Je bekijkt nu Active House blog Bas Hasselaar deel 44: Wat doet de duisterste maand in dertig jaar met een energieneutrale woning?

Active House blog Bas Hasselaar deel 44: Wat doet de duisterste maand in dertig jaar met een energieneutrale woning?

  • Bericht auteur:

In mijn vorige blog beschreef ik een paar opstartproblemen die ik tegenkwam toen de naderende winter voor het eerst mijn verwarming noodzakelijk maakte. Doordat de verwarming pas werd aangesloten toen de temperatuur bij mij in huis al was gedaald tot 14 graden, duurde het een tijd voordat het eindelijk behaaglijk warm was in huis. Dit werd mede veroorzaakt doordat ik een (tijdelijke) warmtepomp geplaatst heb die een beperkte capaciteit heeft. Normaal gesproken wordt deze warmtepomp aangevuld met een (gas)ketel, maar doordat ik een gasloze woning heb, was dat geen optie. Binnenkort wordt deze warmtepomp vervangen door een nieuw exemplaar met hogere capaciteit, maar daar had ik vorige maand niks aan natuurlijk.

Maar mijn verhaal bracht heel wat los. Duizenden mensen lazen en deelden mijn blog, of lieten een commentaar achter. De meeste bemoedigend, mensen leefden met me mee, gaven advies of bedankten me voor het delen van mijn ervaringen. Interessant was om te lezen dat een aantal mensen mijn lage binnentemperatuur toeschreven aan mijn keuze voor natuurlijke toevoer van ventilatielucht. Volgens hen was de oplossing simpel: balansventilatie toepassen en ik zou het nooit meer koud hebben. Omdat dit een hardnekkige gedachte is, wil ik hier even iets dieper op ingaan.

Ik ben heel goed op de hoogte van de eigenschappen van de verschillende ventilatiesystemen, en weet welke voors en tegens er zijn voor de keus van de een of de ander (in goede, moderne energiezuinige woningen zijn er praktisch gezien maar twee typekeuzes). Ik heb heel bewust gekozen voor natuurlijk toevoer via gevelroosters, waarbij het ventilatiedebiet mechanisch wordt aangestuurd via CO2-monitoring (systeem C). Iedere ruimte in mijn woning wordt individueel gemonitord en afgezogen, met een eigen toevoer. De warmte wordt uit de afgezogen lucht terug gewonnen met een warmtepomp, die de warmte vervolgens afstaat aan een buffervat dat de bron is voor mijn verwarming. Mijn verwarming is watergedragen lage temperatuur stralingsverwarming via capillaire buisjes in mijn vloer, plafond of wand. De relatief hoge stralingstemperatuur compenseert zo een eventuele lagere luchttemperatuur dan met balansventilatie het geval zou zijn geweest.

Waar bij veel mensen een denkfout optreedt, is dat bij balansventilatie (systeem D) geen verwarming nodig is.

Op het moment dat de binnentemperatuur laag is (bijvoorbeeld 14 graden), zal de verse ventilatielucht nooit warmer worden dan die 14 graden via een warmtewisselaar. Daar is aanvullende verwarming voor nodig. Wel is het zo, dat de binnenlucht minder snel afkoelt door ventilatie in het geval van balansventilatie. Maar transmissie door de gebouwschil maakt dat verwarming nog steeds nodig is. Balansventilatie is ook niet noodzakelijk energiezuiniger. In mijn installatieopstelling win ik warmte terug uit de ventilatielucht. Mijn huidige warmtepomp blaast de afgevoerde lucht uit met 5 graden. Dat betekent dat als de buitenluchttemperatuur hoger is dan vijf graden, daar ook nog energie uit wordt gewonnen (mijn nieuwe warmtepomp krijgt een andere, lagere uitblaastemperatuur, maar die heb ik nog niet beschikbaar). Ik win dus net zoveel warmte terug (afhankelijk van de omstandigheden vaak meer, maar soms ook minder) als balansventilatie.

In mijn vorige blog maakte ik nog de opmerking dat ik een aantal ventilatieroosters had dicht gezet om ongewenste dwarsventilatie (tocht) tegen te gaan. Mensen maakten zich in de reacties zorgen hierover: men was bang dat ik de kwaliteit van mijn binnenlucht opofferde om het maar warm te krijgen. Hierbij wil ik daarom graag een nuance plaatsen: mijn woning heeft een overmaat aan ventilatiemogelijkheden. Het enige wat ik heb gedaan is de overmaat dicht zetten. De CO2 concentratie wordt continue gemonitord in mijn woning, en is meestal tussen de 600 en 800 ppm. Pas als ik veel mensen over de vloer heb loopt deze op. Ook tocht is geen probleem in mijn woning, je kan prima in de winter met gevelroosters ventileren zonder tochtklachten, als je er maar rekening mee hebt gehouden in het ontwerp.

En zo is 2017 afgesloten. December komt in de boeken als de somberste maand in 30 jaar, er waren plekken in Nederland waar een week lang geen uur zonneschijn te zien was. Op 10 december had ik een rampzalig lage opbrengst van 30 Wh van mijn PV-dak. Ter referentie: in september (niet eens hoog zomer) heb ik meerdere dagen gehad waarbij de opbrengst ruim duizend (1000!) maal hoger lag. Maar ik had er weinig last van. Mijn woning is inmiddels lekker warm (een extra kacheltje hielp), het vocht is nagenoeg uit de constructie (droge winterlucht), en nog steeds heb ik overdag zelden een lamp aan binnen, omdat ik aan het natuurlijke daglicht in mijn woning genoeg heb.

En zo sluit ik 2017 af. Iedereen de beste wensen, en laten we in 2018 de wereld weer een stukje mooier maken.

Bas Hasselaar is werkzaam als Adviseur Bouwfysica & Duurzaamheid bij DGMR en te bereiken op bha@dgmr.nl.

 

 

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info