wel fijn dat ‘s nachts automatisch het licht in het toilet gedimd wordt als ik naar de wc moet, of de ramen dicht gaan als het gaat regenen. En als ik nu van huis ben gebruik ik mijn brandmelders als (gratis) alarmsysteem met meldingen op mijn telefoon als er wordt ingebroken. Toch ook wel een veilig gevoel.

Bas Hasselaar is werkzaam als Adviseur Bouwfysica & Duurzaamheid bij DGMR en te bereiken op bha@dgmr.nl.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info