Je bekijkt nu Active House Blog Bas Hasselaar deel 34: Doorbraak, niet eerder vertoond

Active House Blog Bas Hasselaar deel 34: Doorbraak, niet eerder vertoond

Morgen is het zover. Morgen komen ruim zestig mensen kijken naar mijn Active House in aanbouw. De belangstelling is enorm. De laatste week van januari besloot ik een soort open dag te organiseren waarop ik belangstellenden zou kunnen vertellen over de ontwerpkeuzes, achtergronden, installatietechnische innovaties en algehele kwaliteiten achter de Active House visie. Ik kreeg immers regelmatig vragen van kennissen, maar ook wildvreemden, die mijn blog volgen en meer willen. Binnen een paar dagen was het maximum aantal van zestig deelnemers bereikt. Meer kan ik er echt niet kwijt, deze groep heb ik al opgedeeld in drie tijdstippen om iedereen voldoende gelegenheid te geven ook echt wat op te steken.

Al snel kwamen er mailtjes binnen met de vraag of er een reservelijst was, en of men misschien daarop geplaatst kon worden. Ik heb toen besloten nog een tweede dag te organiseren op 14 maart, een krappe twee weken later. Ook deze zit inmiddels vol. Het is overduidelijk dat er grote interesse is in woningbouw met veel aandacht voor comfort en gezondheid. Uiteraard ook energieneutraal, minder hoef je tegenwoordig echt niet meer te accepteren voor nieuwbouw. Maar voor veel mensen lijkt het vaak nog een tegenstelling: energieneutraal bouwen betekent voor hen dat er automatisch een binnenklimaat wordt gerealiseerd waarbij concessies moeten worden gedaan aan gezondheid en comfort. Met mijn woning toon ik aan dat dit absoluut niet waar hoeft te zijn. Vandaar de interesse vermoed ik.

Het leuke is dat ik niet de enige ben die enthousiast is over mijn woning. Recent is de installateur, De Witte – De Witte, begonnen met zijn werkzaamheden. Ik had een overleg met de directeur/eigenaar waarbij hij zich liet ontvallen dat als het lukt wat ik met mijn woning wil, namelijk een warmtepomp met een vermogen van 2,5 kW als enige bron voor verwarming en warm tapwater, dit een doorbraak betekent. Volgens hem is niet eerder een woning als de mijne opgeleverd met zo een geringe verwarmingscapaciteit. Leuk om te horen natuurlijk. Tegelijkertijd ook een beetje spannend: kennelijk heb ik de lat niet een stapje, maar een flinke sprong hoger gelegd. Nu moet ik het nog zien waar te maken. Gelukkig ben ik vol vertrouwen.

Ook zijn monteur is erg enthousiast. Hij gaf aan het zo gaaf te vinden aan deze woning te kunnen werken. De dingen die ik wil doen, de oplossingen die ik heb bedacht, hij was helemaal voor. En je kon aan hem zien dat hij het meende, zijn handen jeukten om aan de slag te gaan. De kanalen en leidingen die nu door mijn toekomstige slaapkamer steken zien er indrukwekkend uit (zie ook de foto bovenaan deze blog). Gelukkig verdwijnt het straks allemaal netjes uit het zicht.

Maar morgen is het dus zover. Zestig mensen komen kijken. Vandaag zijn op de valreep nog een paar Velux ramen in mijn west- en zuidgevel geplaatst. Belangrijk voor de daglichttoetreding en beleving van de ruimte in mijn woonkeuken. Er komen er nog meer, in het noordelijke dakvlak. Maar die worden geplaatst zodra de exacte plek is afgestemd op de afmetingen van de Exasun zonnepanelen. Die panelen, in Solrif frames gevat, zullen mijn dakpannen vormen. Je zou zeggen dat deze maat al lang bekend zou zijn. Maar omdat mijn woning de eerste is die met deze (nieuwe) panelen van Exasun worden uitgerust, moesten er nog een aantal tests uitgevoerd worden om de sterkte en stevigheid (want 25 jaar garantie) zeker te kunnen stellen. En was de exacte maatvoering dus nog even onzeker. De testpanelen heb ik overigens sinds vandaag in mijn nieuwe woonkamer staan. Om de bezoekers morgen te kunnen tonen wat er over een aantal weken op mijn dak zal liggen.

Ik kan haast niet wachten. Hoe meer de bouw van mijn huis vordert, hoe leuker het wordt. En kennelijk ben ik niet de enige die er zo over denkt.

Bas Hasselaar is projectmanager bij SBRCURnet en is momenteel bezig met de realisatie van een eigen Active House in Den Haag.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info