Je bekijkt nu Active House blog Bas Hasselaar deel 22: Keuzestress

Active House blog Bas Hasselaar deel 22: Keuzestress

Keuzestress. Volgens Wikipedia een vorm van stress die veroorzaakt wordt doordat iemand overspoeld wordt met informatie die overwogen moet worden om een ‘goede’ keuze te kunnen maken. Tevens de toestand waarin ik mij nu bevind.

In mijn vorige blog schreef ik over mijn plannen om komend half jaar een ontwerp voor een referentie-Active House te ontwikkelen, dat ik vervolgens ook ga bouwen. Dit naar aanleiding van geluiden uit de markt dat men graag wat concrete voorbeelden wil van wat nu een Active House is, conceptueel. Zodat er een eigen ontwerp op kan worden losgelaten en tevens een goede prestatie gewaarborgd is. Dit alles met het doel om het makkelijker te maken om een Active House neer te zetten.

Nu heb ik een vrij goed beeld van de prestaties die ik wil realiseren in mijn nieuwe huis. Voor mij is het dus vrij goed te beoordelen of een ontwerp wel of niet aan mijn wensen voldoet. Ik ben echter sterk gebonden door budget (lees ook hier voor het waarom), wat het een stevige uitdaging maakt om enerzijds een woning te kunnen realiseren voor mij en mijn kinderen dat aan mijn prestatie-eisen voldoet, en anderzijds  ook nog betaalbaar is. Denk niveau starterswoning.

Ik ben nu in contact met twee aannemers, op verschillende wijzen. De ene is van plan om een starterswoning te ontwikkelen die aan de Active House eisen voldoet. Deze woning moet schaalbaar, aanpasbaar en bovenal betaalbaar zijn, met als doel kwalitatief hoge Active Houses beschikbaar te maken voor starters op de woningmarkt. Ik ben bij deze ontwikkelingen betrokken als deskundige op het gebied van Active House. Potentieel zou ik het ontwikkelde concept kunnen toepassen op mijn eigen woning.

Bij de andere aannemer ligt een ander ontwerp. Dit ontwerp is specifiek op mijn wensen toegespitst, wat ten koste gaat van de flexibiliteit in het ontwerp en de schaalbaarheid. Hier wordt ook geoptimaliseerd op kosten, maar zijn mijn wensen als enige opdrachtgever veel bepalender voor het eindresultaat, omdat ik geen rekening hoef te houden met potentiële andere mensen die een andere indeling van de woning zouden willen.

En mijn keuzestress dan? Mijn stress is niet dat ik te weinig kennis van Active House heb om er een te kunnen ontwerpen. Mijn stress is nu dat ik zoveel kennis heb dat ik keuzes moet maken tussen alle mogelijke oplossingen, installaties en materialen. Iedere keer dat ik een leeg vel papier voor me krijg kan ik een nieuw ontwerp maken dat anders is dan het vorige, maar toch voldoet aan mijn wensen. ‘Gelukkig’ heb ik een duidelijke beperkende factor, en dat zijn de kosten. Dit dwingt me om te rationaliseren, te versimpelen en verder te kijken dan de voor de hand liggende oplossingen.

Komende maand ga ik de keuze maken tussen de twee aannemers. Als ik die eenmaal gemaakt heb, is er geen weg meer terug. Beiden kunnen mij een goede woning leveren, beiden binnen budget. Ik moet nu alleen nog uitzoeken welke keuze voor mij de juiste zal zijn. Bij de een krijg ik wellicht meer waar voor mijn geld door de mogelijkheid tot opschaling inclusief bijbehorende schaalvoordelen, bij de ander wellicht betere afstemming op mijn individuele wensen.

Bas Hasselaar is projectmanager bij SBRCURnet.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info