Je bekijkt nu Active House Blog Bas Hasselaar Deel 1: Bekentenis

Active House Blog Bas Hasselaar Deel 1: Bekentenis

  • Bericht auteur:

Laat ik beginnen met een bekentenis: ooit begon ik bouwkunde te studeren met de ambitie om architect te worden. Ik kwam er echter al vrij snel achter dat mijn kwaliteit niet lag bij het maken van een interessant ontwerp, maar bij het maken van een goed gebouw. Dat laatste zal ik even toelichten. Ik ontwerp vanuit een ingenieursbenadering. Prestaties zijn voor mij het uitgangspunt, en het gebouw moet zich daaraan aanpassen. Form follows function. Op zich prima, maar ik mis daarbij het creatieve ‘je ne sais quoi’ waardoor mijn ontwerpen allemaal vrij saai zijn. Ik zou daarom nooit een goede architect zijn geworden.

Duurzaam bouwen
Ik heb wel een duidelijke mening over wat een goed gebouw is. Duurzaam bouwen is mij met de paplepel ingegoten. Vanaf mijn eerst jaar op de universiteit, nu 17 jaar geleden, ben ik mij meer en meer gaan verdiepen in de verschillende facetten van duurzaam materiaalgebruik, watergebruik, energiegebruik, bouwfysica en installaties en de effecten op comfort en binnenmilieu.

Active House
Waarom vertel ik u dit allemaal? Ik ga (samen met mijn vrouw en twee kleine kindjes) een huis bouwen. Een Active House, als een van de eersten in Nederland. Met bovenstaande introductie wil ik een achtergrond schetsen over mezelf zodat u, als lezer, een beetje een beeld kan vormen over wat voor persoon ik ben en waarom ik de beslissingen neem zoals ik ze genomen heb.

Deze blog is de eerste in een serie, waarin ik verhaal doe van het proces dat begint met de ideevorming en (hopelijk) zal eindigen in een van de meest duurzame, comfortabele, gezonde en energie-efficiënte woningen van Nederland. U zult mij in ieder geval niet kunnen betichten van gebrek aan ambitie!

Hoe het begon
Ik vermoed dat iedereen die bouwkunde heeft gestudeerd diep in zich een sluimerend verlangen heeft om ooit eens zijn eigen huis te ontwerpen en te bouwen. Ik in ieder geval wel. Al bijna 15 jaar steekt het zo nu en dan eens zijn kop op, dan schets ik wat, en vergeet het weer. Vormen en afmetingen veranderen door de jaren heen, en naarmate mijn kennis over duurzaam bouwen en binnenmilieu groeit, schuiven ook mijn ideeën.

En toen, in 2011, liep ik bij toeval tegen plannen van de Gemeente Den Haag aan om de meest duurzame wijk van Nederland te realiseren. In de Erasmushove worden 25 vrije kavels uitgegeven zonder welstandseis, maar met de verplichting om met een EPC van 0 (of equivalent aan duurzame maatregelen) te bouwen. Voorzichtig begonnen mijn plannen wat meer vorm te krijgen. Stel je voor…

Crisis
Het liep echter niet storm met de kavels. We zaten natuurlijk midden in de crisis en kennelijk was de eis van EPC=0 voor veel potentiële bouwers een voorwaarde waar ze niet op zaten te wachten. Ik zelf had geen zin om jaren lang tussen lege, verwaarloosde kavels te moeten wonen, dus ik keek ook de kat uit de boom. Elf maanden gingen voorbij zonder dat er veel gebeurde, behalve dat ik bleef schetsen. Toen ging de gemeente Den Haag opnieuw een serie zelfbouw kavels uitgeven, en werd er met veel publiciteit bekend gemaakt waar er vrije kavels beschikbaar waren. En ineens ging het hard! Ik werd gedwongen een besluit te nemen: blijf ik dromen, of ga ik het grote avontuur tegemoet?

En nu?
De uitkomst zal geen verrassing zijn, aangezien u nu dit blog leest: ik nam een optie op een kavel. Ineens werd het menens. Kan ik de daad bij het woord voegen en mijn ideeën over hoe een goede woning functioneert en leeft waarmaken?

Bas Hasselaar is werkzaam als Adviseur Bouwfysica & Duurzaamheid bij DGMR en te bereiken op bha@dgmr.nl.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info