Je bekijkt nu Active House blog Bas Hasselaar deel 28: Geen contact, geen contract!

Active House blog Bas Hasselaar deel 28: Geen contact, geen contract!

In voorbereiding op het verkrijgen van mijn omgevingsvergunning ben ik nu bezig met de praktische invulling van mijn ontwerp. En om eerlijk te zijn is dat ook wel fijn. Maanden lang ben ik bezig geweest met het denkwerk, met ontwerpen, met tekenen. Vrijwel iedere vrije minuut ging in de ontwikkeling van mijn ontwerp zitten. Maar nu de omgevingsvergunning is aangevraagd moet ik wachten op de uitslag. Eindelijk is al dat nachtwerk achter de rug.

Natuurlijk zit ik niet stil. Bedenken is één ding, uitvoeren is iets anders. En dus spreek ik met leveranciers, fabrikanten, aannemers. En hier komen wel verrassende zaken naar voren. Zo was ik in gesprek met een aannemer en bespraken middels open begrotingen wat we van elkaar verwachtten. In aanloop van de bouwvak liet hij echter steeds minder van zich horen: druk. Begrijpelijk, de bouw trekt weer aan, en in aanloop naar de bouwvak stapelen zich natuurlijk zaken op die je nog snel even wil afronden en dus voorrang krijgen. Maar ook na de bouwvak bleef het, ondanks herhaaldelijk bellen en e-mailen stil. Geen contact. En gezien mijn vorige ervaringen met slechte communicatie tussen bouwpartners betekent dat in dit geval ook: geen contract. Op zo’n manier wil ik niet met iemand samenwerken.

Veel beter contact is er met de vertegenwoordiger van H+H, de fabrikant van cellenbeton die het materiaal gaat leveren waaruit het casco van mijn woning wordt opgebouwd. Hij is enthousiast over mijn plannen, denkt mee over oplossingen en neemt uit eigen beweging contact op wanneer hij nog vragen heeft of suggesties. Hij was ook degene die suggereerde om het stapelen van de cellenbetonblokken zelf uit te voeren om zo kosten te besparen. Het uitmeten en stellen van posten wordt uiteraard door vaklieden gedaan, maar invullen, het simpele stapel en lijmwerk als het ware, wil ik nu zelf doen.

Ik wil mijn dak uitvoeren in horizontale Unilin dakpanelen. Maar omdat ik hier en daar sparingen in mijn dak nodig heb voor dakramen (licht van boven en extra ventilatie in de warme maanden), moeten deze panelen aangepast worden voor mijn specifieke situatie. Ik had nog wat vragen over hoe die panelen het beste gedimensioneerd konden worden, wat de overspanningen waren etc.  Ook de constructeur had aangegeven dat de berekeningen van de dakpanelen bij de fabrikant vandaan moesten komen. Dus toch nog wat tekenwerk om extra tekeningen te maken met exacte maatvoering en aansluitdetails van hoe ik het dak voor ogen heb, zodat de technische dienst van Unilin hier een voorstel voor kan doen. Een goed gesprek met Unilin bracht verheldering en de werkzaamheden kunnen nu voorbereid worden.

Ook heb ik regelmatig contact met Peter van der Zijde van Solrif, leverancier van geïntegreerde zonnedaken. De zuidelijke helft van mijn dak wordt namelijk volledig bedekt met zonnecellen . Doordat ik de PV panelen gebruik als regenkering hoef ik geen dubbele dakbedekking te realiseren, wat weer een besparing oplevert. Natuurlijk moet ik wel goed nadenken over de uitvoering. De afmetingen van mijn dak zijn afgestemd op de afmetingen van de panelen, en het dak zou dus perfect geïntegreerd moeten kunnen worden. Maar de duivel zit in de details, en om ervoor te zorgen dat er voldoende ventilatie onder de panelen komt en alle randen netjes worden afgewerkt en aansluiten, is regelmatig contact en afstemming toch prettig.

Ik ben niet de enige die gaat bouwen. Wel de enige op mijn kavel uiteraard, maar er zijn nog meer kavels, en als ik kan samenwerken met een aantal buren levert dat potentieel weer besparing op. Na het wegvallen van de aannemer die te weinig communicatief was naar mijn mening, ben ik nu in contact met een andere aannemer die nog twee andere projecten heeft aangenomen om mijn kavel heen.

Ik ben ook nog in gesprek met een installateur, en wil binnenkort alle partijen die een relatie hebben tot de klimaatbeheersing en installaties in mijn woning samen om tafel hebben om mijn installatieconcept uit te leggen. Door dit aan iedereen tegelijk te doen heeft iedereen hetzelfde verhaal gehoord, en kan men reageren niet alleen op mijn voorstel, maar ook op elkaar, zodat er geen misvattingen of onduidelijkheden over elkaars werkzaamheden ontstaan.

En zo ben ik bezig met het verzamelen van alle legosteentjes die uiteindelijk mijn Active House moeten gaan vormen. Wachten is nu nog op de gemeente. Ik sta in de startblokken. Nu alleen nog het startschot.

Bas Hasselaar is projectmanager bij SBRCURnet en is momenteel bezig met de realisatie van een eigen Active House in Den Haag.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info