Je bekijkt nu Active House blog Bas Hasselaar deel 2: Keuzes

Active House blog Bas Hasselaar deel 2: Keuzes

  • Bericht auteur:

In mijn vorige blog gaf ik een korte introductie over mezelf en hoe ik tot het kavel kwam waar ik een optie op heb genomen. Dit keer wil ik mijn ontwerpkeuzes toelichten.

Kavelpaspoort
De Gemeente Den Haag heeft voor alle kavels die zij uitgeeft een kavelpaspoort geschreven. Dit is een kort document waarin beknopt de locatie, afmetingen van het kavel en wat er wel en niet mag bij de bouw van een woning op dat specifieke kavel wordt beschreven. Bij mijn kavel bestond die informatie onder anderen uit de eisen dat niet meer dan 40% van het kavel bebouwd mag worden en dat ik maximaal 1,5 verdiepingen mocht bouwen: een begane grond met een verdieping die maximaal de helft mag zijn van de begane grond, met een maximale bouwhoogte van 6 meter. Op mijn kavel zou dat betekenen dat ik een woning van ongeveer 150 m2 zou kunnen bouwen.

Uitgangspunten
Gewapend met die informatie ging ik aan de slag. Ik begon met het formuleren van mijn ambities en woonwensen, hieronder beknopt weergegeven:
Ik ben graag buiten, dus veel contact met de tuin. De tuin moet een verlengde worden van de woonkamer.
Vraag gestuurde natuurlijke ventilatie. Ik woon nu in een huis met mechanische balansventilatie, en het bevalt me maar matig: je hoort voortdurend een suis, elke kamer wordt altijd geventileerd, nodig of niet, en ik krijg vieze kringen in mijn plafond rond de inblaasopeningen.

Veel daglicht. Daglicht is belangrijk.Lage temperatuurverwarming, bij voorkeur vloerverwarming, in combinatie met lokale, vraag gestuurde bijverwarming.
Gasloos en energieneutraal. Ik wil niet alleen een EPC van 0, ik wil meer energie opwekken dan dat ik gebruik in een jaar.
Opvang en gebruik van regenwater.

Onderhoudsarm en zoveel mogelijk gebruik van materialen zonder schadelijke stoffen, zowel voor mens als milieu.
Mijn wensen en ambities komen min of meer naadloos overeen met waar Active House voor staat: een woning op holistische wijze benaderen met de eindgebruiker als uitgangspunt. Op basis van de uitgangspunten en het kavelpaspoort ben ik gaan ontwerpen. Ik gaf in mijn vorige blog al aan dat ‘form follows function’, en zo ben ik hier ook te werk gegaan.

Comfort dicteert
Eigenlijk wil ik een groter huis dan het kavelpaspoort toestaat: als ik dan eindelijk mijn eigen huis ga bouwen, wil ik er het maximale uithalen en wil ik meer ruimte dan de 150 m2 die bovengronds toegestaan is. Navraag bij de gemeente leert dat het geen probleem is om de grond in te gaan en een kelder te bouwen. Direct probleem dan is natuurlijk daglicht. Ondergronds bouwen heeft voordelen op het gebied van thermische massa (zeer stabiele temperatuur) en geluid (stil), maar een uitzicht is er niet. Om die reden heb ik functies die geen directe behoefte hebben aan uitzicht in de kelder gestopt: de berging, badkamer, maar ook de master bedroom en studeer-/logeerkamer. Voor deze twee kamers volstaat het om (grote) dakramen te hebben voor de daglichttoetreding en ventilatie.

De begane grond is zo ontworpen dat maximaal rekening wordt gehouden met de oriëntatie ten opzichte van de zon en de ruimte in de tuin. Geïnspireerd door de Active House renovatie in Montfoort, is de keuken/eetkamer niet alleen voorzien van ramen in de gevel, maar ook in het dak, om een zee van licht binnen te laten. De woonkamer heeft brede schuifpuien om de tuin bij de woning te betrekken en veel licht en lucht binnen te laten. Open en dichte geveldelen zijn zo gekozen dat een optimale balans tussen energiebesparing, lichttoetreding en functioneel gebruik kan worden gewaarborgd.

Solar chimney
Een detail waar ik trots op ben, is de toevoeging van een ‘solar chimney’ of zonneschoorsteen boven de eetkamer. Warme lucht stijgt, en op het moment dat die lucht hoog genoeg wordt geventileerd kan je via de thermische trek prachtig natuurlijk ventileren. Op de verdieping heb ik tevens de wasruimte aan de zonneschoorsteen geplaatst, zodat ik de was kan drogen in de warme, opgaande luchtstroom en zo het gebruik van een droger kan besparen.

De verdieping heeft daarnaast nog twee slaapkamers voor mijn opgroeiende kinderen: voor hen is uitzicht en veel daglicht wel belangrijk, want ze zullen nog heel wat tijd op hun kamers doorbrengen als ze ouder worden en huiswerk krijgen.

Form follows function
Het resulterende ontwerp kwam op deze manier eigenlijk automatisch tot stand. Het was het logische gevolg van de eisen en wensen die ik aan het begin had neergelegd. De woning is dus volledig van binnenuit ontworpen, in tegenstelling tot het gebruikelijke ontwerpproces waarbij de vorm het uitgangspunt is en de plattegronden daar vervolgens ingepast worden.

Maar hoe zit het dan met dat ontwerp? In mijn vorige blog begon ik ermee dat ik geen goed architect zou kunnen zijn. Dit zal ik in mijn volgende blog toelichten, waarin ik over het proces van totstandkoming zal schrijven.

Bas Hasselaar is werkzaam als Adviseur Bouwfysica & Duurzaamheid bij DGMR en te bereiken op bha@dgmr.nl.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info