Je bekijkt nu Active House blog Bas Hasselaar deel 33: Komt dat zien!

Active House blog Bas Hasselaar deel 33: Komt dat zien!

Het is een aparte gewaarwording, om te realiseren dat je liefkozend over een zojuist geplaatst kozijn strijkt. Of met een glimlach je vingertoppen over een muur van cellenbeton laat glijden. Maar toch is dat wat me afgelopen weken meermaals is overkomen.

Het is natuurlijk niet zomaar een kozijn of muur die ik streel. Het zijn míjn kozijn en binnenmuur. Ik ben inmiddels al zolang bezig met het realiseren van mijn nieuwe huis, veel langer zelfs dan oorspronkelijk gepland door het onverwachte opnieuw moeten beginnen in september 2015, dat ik het nog maar nauwelijks kan geloven. Maar de mannen van Hoedbouw leveren kwaliteit en werken snel door, waardoor de (casco) oplevering al in februari kan plaatsvinden.

Zoals ik al eerder heb beschreven, heb ik al mijn kennis en inzichten in het ontwerp van de woning gestopt die nu wordt gebouwd. Dit heeft nog wel eens tot lastige momenten geleid, aangezien de combinaties die ik in mijn woning wil niet standaard te verkrijgen zijn. Het gaat dan voornamelijk om installatietechnische oplossingen en combinaties van elementen die wel gewoon te koop zijn, maar in een combinatie en aansturing die ongewoon is. Dat ik toch heb doorgezet en die moeite heb gedaan om het te krijgen zoals ik het wil, is niet zozeer doordat ik koppig ben (misschien ook wel), maar omdat ik oprecht van mening ben dat dit de beste oplossing biedt. Het is mijn vakgebied, en wanneer ik dan de kans krijg om mijn eigen woning te bouwen, dan zal ik die toch zeker wel zó bouwen zoals ik dat het beste vind?

Toch blijft het spannend. De ideeën die in het ontwerp zijn verwerkt over ruimtelijkheid en daglicht blijven maar ideeën totdat het ook werkelijk gebouwd is en je er doorheen kan lopen. Pas dan krijg je echt een gevoel over wat de ruimte met je doet, hoe goed het 3D-model op de computer ook is. Tekenend wat dat betreft vond ik de reacties van twee mensen die dicht bij me staan, mijn vader (tevens architect) en mijn schoonzus. Mijn vader is veel op de bouw te vinden en vertelde me laatst dat hij volstrekt verliefd is geworden op het gevoel dat je krijgt van/in mijn woonkeuken. De ruimtelijke beleving, het licht, ik zal daar nooit meer weg willen is zijn overtuiging.

Die van mijn schoonzus was misschien nog wel leuker. Mijn vader heeft een dikke vinger in het ontwerp- en realisatieproces van mijn woning. Zijn mening is wat gekleurd daardoor. Maar mijn schoonzus heeft dat niet. Zij had wel op filmpjes delen van de bouw gezien, maar nog niet eerder was ze in de woning zelf geweest. Nu wordt mijn woning niet heel groot: 108 m2, twee slaapkamers. Ik heb bewust gekozen voor meer ruimte (drie dimensionaal) en minder vierkante meters. Haar reactie daarop was dat ze absoluut voor meer vloeroppervlak zou hebben gekozen. Totdat ze door mijn woning liep, en ze zich liet ontvallen dat ze niet meer zo zeker was van haar oorspronkelijke overtuiging nu ze de ruimtelijkheid ervoer van mijn woning in aanbouw. Een groter compliment kon ik niet krijgen.

Mijn woning is ontworpen door holistisch te kijken naar comfort, energie, milieu en mezelf nadrukkelijk de vraag te stellen wat ik kwaliteit vind toevoegen aan een woning. Gevolg is dat mijn woning straks aan de voorhoede loopt op het gebied van duurzaam bouwen. Een woning die een heerlijk en gezond binnenklimaat biedt en tevens meer energie opwekt dan verbruikt.  Een woning waarvan ik hoop dat er de komende jaren nog vele van zullen verschijnen. Misschien geen exacte kopieën van mijn woning, maar wel woningen waarin dezelfde uitgangspunten en oplossingen worden toegepast om een vergelijkbare prestatie te krijgen. Want ik ben vast niet de enige die in een dergelijke woning wil wonen.

Om dat voor elkaar te krijgen organiseer ik op donderdag 14 maart een excursie naar mijn woning. De woning zal dan casco opgeleverd zijn, inclusief alle installaties, maar nog exclusief alle afwerkingen die de installaties aan het zicht onttrekken. Dit geeft geïnteresseerden de optimale kans om te zien welke keuzes ik gemaakt heb en te vragen waarom. Hopelijk kan mijn woning als inspiratie dienen en misschien zelfs als voorbeeld.

Bent u nieuwsgierig naar wat een Active House is of hoe voor de prijs van een Bouwbesluitwoning iets gebouwd kan worden dat de Bouwbesluitprestaties vér voorbij schiet?

Bas Hasselaar is projectmanager bij SBRCURnet en is momenteel bezig met de realisatie van een eigen Active House in Den Haag.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info