Je bekijkt nu Active House blog Bas Hasselaar deel 29: Het is bijna zover

Active House blog Bas Hasselaar deel 29: Het is bijna zover

Twee maanden geleden schreef ik gefrustreerd over de lange wachttijden voor bijna alle zaken die ik nog moest regelen voordat ik kon beginnen met de bouw van mijn woning. Inmiddels is september voorbij en duurt het nog maar twee weken voordat mijn (tijdelijke) water en elektra aansluiting zullen worden aangelegd. En dan ineens blijkt er nog van alles geregeld te moeten worden!

Omdat de vorige aannemer waarmee ik contact had gezocht niets meer van zich liet horen, ging ik op zoek naar een ander. Deze heb ik gevonden in Hoedbouw. Maar omdat de crisis in de bouw nu echt voorbij lijkt te zijn, is het ook hier druk, waardoor deadlines zich verontrustend snel aankondigen. Om mogelijke schade en hinder te voorkomen, wil ik het liefst dat alle graafwerkzaamheden achter de rug zijn als het water en de elektra worden aangesloten. Sowieso moet er een (tijdelijke) waterput komen en een (bouw) meterkast. Effectief betekent dit dat ik komende week móet gaan graven om vertraging te voorkomen.

Wat de planning op scherp stelt is het feit dat we nog steeds over de begroting praten en harde contracten nog niet getekend zijn. De grondwerkzaamheden worden daarom nu even los getrokken van de rest van het contract, zodat die alvast uitgevoerd kunnen worden. Hetzelfde geldt voor de fundering. Het beton heeft een periode van uitharding nodig, en die tijd kan ook gebruikt worden om de rest van de werkzaamheden verder uit te zoeken.

Mijn begane grond zou volgens planning in kanaalplaten worden uitgevoerd. Echter, als nou blijkt dat de wachttijden daarvoor wel erg lang zijn, kan ik nog uitwijken naar ribcassettevloeren, die een minder lange levertijd hebben. Als ik daarvoor kies moet  de constructeur wel weer nieuwe berekeningen maken, die ook weer met de gemeente overlegd moeten worden. En zo draait de klok weer een rondje.

Ondertussen zit ik  niet stil op andere vlakken. Komende maand heb ik een overleg gepland waarbij ik alle partijen die een relatie hebben met het binnenklimaat van mijn woning, Velux, Duco, Navos, De Witte De Witte, BeNext, Solrif, en Klimaatbouw, tegelijk om tafel heb om het installatieconcept van mijn woning te bespreken. Door iedereen tegelijk bij elkaar te zetten kunnen alle partijen reageren op elkaars rol en producten/technieken, met als doel een optimale afstemming van de afzonderlijke onderdelen. Dit leidt tot minder problemen en beter functioneren van alle installaties als geheel.

De  afgelopen week heb ik gesproken met GEP, specialist in regenwatersystemen. Water is een schaars goed en het is belachelijk dat we drinkwater gebruiken om onze toiletten door te spoelen, kleren te wassen of planten water te geven. Regenwater dat op mijn dak valt vang ik daarom straks op in een groot opslagvat in de tuin en gebruik dit via een separaat leidingsysteem voor functies waar geen drinkwater voor nodig is.

Tenslotte heb ik ook nog een beetje lopen stoeien met de Velux daylight visualizer. Dit is een gratis programma waarmee de (dag)lichttoetreding in een gebouw kan worden berekend en visueel worden gepresenteerd. Daglicht is belangrijk voor een goed welzijn, en speelt een belangrijke rol in het ontwerp van mijn woning. De Active House Specificaties onderscheiden vier niveaus van kwaliteit voor daglichttoetreding in een woning, onderverdeeld in twee aspecten: de daglichtfactor en de beschikbaarheid van direct zonlicht. Om de hoogste score (niveau 1) te behalen moet de gemiddelde daglichtfactor in de belangrijkste leefruimten boven de 5% liggen, en moet minimaal één van de belangrijkste woonruimte van de lente tot herfst minimaal 10% van de verwachte zonne-uren direct zonlicht kunnen ontvangen. Bovenstaande afbeelding laat de berekende scores zien voor de daglichtfactor.

Ondanks dat ik heel bewust voor veel daglicht heb ontworpen, is het toch ook wel een geruststelling om te zien dat mijn aannames op basis van ervaring en inzicht leiden tot het hoogste prestatieniveau op basis van de berekeningen.

Als het goed is was dit het laatste blog voordat de bouw fysiek zal beginnen op mijn kavel. Ik kan niet wachten om de symbolische eerste schep in de grond te steken. Volgende keer een foto erbij, goed?

Bas Hasselaar is projectmanager bij SBRCURnet en is momenteel bezig met de realisatie van een eigen Active House in Den Haag.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info