Omrekentool Active House energiespecificaties

Omrekentool Active House energiespecificaties

De energiespecificaties van Active House bestaan uit verschillende onderdelen. Voor de jaarlijkse energie aanvraag en de jaarlijkse energieprestatie wordt de enegerieprestatieberekening volgens NEN 7120 als basis gebruikt.

De Active House specificaties vragen echter om het energiegebruik per m2 BVO terwijl de EPG berekening ook compenseert voor het verliesoppervlak: de hoeveelheid wanden, vloeren en daken die grenzen aan buitenlucht. Voor de jaarlijkse energievraag wordt bovendien gecompenseerd voor netverliezen van het elektriciteitsnet. Om de EPG berekening toch als basis te kunnen gebruiken voor de Active House specificaties, kunt u de onderstaande omrekentool invullen.

    OMREKENTOOL AH ENERGIE-SPECIFICATIES

Sluit Menu

[oceanwp_library id=”5785″]