Je bekijkt nu Active House Blog Bas Hasselaar: deel 13 Houd hier rekening mee!

Active House Blog Bas Hasselaar: deel 13 Houd hier rekening mee!

Ik kom in een heel fijn huis te wonen. Een huis waar veel aandacht is gegeven aan het binnen- en buitenklimaat, het energieverbruik en gebruik van water en materialen. Bij het ontwerp heb ik niet alleen rekening gehouden met hoe ik de ruimtes wil gaan gebruiken en welke omstandigheden (licht, temperatuur, ventilatie etc.) ik daar wil hebben, maar ook bewust ruimte ontworpen om zaken in weg te stoppen die ik niet dagelijks wil tegenkomen. Zaken zoals kampeerspullen, kerstspullen, dozen met rommel, en, niet te vergeten, de installaties. Want installaties, daar krijg ik er nogal wat van.

Het lijkt tegenstrijdig, gevoelsmatig, dat naarmate er meer aandacht uitgaat naar het energiezuinig maken van een woning, er meer apparaten in geplaatst gaan worden. Maar dat komt omdat de referentie van wat we gewend zijn (de gasgestookte ketel) zo’n ontzettend klein apparaatje is vergeleken bij wat hij levert. Door fossiele brandstof te verstoken (aardgas) dat oh zo handig via een nationaal netwerk van leidingen bij ons thuis naar binnen wordt gebracht, kunnen we middels een vrij klein apparaat al de warmte maken die we nodig denken te hebben, op ieder moment dat we dat willen.

Het punt is alleen: aardgas is een zeer hoogwaardige energiebron en het is eigenlijk belachelijk dat we die op meer dan 1200 graden verbranden om onze woning op 22 graden te krijgen. Of vooruit, om op 38 graden te douchen. Om toch aan de warmtevraag te kunnen voldoen zonder van aardgas gebruik te maken, hebben we apparaten nodig. En daarom staat er in mijn berging een warmtepomp, een opslagvat voor warm water en een warmtewisselaar voor de ventilatielucht. Daarnaast staat er nog een pompinstallatie (omdat ik een verdieping onder de grond heb), een installatie voor mijn zonnepanelen, een centraal stofzuigapparaat, en natuurlijk nog al het leidingwerk voor warm/koud water, ventilatie aan- en afvoer, grijswater, mijn zonnecollector en riolering.

Al met al dusdanig veel ruimtebeslag dat als je er in de ontwerpfase geen rekening mee houdt, je een serieus probleem hebt: dit is niet iets dat je zomaar even onder de trap wegwerkt. Om een indruk te geven: in mijn huidige woning uit 2007 heb ik balansventilatie, en is mijn ‘installatieruimte’ (de kast om mijn ketel en WTW-unit heen) ongeveer 1 m2. In mijn nieuwe woning is mijn berging ongeveer 12,5 m2, waarvan, vermoed ik, 6-8 m2 in beslag zal worden genomen door de benodigde installaties (en de ruimte die nodig is om erbij te kunnen). Gelukkig had ik hier enigszins rekening mee gehouden, hoewel ook ik toch even moest slikken toen ik me realiseerde precies hoeveel techniek er nodig is om dat ene gaspijpje te vervangen en gebruik te maken van duurzame hernieuwbare bronnen. Want om dezelfde hoeveelheid warmte of thermische energie te genereren als een gasvlam, is veel meer volume nodig als gebruik wordt gemaakt van een bron met lage temperatuur, zoals aardwarmte (via een warmtepomp). En daarnaast moet de warmte ook nog opgeslagen worden, omdat een zonnecollector alleen overdag warm water levert en een warmtepomp niet instant hitte kan leveren zoals een gasvlam dat kan.

Voorlopige ontwerptekening van de berging/installatieruimte

In mijn woning heb ik er rekening mee gehouden. En als nieuwbouw is het sowieso makkelijker om er een ruimte voor te reserveren. Maar op het moment dat je wil gaan renoveren en een bestaande woning gasloos en energieneutraal wil maken, wordt het lastig. Er zal dan een ruimte opgeofferd moeten worden wat meestal niet wenselijk is, of er moet een aanbouw gerealiseerd worden om de benodigde installaties buiten de woning te kunnen plaatsen. Iets wat dan ook gebeurt in veel innovatieve renovatieconcepten die nu ontwikkeld worden (zie bijvoorbeeld 2nd Skin).

Ik vraag me af in hoeverre ontwerpers al standaard rekening houden met de grootte van de installatieruimte in een energieneutrale woning. Ik weet wel dat er tijdens mijn eigen opleiding nauwelijks aandacht aan werd besteed. Hopelijk is dat inmiddels anders, dat voorkomt veel frustraties bij zowel de installateur als architect.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info