Je bekijkt nu Active House Blog Bas Hasselaar deel 32: Gratis energie

Active House Blog Bas Hasselaar deel 32: Gratis energie

Vele uren heb ik er al doorgebracht. Gefantaseerd, voorgesteld, gevisualiseerd. Hoewel de ruwbouw nog niet eens gereed is, geeft het rondlopen tussen de kale muren en naakte kanaalplaten al wel een dusdanig goed gevoel van ruimte en verhouding dat ik de rest van mijn huis mentaal kan invullen. En dat is nodig ook, want nu het ontwerp van de woning klaar is en wordt uitgevoerd, is de inrichting aan de beurt. Maar op de valreep van 2016 zijn er nog een aantal dingen bedacht die niet met het interieur te maken hebben, maar met de energieprestatie van mijn Active House.

Mijn zuidelijk dak wordt volledig voorzien van zonnecellen via een geïntegreerd daksysteem van Zonnecomfort. Dat is niets nieuws, al vanaf de allereerste ontwerptekeningen zat een dergelijke integratie van PV op mijn dak verwerkt. Echter, in december van 2016 is besloten om niet alleen het zuidelijke deel van mijn dak, maar ook het noordelijke deel van mijn dak volledig met PV te bekleden. Dit vergt wel iets meer afstemming met zowel de leverancier van het dak als met Velux: in mijn noordelijke dak heb ik namelijk een paar dakramen en een deurelement voor toegang tot mijn dakterras. Gelukkig kunnen deze ook volledig geïntegreerd worden in het PV systeem.

Maar nu hoor ik u denken: PV op het noorden? Dat doet toch niks? Die liggen dan altijd in de schaduw!

Klopt, de PV op mijn noordelijke dakvlak zullen (bijna) altijd in de schaduw liggen. Maar dat betekent niet dat ze niks opleveren. De technologie heeft de afgelopen jaren niet stil gestaan, en de prijzen van PV zijn flink gezakt terwijl de opbrengsten – ook bij minder ideale omstandigheden – zijn gestegen. In praktijk komt het er op neer dat ik voor de opbrengst van mijn noordelijke dak ik kan rekenen met 60% van het aantal Wp van de panelen, vergeleken met ca 85% op het zuidelijke dak. Anders gezegd, financieel gezien haal ik straks een rendement van ruim 6,5% op mijn noordelijke dakvlak, mijn zuidelijke dak haalt een rendement van ruim 11% (mijn noordelijke dak kost iets meer vanwege passtukken rond de ramen en heeft ook iets minder panelen). En dan krijg ik de regenkering, de normale functie van dakbedekking zoals pannen, er gratis bij. Als ik de kosten van het pannendak dat ik anders zou moeten aanleggen er nog vanaf zou trekken, wordt het rendement alleen maar hoger. In feite is het PV dak het enige onderdeel van mijn woning dat ook werkelijk geld oplevert!

En ik heb nog een foefje bedacht met het PV dak. Ik heb straks een lucht/water warmtepomp van Duco in mijn woning. Deze haalt de warmte uit de afgezogen ventilatielucht en stopt dit in een opslagvat. Als er onvoldoende ventilatielucht uit de woning beschikbaar is (want: CO2 gestuurd) wordt aanvullende lucht van buiten betrokken. De koude lucht die overblijft na de warmteterugwinning wordt naar buiten afgevoerd. Normaal gesproken gebeurt dit via een rooster in de gevel of een schoorsteen op het dak. Maar ik heb nu iets anders bedacht.

Zonnecellen moeten geventileerd worden omdat het rendement omlaag gaat naarmate ze warmer worden. Daarom moet er standaard een spouw aan de onderzijde van de panelen zitten. Lucht komt onderin de spouw binnen, koelt de warme panelen, en wordt bovenin de nok weer weggeblazen door natuurlijke trek. Ik maak straks gebruik van die spouw door aan de bovenkant de opgewarmde lucht af te laten zuigen door de warmtepomp. Die krijgt zo aanvullende lucht die veel warmer is dan de buitenlucht, wat het rendement enorm verbetert. De afgevoerde lucht waar alle warmte uit is gehaald heeft nog een temperatuur van ca 5 graden. Die blaas ik niet gewoon naar buiten, maar breng ik aan de onderzijde van de spouw onder de PV panelen in (uiteraard niet bij dezelfde panelen als waar ik boven de warme lucht afzuig).  Op deze manier wordt (een deel van) mijn PV dak actief gekoeld met de afvallucht uit mijn warmtepomp, met een hoger rendement als gevolg. Gratis energie door integraal naar niet alleen mijn installaties, maar ook naar mijn gebouwontwerp te kijken!

Ik kan niet wachten om te zien hoe alles straks daadwerkelijk uitpakt. De panelen worden individueel gemonitord (ook relevant bij onderhoud), dus als het goed is kan ik straks precies het verschil in rendement zien tussen de wel en niet gekoelde panelen. Het is nog even geduld hebben, maar eind februari is de planning dat het dak erop gaat. Ik houd u op de hoogte.

Bas Hasselaar is projectmanager bij SBRCURnet en is momenteel bezig met de realisatie van een eigen Active House in Den Haag.

PRIVACYVERKLARING

Stichting Active House Nederland, gevestigd te Delft (KvK-nummer 59579455) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 328
4190 CH Geldermalsen
email: info@activehousenl.info

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Active House verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• Partner worden van Active House
• Afhandelen van uw betaling als partner
• Inschrijven voor de Nieuwsbrief via Mailchimp
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Active House neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Active House tussen zit. Active House gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Active House bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra U uw partnerschap beëindigt, verwijderen we uw accountgegevens. Zodra u de nieuwsbrief opzegt, verwijderen wij uw emailadres uit Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden
Active House verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij met name om de uitwisseling van gegevens tussen Active House en Mailchimp voor het versturen van onze Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Active House gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active House en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@activehousenl.info

Active House wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Active House neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@activehousenl.info